17 resultaten
Filteren
van 2
Kinderen naar de ordening van Izak

Kinderen naar de ordening van Izak

Abstract
In Galatians 4 Paul stresses the opposition between a present Jerusalem, which is in slavery, and the community of Christ. At first sight this Pauline emphasis seems to imply a sharp antithesis between the New Testament community and Israel. This article examin ...

1 juni 2013
Theologia Reformata
M.C. Mulder
7051 woorden
Hoop voor Israël, gegronde verwachting

Hoop voor Israël, gegronde verwachting

Abstract
Who does the apostle Paul have in mind when expressing his hope for Israel in Romans 11? He does not refer to only a spiritual Israel. Rather, as found in the whole of his letter to the Romans, he qualifies the people of Israel as his ‘kinsmen by race&rsq ...

1 december 2008
Theologia Reformata
M.C. Mulder
7038 woorden
Is God nu nóg jaloers?

Is God nu nóg jaloers?

Abstract
In what sense God is called ‘jealous’ in the New Testament? This article examines four texts − James 4:5, 2 Corinthians 11:2, John 2:17 and Romans 10:19 − in order to answer the question: What does the New Testament mean when it calls G ...

1 december 2014
Theologia Reformata
M.C. Mulder
3364 woorden
Een bipolaire ecclesiologie?

Een bipolaire ecclesiologie?

Ter inleiding
Vanwege de verbondenheid van de kerk met Israël is er een ‘structurele tweevoudigheid’ in de christelijke leer, zo stellen G. van den Brink en C. van der Kooi in hun Christelijke dogmatiek (par. 9.4). Er is continuïteit en discontinu& ...

1 december 2015
Theologia Reformata
M.C. Mulder
2003 woorden
Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

Bijbelwetenschappen
Drs. H. de Jong, De Landbelofte. Een Bijbelstudie over een gevoelig onderwerp, Baarn 2011 (Willem de Zwijgerstichting 11/1), 52 p., € 4,30 (ISBN 9789072462497).

Volgens ds. H. de Jong heeft de oudtestamentische landbelofte geen betekenis me ...

1 december 2011
Theologia Reformata
M.C. Mulder
G. van den Brink
P.F. Bouter
J. Dekker
J. Hoek
P.A. Verbaan
M.J. Kater
6536 woorden
Israël en de ambtsdrager, visie en praktijk

Israël en de ambtsdrager, visie en praktijk

Twee opmerkelijke resultaten kwamen naar voren. Op woensdag 20 maart was er een studiedag over de verschillende kerkelijke posities en visies ten aanzien van Israël. Dr. Bart Wallet liet zien, dat binnen de kerken van gereformeerd belijden het thema Israël niet geleid heeft tot vee ...

1 juli 2018
Ambtelijk Contact
M.C. Mulder
4781 woorden
MISSIONAIRE KANSEN OP HET INTERNET

MISSIONAIRE KANSEN OP HET INTERNET

Veel kerken maken gebruik van de mogelijkheden die het internet biedt om met eigen gemeenteleden en belangstellenden te communiceren. Vier van de vijf gemeenten heeft een eigen website. Vaak is hier - naast de nodige informatie over de kerk - een korte presentatie van het geloof te vinden met ee ...

1 maart 2012
Ambtelijk Contact
M.C. Mulder
1476 woorden
KERK ZIJN VANUIT DE TOEKOMST

KERK ZIJN VANUIT DE TOEKOMST

De laatste paar weken komt het in heel wat bezoeken aan de orde: wat we om ons heen zien gebeuren zijn toch wel duidelijk tekenen dat de eindtijd er aan komt. Jezus heeft het immers van te voren gezegd: oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, volk zal opstaan tegen volk, en het kan nog w ...

1 juni 2003
Ambtelijk Contact
M.C. Mulder
4313 woorden
EEN DUIZENDJARIG RIJK?

EEN DUIZENDJARIG RIJK?

In dit artikel wil ik nauwkeurig lezen wat er in Openbaring 20 staat, de enige plaats in de Bijbel waar over zo’n periode van duizend jaar gesproken wordt. Geeft dat hoofdstuk inderdaad aanleiding tot zo’n stellige verwachting van een duizendjarig rijk? CONTEXT Het ...

1 januari 2012
Ambtelijk Contact
M.C. Mulder
1433 woorden
NA DE ALPHA-CURSUS: HOE VERDER?

NA DE ALPHA-CURSUS: HOE VERDER?

Terwijl de aandacht voor religie toeneemt, neemt de betrokkenheid op kerken echter af. Ook dat hangt samen met een maatschappelijke ontwikkeling. Vrijheid is een hoog goed. Het is niet vanzelfsprekend dat men zich wil binden aan patronen waarbij allerlei zaken van je verwacht worden. En als er é ...

1 januari 2009
Ambtelijk Contact
M.C. Mulder
1464 woorden
van 2