79 resultaten
Filteren
van 8
Commissies: Net zoute haring

Commissies: Net zoute haring

Er zijn van die dingen waar een mens zich op verkijkt. Zoals commissies! Wie als aankomend predikant zijn eerste wankele(nde) schreden zet in de Hervormde kerk, die krijgt er al meteen mee te maken. Voordat je beroepbaar bent moet je namelijk de gang maken naar de zogenaamde colloquiumcommis ...

11 september 2002
Terdege
M. Baan
605 woorden
OP DE WACHTTOREN

OP DE WACHTTOREN

De laatste ure. Op verschillende plaatsen spreekt de Schrift aver het „laatst der dagen”, maar Johannes spreekt in één van zijn brieven, over „de aatste ure”. Dmvat het laatst der dagen héél de periode, lie ligt tussen hemelvaart enwederkomst; de aatste ure geeft aan, dat dez ...

28 september 1967
Bewaar het pand
M. Baan
1148 woorden
DIT IS DE DAG!

DIT IS DE DAG!

Al de dagen der week zijn door de Heere gemaakt. Wij lezen in Gen. 1 over de eerste dag der schepping, en zo vervolgens over de zesde en de zevende dag. Wij zingen in ps. 74: „De dag is d’Uw, ook vormdet Gij de nacht; Gij schiept het licht, de zon met gloed en stralen; Door U is d’ aard ge ...

21 oktober 1971
Bewaar het pand
M. Baan
1300 woorden
’t Kan zo, maar ’t kan ook anders

’t Kan zo, maar ’t kan ook anders

Meer dan ooit is in onze tijd nodig, dat er rechte lijnen getrokken worden voor het leven. Geen lijn naar links en een lijn naar rechts. Geen lijn naar de wereld en een lijn naar de kerk. Geen lijn naar het toelaatbare en een lijn naar het ontoelaatbare. Geen lijn van ...

23 oktober 1969
Bewaar het pand
M. Baan
834 woorden
En allen die over Mij gesteld zijn

En allen die over Mij gesteld zijn

Wij leven in een onrustige wereld. Oorlogen, geruchten van oorlogen, opstanden, revoluties zijn aan de orde van de dag. Niet alleen in het buitenland, maar ook in ons eigen land laat de onrust zich gevoelen. Telkens weer worden wij gekonfronteerd met studenten-demonstraties, stakingen, rumoerige ...

3 juli 1969
Bewaar het pand
M. Baan
1048 woorden
OP DE WACHTTOREN

OP DE WACHTTOREN

Kerk en zondag. De zondag is wel genoemd één van de twee paradijs-rozen, die zijn overgebleven ondanks de zondeval. Niet alleen het huwelijk, maar ook de zondag was er reeds vóór de val. Terecht is dan ook de opmerking, dat het sabbatsgebod wortelt in de scheppingsordinantie Gods. O ...

11 mei 1967
Bewaar het pand
M. Baan
1324 woorden
OP DE WACHTTOREN

OP DE WACHTTOREN

Verbroedering met Rome. Een symptoom van de eindtijd is ook de verbroedering met Rome. Calvijn en Brakel noemden de paus de Antichrist, maar het protestantisme van onze tijd koerst al meer en meer in de richting van erkenning van de paus, en spreekt bij voorkeur over „onze roomse me ...

17 augustus 1967
Bewaar het pand
M. Baan
1113 woorden
AVONDMAAL

AVONDMAAL

bij meerderheid van stemmen? In de Stefanuskerk te Dordrecht (Geref.) vond laatst een zgn. experimentele dienst plaats van de geref. jeugd. Wij lazen daarvan een kort verslag. Daarin werd opgemerkt, dat de kerk een grote plaats in de samenleving dient in te nemen. „De kerk - ...

28 maart 1968
Bewaar het pand
M. Baan
261 woorden
ATTENTIE Pas op voor de vossen

ATTENTIE Pas op voor de vossen

Vossen staan bekend om hun listigheid, hun slimheid. Op listige slimme wijze proberen zij altijd aan hun prooi te komen. De Bijbel spreekt ook op verschillende malen over de vossen. Wij lezen van Simson, dat hij er op eenmaal driehonderd heeft gevangen. Valse leraars worden i ...

9 april 1970
Bewaar het pand
M. Baan
990 woorden
ATTENTIE De les van een Baptist

ATTENTIE De les van een Baptist

Van een goede baptist valt veel te leren. Beschaamd kunnen zijn lessen vaak zijn. Ik dacht daaraan, toen ik iets las over de evangelisatie. W ij kennen het deputaatschap voor de Evangelisatie, en ieder zal toestemmen, dat deze arbeid niet een van de gemakkelijkste taken kan worden genoemd. Tenmin ...

15 februari 1968
Bewaar het pand
M. Baan
910 woorden
van 8