291 resultaten
Filteren
van 30
De merktekenen der christenen 18.

De merktekenen der christenen 18.

De naam christen is een naam van adel. Dit is niet teveel gezegd. Wanneer het zo niet gezien wordt, dan wordt tekort gedaan aan de Heilige Schrift. Nimmer mag ook de constatering van werkelijkheden leiden tot andere gedachten, althans niet wanneer het raakt een Bijbels gegeven zaak. Wat de Bijbel ...

27 november 1986
Bewaar het pand
M.C. Tanis
1396 woorden
De Reformatie en het Woord

De Reformatie en het Woord

6. Luther als bijbelvertaler. Door Gods voorzienig beleid is Luther het geweest, die de Bijbel heeft vertaald voor het volk. Er was reeds een vertaling in omloop: de Vulgata. Deze was verschenen in het jaar 380. De kerkvader Hieronymus had ervoor gezorgd, dat er een vertaling ...

23 november 1967
Bewaar het pand
M.C. Tanis
1096 woorden
De Reformatie en het Woord

De Reformatie en het Woord

3. Luther: Los-van-Rome. Van roomse zijde is opgemerkt, dat Luther de kerk heeft verlaten. Dit is niet de juiste weergave van het historisch gebeuren. De bekende historiekenner Merle D’Aubigné schrijft: „Het was niet Luther, die zich van Rome afscheidde, het was Rome, dat zic ...

12 oktober 1967
Bewaar het pand
M.C. Tanis
1330 woorden
Vrucht van 's Heeren daad Filemon 16-19

Vrucht van 's Heeren daad Filemon 16-19

Paulus is ervan overtuigd dat het ingrijpen van de Heere in het leven niet doelloos is. Zelf kan hij daarvan spreken. Het gebeuren voor de poort van Damascus zal hij nimmer vergeten. De Heere heeft hem wedergeboren. Nu, die werking van de Heere ziet hij ook bij Onesimus. Onesimus heeft een a ...

24 juni 2010
Bewaar het pand
M.C. Tanis
1395 woorden
Werk van Boven en houding beneden

Werk van Boven en houding beneden

Een bekende uitdrukking is: ouders brengen kinderen groot en de Heere de Zijnen klein. Het eerste is een gave van de Heere. Door Zijn trouwe zorg gebeurt het. Zeker komt die zaak tijdens het huisbezoek ter sprake. Wat van de Heere in bovenstaande uitdrukking gezegd wordt, is waar en wordt wa ...

14 mei 2013
Bewaar het pand
M.C. Tanis
1022 woorden
Het Apostolicum (14)

Het Apostolicum (14)

In zijn institutie (11.16,18) zegt Calvijn dat hierin, namelijk het Apostolicum, de gehele beschrijving van ons geloof in het kort en in duidelijke orde verhaald wordt en dat het niets bevat dat niet door vaste getuigenissen der Schrift bevestigd is. Het Sola Scriptura en zo de belijdenis na ...

18 oktober 2016
Bewaar het pand
M.C. Tanis
828 woorden
Het oog open voor

Het oog open voor

Geestelijke leiding
Het mag niet voorkomen dat stellingen of bepaalde dogma’s de prediking beïnvloeden of zelfs overheersen. Op die wijze wordt er geen recht gedaan aan geestelijke leiding. Nimmer mag geheel centraal staan wat in de 21e eeuw voor de gemeente ...

18 november 2014
Bewaar het pand
M.C. Tanis
1746 woorden
Jezus Christus is Borg

Jezus Christus is Borg

In verschillende landen zijn vredesmissies gestationeerd. Dat is op zichzelf genomen een goede zaak. Alhoewel in het land waarin zij gekomen zijn een gespannen situatie is met al de gevolgen van dien. Het accepteren van de gezonden missie kan het begin zijn van herstel of leiden tot onderlin ...

6 augustus 2013
Bewaar het pand
M.C. Tanis
1141 woorden
Echt liefhebben is onbegrensd 2 Joh:1

Echt liefhebben is onbegrensd 2 Joh:1

Elke brief heefteen adres. Wanneer her gaar over het opschrift dan is her verschillend. Een zakelijkc brief met enkele mededelingen is doorgaans algemeen. Het kopje kan vermelden de bekende letters: L.S., den lezer heil. In de aan hef van de brief kan ook spreken de verhouding tussen afzende ...

15 mei 2012
Bewaar het pand
M.C. Tanis
1235 woorden
Het Apostolicum (3)

Het Apostolicum (3)

Het gaat in de belijdenis over het christelijk geloof. Het woord christelijk is geen bijvoegsel, maar een aanduiding. De naam is gegeven door Christus. De Zoon heeft 33 jaar op aarde geleefd als Gezalfde van de Vader. Wat de Gezalfde op aarde beleed, geldt nu nog. Ik ben in het midden van u ...

12 april 2016
Bewaar het pand
M.C. Tanis
922 woorden
van 30