21 resultaten
Filteren
van 3
Jezus' Proloog

Jezus' Proloog

‘Zorg er in de zomer voor dat je weet waar je met Kerst over preekt’, zo luidde het herhaalde advies tijdens de colleges homiletiek. Onder andere het opvolgen van een dergelijk advies indachtig, volgen we de evangelist Johannes, die een bijzondere belichting geeft van het Kind in ...

1 september 2009
Theologia Reformata
M.J. Kater
2138 woorden
Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

Bijbelwetenschappen
Drs. H. de Jong, De Landbelofte. Een Bijbelstudie over een gevoelig onderwerp, Baarn 2011 (Willem de Zwijgerstichting 11/1), 52 p., € 4,30 (ISBN 9789072462497).

Volgens ds. H. de Jong heeft de oudtestamentische landbelofte geen betekenis me ...

1 december 2011
Theologia Reformata
M.C. Mulder
G. van den Brink
P.F. Bouter
J. Dekker
J. Hoek
P.A. Verbaan
M.J. Kater
6536 woorden
IK GELOOF ÉÉN HEILIGE ALGEMENE CHRISTELIJKE KERK de waarde(vermindering) van het christelijke gereformeerde kerkverband

IK GELOOF ÉÉN HEILIGE ALGEMENE CHRISTELIJKE KERK de waarde(vermindering) van het christelijke gereformeerde kerkverband

INTRO De lezing van dr. Kater begon met een peiling, waarbij de aanwezigen door handopsteken op een aantal stellingen of vragen kon reageren. • wanneer we in de zondagmiddag- of avonddienst deze belijdenis uitspreken, denk ik: a. aan h ...

1 juni 2012
Ambtelijk Contact
M.J. Kater
3166 woorden
HOE GODDELIJK IS JEZUS?

HOE GODDELIJK IS JEZUS?

Verhef Jezus zo hoog mogelijk, maar zie Hem niet als God. Dat is de eenvoudige ‘oplossing’ die ds. A.F. Troost aanreikt in zijn boekje Engel naast God. Hoe goddelijk is Jezus? dat vorig jaar verscheen. Dat boekje is mede de aanleiding om nog eens nadrukkelijk stil te staan bij de belijden ...

1 maart 2012
Ambtelijk Contact
M.J. Kater
1495 woorden
VOORREKENEN OF NAZEGGEN? wordt het geheimenis van de maagdelijke geboorte in Zondag 5 en 6 ontrafeld?

VOORREKENEN OF NAZEGGEN? wordt het geheimenis van de maagdelijke geboorte in Zondag 5 en 6 ontrafeld?

ANTWOORDEN DIE VRAGEN OPROEPEN Het lijkt bijna het resultaat van een kille rekensom. De uitkomst van deze som? Jawel, Jezus Christus ‘moest’ wel God en mens zijn. Zondag 5 van de Heidelbergse Catechismus snijdt al onze mogelijkheden af en uit. En dan klinkt de vraag: ...

1 januari 2015
Ambtelijk Contact
M.J. Kater
1550 woorden
EEUWIG VERLOREN?!

EEUWIG VERLOREN?!

Is het ‘onuitblusbaar vuur’ langzamerhand - ook onder ons - uitgeblust, of geloven we nog in de realiteit van het ‘voor eeuwig verloren’ zijn? Iemand schreef: ‘De hel is verdwenen, en niemand had het in de gaten’. De leer van de eeuwige straf is geen mooi onderwerp om over na te denken, maar wel ...

1 mei 2010
Ambtelijk Contact
M.J. Kater
1538 woorden
IMPRESSIES VANUIT NUNSPEET (SLOT)

IMPRESSIES VANUIT NUNSPEET (SLOT)

Ik neem u nog één keer mee naar wat er in de kerkzaal van Nunspeet besloten werd tijdens de laatstgehouden generale synode Utrecht - West/ Nunspeet. De volgende generale synode zal D.V. worden gehouden in 2007. Aan de beurt was de particuliere synode van het Zuiden, daarbinnen de classis Dordrech ...

16 december 2004
Bewaar het pand
M.J. Kater
1431 woorden
IMPRESSIES VANUIT NUNSPEET (5)

IMPRESSIES VANUIT NUNSPEET (5)

Ik wil met enkele afleveringen komen tot een afronding van deze korte serie over ‘wel en wee’in Nunspeet. Immers, de generale synode is inmiddels gesloten en de hoofdlijnen zijn u bekend. Enkele belangrijke zaken wil ik alsnog even onder uw aandacht brengen, waarbij uiteraard een aa ...

2 december 2004
Bewaar het pand
M.J. Kater
1479 woorden
OM GODS VERHEVENHEID EN ZIJN NABIJHEID (2)

OM GODS VERHEVENHEID EN ZIJN NABIJHEID (2)

“Ik denk dat ik de hoofdsom van de religie hier zo in al haar onderdelen heb samengevat en systematisch geordend, dat het voor iemand die haar goed begrepen heeft, niet moeilijk is te bepalen waarnaar hij in de Schrift speciaal moet zoeken én bij welk thema hij alles moet onderbrengen wat daar ...

3 februari 2005
Bewaar het pand
M.J. Kater
2025 woorden
OM GODS VERHEVENHEID EN ZIJN NABIJHEID (SLOT)

OM GODS VERHEVENHEID EN ZIJN NABIJHEID (SLOT)

Wat uit de studie van dr. Baars heel mooi blijkt is dat het bij de leer van de Drie-eenheid niet gaat om allerlei speculaties, maar om het naspreken van de taal van de Schrift. Daarbij heeft deze leer bij Calvijn ook heel duidelijk een praktische toespitsing. Anders geformuleerd: het gaat ...

3 maart 2005
Bewaar het pand
M.J. Kater
1296 woorden
van 3