6 resultaten
Filteren
In de ban van de ring

In de ban van de ring

1 Inleiding
1.1 Het beroep op de Bijbel in lastige kwesties
In orthodox-christelijke kringen in Nederland ontvlammen regelmatig hevige discussies over morele of rituele aspecten van het christelijke leven en samenleven.1
Het gaat bijvoorbeeld over mor ...

1 maart 2010
Radix
Marco Derks
Thijs Tromp
Pieter Vos
9268 woorden
Hoger onderwijs vandaag

Hoger onderwijs vandaag

Dat hij voorzitter zou worden van de HBO-raad, had Doekle Terpstra (53) zelf niet zien aankomen toen hij in 2005 afscheid nam als voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). Na meer dan vijfentwintig jaar vond hij het mooi geweest en was het tijd voor iets nieuws. Eens zien wa ...

1 december 2009
Radix
Bart van Egmond
Marco Derks
2385 woorden
Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

Taede A. Smedes
God en de menselijke maat Gods handelen en het natuurwetenschappelijk wereldbeeld Zoetermeer: Meinema 2006 242 pagina’s ISBN 9021141132

Toen de wis- en natuurkundige Laplace door Napoleon gevraagd werd waar de plaats van God in zijn wereldbeeld was, antwoordde h ...

1 juni 2007
Radix
Arie van den Beukel
Wolter van Popta
Tim Vreugdenhil
Marco Derks
5667 woorden
Vrede met verschil en verlangen

Vrede met verschil en verlangen

1 Introductie: de metroseksueel Werken aan je imago – bewust of onbewust zijn we er allemaal wel mee bezig. En de cultuur roept ons op om ons handelen te laten bepalen door deze vraag: Welke indruk laat ik met mijn performance en appearance achter op het netvlies van ...

1 juni 2006
Radix
Marco Derks
9556 woorden
Boekbesprekingen

Boekbesprekingen

Graham Ward True Religion Blackwell Manifestos Malden etc.: Blackwell 2003 168 pagina’s ISBN 0631221735On religion – dat was de titel van een publicatie die in 2001 het licht zag. De auteur was een deconstructivistisch theoloog met de omineuze naam John Caputo. Niet m ...

1 maart 2006
Radix
Marco Derks
Gerrit de Kruijf
Hans Schaeffer
Marc de Vries
Pieter Walinga
7026 woorden
Re: constructie

Re: constructie

gender, hermeneutiek, homoseksualiteit, huwelijk

In het eerste nummer van deze jaargang van Radix publiceerden wij een essay over hoe het huwelijk fungeert als dominant construct in seksegerelateerde morele discussies (Derks/ Tromp/Vos 2010). Daarin bespraken we drie thema’s ...

1 september 2010
Radix
Marco Derks
Thijs Tromp
Pieter Vos
4610 woorden