41 resultaten
Filteren
van 5
GEEN VERBOND, GEEN GENADE

GEEN VERBOND, GEEN GENADE

Een van de argumenten die worden aangevoerd om het christelijk geloof af te wijzen is gelegen in de veronderstelde legitimatie van religieus geweld in de Bijbel. Een God die de opdracht geeft om hele volken uit te roeien, moet wel een wrede God zijn. En daar passen we in onze tijd voor. Religie ...

1 september 2012
Ambtelijk Contact
P.D.J. Buijs
547 woorden
Preken over de wedergeboorte – hoe doen we dat?

Preken over de wedergeboorte – hoe doen we dat?

Hoe stellen we in de prediking de wedergeboorte aan de orde?Soms wordt de klacht gehoord: te weinig komt in de prediking de noodzaak van de wedergeboorte naar voren. Er wordt gepreekt alsof iedere hoorder behouden is. Vergeten wordt dat er toch met elk kerkmens een wo ...

1 november 2016
Ambtelijk Contact
P.D.J. Buijs
1508 woorden
GANS ISRAËL

GANS ISRAËL

Dr. M. van Campen, tot voor kort directeur van het Centrum voor Israëlstudies, promoveerde enige tijd geleden aan de Leidse Universiteit op een onderwerp dat ook onder ons altijd in de belangstelling heeft gestaan: het bijbelse zicht op Israël, zoals daar in het verleden in de vaderlandse kerkge ...

1 maart 2007
Ambtelijk Contact
P.D.J. Buijs
523 woorden
EEUWIGHEIDSERNST

EEUWIGHEIDSERNST

Een column dient iets luchtigs te hebben; je mag er af en toe eens een glim-lach bij krijgen. Daar leent zich het bovengenoemde onderwerp nu bepaald niet voor. Toch waag ik het erop. In een toerustings-blad voor ambtsdragers misstaat het immers niet om ons steeds weer het perspectief voor ...

1 januari 2007
Ambtelijk Contact
P.D.J. Buijs
512 woorden
CAREL GELOOFT NIET MEER

CAREL GELOOFT NIET MEER

ALLEDAAGS VERSCHIJNSEL Bovenstaande titel zou zomaar in een huisbezoekverslag aan de orde kunnen komen. Er zijn inmiddels ontstellend veel Carels en Carlijns voor wie dat geldt. Vaak slaak je als broeders een diepe zucht als er wéér zo’n naam voorbij komt. Met daarachter e ...

1 september 2013
Ambtelijk Contact
P.D.J. Buijs
521 woorden
DE ONSTERFELIJKE ZIEL – BIJBELSE TAAL?

DE ONSTERFELIJKE ZIEL – BIJBELSE TAAL?

DE VRAAG Het woord ‘ziel’ wordt buiten de kerk nauwelijks meer gebruikt. Hoogstens nog in de uitdrukking ‘met hart en ziel’, of hij liep met zijn ziel onder de arm’. In de kerk echter wel, en dat komt omdat het woord in de Bijbel vaak voorkomt. Daarom duiden we het pastora ...

1 mei 2011
Ambtelijk Contact
P.D.J. Buijs
1538 woorden
FRAUDE IN DE KERK

FRAUDE IN DE KERK

HOE IS HET MOGELIJK? Een bericht in de krant van enkele maanden geleden: ‘Fraude bij GKv Zeewolde’. De boekhouder van de kerk wordt ervan verdacht sinds 2006 zo’n 360.000 euro te hebben verduisterd. Hij zou het geld hebben doorgesluisd naar eigen rekeningen. Bij kascontrol ...

1 februari 2012
Ambtelijk Contact
P.D.J. Buijs
547 woorden
SLOTWOORD OVER 1 TIMOTHEÜS 4 : 15B

SLOTWOORD OVER 1 TIMOTHEÜS 4 : 15B

Broeders, het zal ook u vast wel eens overkomen zijn dat een gemeentelid – in de regel een jongere – u vroeg: wat doet zo’n kerkenraad nou eigenlijk? Je hoort regelmatig dat ze vergaderen, dat het ook niet altijd vroeg afgelopen is, maar waar houden ze zich nu mee bezig? Nu, dat va ...

1 juni 2015
Ambtelijk Contact
P.D.J. Buijs
818 woorden
HET WONDERE AMBT STOOT HET AF OF TREKT HET AAN?

HET WONDERE AMBT STOOT HET AF OF TREKT HET AAN?

‘GAAT DE DOMINEE VOORBIJ?’ Niettemin worden we geroepen tot bezinning, want het probleem is verre van opgelost. Hoe zou het komen dat het aantal aanmeldingen voor het admissie-examen gedurende een aantal jaren tamelijk gering was? Ik weet: die vraag kan al te mensel ...

1 september 2007
Ambtelijk Contact
P.D.J. Buijs
1356 woorden
‘DE GULDEN KETEN’

‘DE GULDEN KETEN’

Over de orde van het heil EEN NIEUWE SERIE Het ligt in de bedoeling van de redactie om in de komende tijd regelmatig een artikel te publiceren over de zogenoemde ‘heilsorde’. Zeker oudere lezers zullen op de catechisatie geleerd hebben wat dat woord in ...

1 maart 2008
Ambtelijk Contact
P.D.J. Buijs
1510 woorden
van 5