9 resultaten
Filteren
Sektie ambtenaren opgericht

Sektie ambtenaren opgericht

De RMU heeft haar derde sektie! Op woensdagavond 27 mei werd in het Postiljon-motel in Bunnik een oprichtingsvergadering gehouden, zodat na de sekties Politie-Justitie en Grafici er nu ook een sektie Ambtenaren is. Van deze sektie worden automatisch lid, alle RMU-leden die ambtenaar zijn bij ...

1 juni 1987
RMU Contact
Smits
216 woorden
HOORT DE ROEDE

HOORT DE ROEDE

2 De stem des Heeren roept tot de stad (want Uw naam ziet het wezen): Hoort de roede en Wie ze besteld heeft. Micha 6 : 9 Hoort de roede! Van deze roede gaat een sprake uit. Het is de stem des Heeren, die roept. En in ’t beluisteren van die stem en in het betrac ...

29 september 1966
Bewaar het pand
Smits
1032 woorden
HIJ IS OPGESTAAN

HIJ IS OPGESTAAN

(Marcus 16 : 6b) Paasmorgen, morgen der verrijzenis. „Als het begon te lichten”, zo vangt het Paasevangelie aan. De zon, op Goede Vrijdagavond in een bloedwolk ondergegaan, gaat weer verrijzen aan het firmament. De Oosterkimme begint te ichten. Purperen strepen worden gezien, die al ...

14 april 1966
Bewaar het pand
Smits
1220 woorden
EEN ZALIG STERFBED

EEN ZALIG STERFBED

Een zalig sterfbed is een zeldzaam en dierbaar voorrecht. Niet aan allen van Gods kinderen valt het te beurt. Aan sommigen van Gods gunstgenoten wel. Doch waar we dit dan ook ontmoeten, daar is de hemel op aarde, daar mag de stervende wel eens verkeren in een Thaborsgestalte. Daar mag hij slaan e ...

9 juni 1966
Bewaar het pand
Smits
1036 woorden
DE BRON DES LEVENS

DE BRON DES LEVENS

2. Er is, gelijk we in een vorige overdenking zagen, een dorsten, dat is, het gemis van God en Zijn zalige gunst, het is de droefheid naar God. Doch door ontdekking leren zij ook dorsten naar vergeving van schuld. O, dat hart kan wel eens uitroepen: „Hoe lang nog, o Heere, hoe lang ...

4 augustus 1966
Bewaar het pand
Smits
1211 woorden
Meditatie

Meditatie

Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is en ingaat in het binnenste voorhangsel. Waar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. Hebreen 6 : 19 en 20aOver de hoop als een anker der ziel spreekt bovengenoemde tekst. We weten, dat een anker behoort tot d ...

21 november 1968
De Banier
Smits
1388 woorden
DE VOORGESTELDE HOOP

DE VOORGESTELDE HOOP

Welke wij hebben als een anker der ziel,
hetioelk zeker en vast is en ingaat in het
binnenste voorhangsel.
Daar de Voorloper voor ons is ingegaan,
namelijk Jezus. Hebreën 6 : 19 en 20a Er is een bekende plaat, met ...

13 oktober 1966
Bewaar het pand
Smits
1338 woorden
DE BRON DES LEVENS

DE BRON DES LEVENS

Wat schone belijdenis, wat verheven getuigenis beluisteren wij uit de mond van de apostel Petrus als deze uitroept: Heere tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. O zeker, scherp en diep ontdekkend zijn die woorden ten opzichte van de farizeën en schriftgeleerd ...

21 juli 1966
Bewaar het pand
Smits
1165 woorden
DE BRON DES LEVENS

DE BRON DES LEVENS

3. Toen Mozes de rots geslagen had, vloeide het water met grote overvloed, zo ook de geslagen Rotssteen Christus Jezus. Zijn bloed heeft gevloeid, een stroom van genade is hier tot reiniging van de grootste der zondaren. Het is een onuitputtelijke bron. De drieënige God is er de verborgen ...

18 augustus 1966
Bewaar het pand
Smits
1114 woorden