42 resultaten
Filteren
van 5
Een dringende oproep!

Een dringende oproep!

Studiekas ten bate van het Internaat Chr. Kweekschool „De Driestar" GoudaL.S.Het zal de lezers van dit ingezonden stuk wellicht bekend zijn, dat er in Gouda een Chr. Kweekschool bestaat, „De Driestar" geheten. Ze werd gesticht op Reformatorische grondslag en draagt een interker ...

28 februari 1958
Daniel
M. C. Tanis
hoofd Ned. Herv.
J. van Beveren
S. Nieuwenhuis
308 woorden
HET LIED IN DE EREDIENST

HET LIED IN DE EREDIENST

10. De nieuwe berijming een verbetering? 2. Er is wel eens opgemerkt, dat de jongeren van de oude berijming niet veel begrijpen. De nieuwe berijming zal hen meer aanspreken. Zij is ook begrijpelijker. In de berijming van 1773 komen verouderde woorden voor. Woorden, die wij ni ...

26 februari 1970
Bewaar het pand
M. C. Tanis
902 woorden
DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS

DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS

8 De 14e Mei 1566 was een bijzondere dag in het leven van Frederik III. Die dag moest hij verschijnen op de rijksdag te Augsburg. Moedig als een jonge leeuw, krachtig in de Heere, ging hij er heen. Op de vergadering stond. hij alleen. De roomse vorsten en de keizer hadden bisschoppe ...

14 oktober 1976
Bewaar het pand
M. C. Tanis
1224 woorden
DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS

DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS

7 Na de verschijning van de Heidelbergse Catechismus werd het leerboek door velen aangevallen. De aanvallen kwamen van Roomse en Lutherse zijde. Aan de zijde van de verdedigers van het leerboek heeft zich keurvorst van Paltz, Frederik III geplaatst. 4 mei 1563 ontving hij een zogena ...

30 september 1976
Bewaar het pand
M. C. Tanis
976 woorden
HET HEILSGEBEUREN

HET HEILSGEBEUREN

Titus 2:11 en 12 Heilsverschijning Wie lid is van een vereniging is gebonden aan een reglement Aan de voorgeschreven regels dient men zich te houden. Dit op zich is niet iets aparts. Heel de samenleving laat iets van de gebondenheid zien. Een werknemer kan niet doen of laten ...

19 november 2009
Bewaar het pand
M. C. Tanis
1295 woorden
HET STAAN IN DE DIENST VAN DE HEERE

HET STAAN IN DE DIENST VAN DE HEERE

Wolk der getuigen, het testament van Calvijn. De kerkgeschiedenis wijst op veel. Boeken zijn gevuld met allerlei situaties en ontwikkelingen. Zo de eeuwen door. Het is een zegen dat wij veel kunnen lezen. We worden meegenomen naar gebeurtenissen in ons eigen land en over de grenzen. ...

20 oktober 2005
Bewaar het pand
M. C. Tanis
1092 woorden
J.J. VAN DER SCHUIT (3)

J.J. VAN DER SCHUIT (3)

Beoefening van de theologie Prof. van der Schuit had de theologie lief. Zij lag ook geworteld in zijn leven. Met nadruk werd door hem gezegd: de mystiek van ons innerlijk leven moet spreken en doorklinken in heel de bouw van onze theologie of anders is het slechts een ledige huls, een hol ...

21 oktober 2004
Bewaar het pand
M. C. Tanis
883 woorden
DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS

DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS

1 In een aantal artikelen willen we iets zeggen van het ontstaan, de geschiedenis, de waarde en de betekenis van de Heidelbergse Catechismus. We menen dat dit geen overbodige zaak is. Immers in onze tijd constateren we een zich distantiëren van het verleden of een onjuiste belichtin ...

13 mei 1976
Bewaar het pand
M. C. Tanis
729 woorden
GODDELIJKE ROEPING

GODDELIJKE ROEPING

Abram woonde in Ur. Deze plaats had in die dagen een hoogstaand cultuurleven. Echter was dit cultuurleven door en door heidens. Vandaar dat ook in deze stad het dienen van God niet werd aangetroffen. De afgoderij vierde hoogtij. Binnen de muren van deze stad werd de maangod Sin gediend en vereerd ...

21 september 1972
Bewaar het pand
M. C. Tanis
1138 woorden
HET LIED IN DE EREDIENST

HET LIED IN DE EREDIENST

1. De eredienst Ons werd verzocht enkele artikelen te schrijven over bovengenoemd onderwerp. Aan dit verzoek willen wij graag voldoen, temeer daar dit onderwerp vandaag zeer aktueel is in dit eerste artikel willen we wijzen op de ere dienst zelt. Onder de eredienst wordt vers ...

25 september 1969
Bewaar het pand
M. C. Tanis
1111 woorden
van 5