10 resultaten
Filteren
VAN CONFERENTIE TOT CONFERENTIE III OVERZICHT VAN DE LANDELIJKE DIACONALE CONFERENTIES

VAN CONFERENTIE TOT CONFERENTIE III OVERZICHT VAN DE LANDELIJKE DIACONALE CONFERENTIES

1952-1961 24 april 1952: tiende “Landelijke Diaconale Vergadering” te Utrecht. Dhr. H. Ramaker, secretaris van het comité spreekt over de “Classicale Conferenties”. In een historisch overzicht laat hij zien dat de wens om, naast de landelijke bijeenkomsten, ook classi ...

1 december 1992
Ambtelijk Contact
K.T. de Jonge
2504 woorden
HULPVERLENING BUITENLAND * OVERZICHT VAN HET ONTSTAAN VAN EEN DEPUTAATSCHAP EN HAAR TAAKSTELLING VAN SYNODE TOT SYNODE

HULPVERLENING BUITENLAND * OVERZICHT VAN HET ONTSTAAN VAN EEN DEPUTAATSCHAP EN HAAR TAAKSTELLING VAN SYNODE TOT SYNODE

1962 Generale Synode te Haarlem-Santpoort Via een tweetal instructies wordt de aandacht gevraagd voor ”hulp aan onderontwikkelde gebieden”. De generale synode spreekt uit, dat het niet op de weg van de kerken ligt deze hulp ”los van de prediking des Woords” te verlenen; dat er gezi ...

1 april 1991
Ambtelijk Contact
K.T. de Jonge
1783 woorden
DE DIAKEN OP HUISBEZOEK

DE DIAKEN OP HUISBEZOEK

wat onderscheidt het diaconaal huisbezoek van het pastorale? De vraag legt de vinger bij een probleem: wat is nu toch het bijzondere van een diaconaal huisbezoek(DHB)? Van het bijzondere van het pastorale huisbezoek(PHB) zijn de mensen overtuigd en een ouderling behoeft meelevende ...

1 december 2005
Ambtelijk Contact
K.T. de Jonge
1505 woorden
Diakonaal huisbezoek: kerntaak voor de diaken

Diakonaal huisbezoek: kerntaak voor de diaken

Sinds een flink aantal jaren leggen we in onze gemeente diakonale huisbezoeken af. Een aantal malen mocht ik daarbij de metgezel van een diaken zijn. Steevast stelden we als eerste vraag: “U vindt het misschien vreemd dat diakenen bij u op huisbezoek komen?” Bijna zonder uitzondering was h ...

1 januari 1998
Diakonia
K.T. de Jonge
750 woorden
Diakonaal huisbezoek goed voorbereid te werk gaan

Diakonaal huisbezoek goed voorbereid te werk gaan

Het diakonaal huisbezoek wil de gemeente toerusten tot haar diakonale taak. Daarmee is de inhoud van het bezoek aangeduid. En dat is zeer breed: zo breed als de diakonale opdracht is in al haar vertakkingen en facetten. Het bevestigingsformulier geeft als taak voor diakenen o.a. de geme ...

1 februari 1998
Diakonia
K.T. de Jonge
813 woorden
VAN CONFERENTIE TOT CONFERENTIE II OVERZICHT VAN DE LANDELIJKE DIACONALE CONFERENTIES

VAN CONFERENTIE TOT CONFERENTIE II OVERZICHT VAN DE LANDELIJKE DIACONALE CONFERENTIES

1944-1952 24 mei 1944: vierde “Algemeene Diaconale Vergadering” te Zwolle. Er is een brief ontvangen van “de politie-autoriteiten”, waarin toestemming tot deze vergadering gegeven wordt, “mits geen onderwerpen van politieken aard behandeld worden”. ...

1 oktober 1992
Ambtelijk Contact
K.T. de Jonge
2106 woorden
INTERVISIE ONDER PREDIKANTEN hulp onder lotgenoten — een zelfhulpgroep

INTERVISIE ONDER PREDIKANTEN hulp onder lotgenoten — een zelfhulpgroep

PREDIKANTEN IN ZWAAR WEER Bovenstaand is een korte beschrijving van een intervisiebijeenkomst zoals ik die ca 7 jaar in het westen van het land met christelijke gereformeerde collega’s heb meegemaakt. Sinds zo’n 3 jaar doe ik hetzelfde met nederlands gereformeerde collega’ ...

1 februari 2009
Ambtelijk Contact
K.T. de Jonge
1258 woorden
DIACONAAL HUISBEZOEK

DIACONAAL HUISBEZOEK

Inleiding Sinds goed tien jaar leggen we in onze gemeente diaconale huisbezoeken af. Een aantal malen mocht ik daarbij de metgezel van een diaken zijn. Steevast hebben we als eerste vraag gesteld: “U vindt het misschien wel vreemd, dat diakenen bij u op huisbezoek komen?” Bijna zon ...

1 december 1996
Ambtelijk Contact
K.T. de Jonge
2805 woorden
TAFELDIENST Diaken en gemeente dienend bij het avondmaal

TAFELDIENST Diaken en gemeente dienend bij het avondmaal

A.A. van Ruler Pleidooi voor een aspect Avondmaal en voetwassing vonden in één zaal plaats. Deze verbinding tussen avondmaal en dienst is onder ons weliswaar niet onbekend, maar wat doen we ermee? De relatie wordt wél in het avondmaalsformulier genoemd, maar is ...

1 oktober 1982
Ambtelijk Contact
K.T. de Jonge
1748 woorden
DIAKENEN OP HUISBEZOEK

DIAKENEN OP HUISBEZOEK

Voor diaconaal huisbezoek is niet nood aanleiding, maar het feit dat de leden van dit adres tot de gemeente resp. wijk van de diaken behoren. Dit is een heel goede zaak. Ik raak daar meer en meer van overtuigd. Alleen…..je moet goed weten wat je doet. Over dit onde ...

1 april 1986
Ambtelijk Contact
K.T. de Jonge
1880 woorden