2.273 resultaten
Filteren
van 228
Luther in gesprek met lutheranen en gereformeerden

Luther in gesprek met lutheranen en gereformeerden

In een boekje van een kleine honderd bladzijden treffen we de bijdragen aan van veertien auteurs die eerder in De Waarheidsvriend, wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, werden opgenomen. Een samenvattend artikel van de hand van drs. H. J. Lam di ...

27 december 2006
Reformatorisch Dagblad
Prof. dr. W. van 't Spijker
592 woorden
Vijf punten van het calvinisme

Vijf punten van het calvinisme

Enige terughoudendheid past ook bij het gebruik van de vijf zogeheten Tulippunten, die feitelijk te herleiden zijn tot de vijf artikelen tegen de remonstranten. Het woordje "Tulip" staat voor Total depravity (totale verdorvenheid), Unconditional election (onvoorwaardelijke verkie ...

24 maart 2009
Reformatorisch Dagblad
Prof. dr. W. van 't Spijker
1424 woorden
De Paus bezocht Nederland

De Paus bezocht Nederland

Nu het pausbezoek alweer vier maanden achter ons ligt zijn er heel wat aspecten van dit gebeuren op de achtergrond geraakt. We vergeten gauw. En er komen zoveel andere problemen op ons af, dat we alles ook niet kunnen vasthouden. Maar wie zich de meidagen van dit jaar voor de geest probeert te ha ...

1 oktober 1985
Protestants Nederland
Prof. dr. W. van 't Spijker
3465 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Boeken van De Groot Goudriaan - Kampen: De volgende vier boeken werden ons gestuurd:Maarten Luther, Laat ieder 's Heeren goedheid loven. Het heerlijke Confitemini, vertaald en verzorgd door P. den Ouden, 141 blz., ƒ 29,90.
De vertaler van dit prachtige st ...

14 november 1997
De Wekker
Prof. dr. W. van 't Spijker
586 woorden
Ingewikkeld geloof (II)

Ingewikkeld geloof (II)

Er wordt nog al gepreekt in Nederland. Men staat verbaasd hoeveel mensen zich ondanks kerkverlating nog scharen onder het geklank. De steden geven een slecht beeld, maar men moet ook niet uitvlakken hoeveel gelovigen zich daar iedere zondag nog kerkwaarts begeven. Op het land is de zaak mogelijk ...

21 november 1997
De Wekker
Prof. dr. W. van 't Spijker
1288 woorden
Marginaal?

Marginaal?

Het huwelijk is heilig. Maar niet in de kerkorde
De trio-synode heeft een uitspraak gedaan over het huwelijk. Die moet voorlopig de kou uit de lucht nemen. Een waarheid is vastgesteld: het huwelijk is een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht, dat h ...

21 november 1997
De Wekker
Prof. dr. W. van 't Spijker
490 woorden
Applaus voor Den Heyer

Applaus voor Den Heyer

Zij heeft het christendom, zoals zij het verstaat, losgesneden van zijn historische wortels, meer nog van de Christus der Schriften zelf. En zij applaudisseerde, nadat de voorzitter zichzelf, de synode en de kerken had geluk gewenst met de Kamper hoogleraar, die zijn theologie bedreef „temidden v ...

5 december 1997
De Wekker
Prof. dr. W. van 't Spijker
784 woorden
Marginaal?

Marginaal?

Groothoeklens
Wanneer een fotograaf alles op de foto wil hebben gebruikt hij bij tijden een groothoeklens. Een foto van de koningin en prinses Juliana en prins Bernhard ter gelegenheid van een prijsuitreiking niet lang geleden was blijkbaar met zo'n lens gemaa ...

5 december 1997
De Wekker
Prof. dr. W. van 't Spijker
461 woorden
Promotie in Apeldoorn

Promotie in Apeldoorn

Zoals de titel al zegt, gaat de studie in op het gebruik van de Heilige Schrift in de werken van een drietal Amerikaanse theologen, die van invloed zijn op het gebied van de ethiek aan de overzijde van de oceaan. Zo lijkt het dat een wereld van verschil zich zal voordoen, immers de Amerikaanse ma ...

5 december 1997
De Wekker
Prof. dr. W. van 't Spijker
830 woorden
Ingewikkeld geloof (IV)

Ingewikkeld geloof (IV)

Dat dit een radicaal evangelie is, zijn wij voor een groot deel vergeten. Zo is het gekomen, dat velen die over de rechtvaardiging spreken, daarbij doen alsof het gaat om een proces, dat in de tijd en in de ziel plaats vindt. Ik denk bij het gebruik van 't woordje „proces" nog niet aan wat men in ...

5 december 1997
De Wekker
Prof. dr. W. van 't Spijker
1344 woorden
van 228