33 resultaten
Filteren
van 4
Mystieke tendenzen binnen het gereformeerd protestantisme, vanuit homiletisch perspectief*

Mystieke tendenzen binnen het gereformeerd protestantisme, vanuit homiletisch perspectief*

1. TerreinafbakeningIn het onderstaande wordt een bijdrage geleverd aan de bezinning op het algemene thema 'Mystiek en Samenleving'. Tegelijk zijn we bezig met één van de knelpunten in de toenadering tussen de gereformeerden vrijgemaakt binnen verband en de christelijke geref ...

1 juli 1975
Radix
T. Brienen
8709 woorden
Blijdochap over bekering

Blijdochap over bekering

T. Brienen'Of welke vrouw, die tien schellingen heeft, en er één verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij hem vindt? En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: erblijdt u met mij, want ik heb de schell ...

1 januari 1982
Theologia Reformata
T. Brienen
1698 woorden
De Algemene Bijstandswet

De Algemene Bijstandswet

I. Inleiding Het onderwerp, dat ons (deze dag) bezig houdt, is een bij uitstek diakonaal onderwerp. Bij uitstek! doch het is niet een kwestie van bezinning en oriëntering voor onze diakenen alleen, maar wel is waar voor al de ambtsdragers en voor héél het kerkelijk leven, omdat we ...

1 mei 1964
Ambtelijk Contact
T. Brienen
5442 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Dr. K. Deddens, Waar alles van Hem spreekt. Bezinning op de eredienst. Groningen 1981. Dr. K. Deddens heeft al wat sporen getrokken door het gebied van de liturgie. Ik denk aan zijn dissertatie, die hij populariseerde en samenvatte in „Het begon in Jeruzalem”, waarin hij de ontwikk ...

1 november 1981
Ambtelijk Contact
T. Brienen
W.H. Velema
1121 woorden
Enige gedachten over het studentenpastoraat

Enige gedachten over het studentenpastoraat

1. Actualiteit en terreinverkenning 1.1. Een ruchtbaarmakende studie 1.1.1. De ongelijkheid van de onderzochte groepen 1.1.2. Een sociologische studie 1.1.3. Een duidelijk beperkte studie 1.2. Een duidelijke leemte 1.3. Een globale afbakening van het ter ...

1 februari 1977
Ambtelijk Contact
T. Brienen
5488 woorden
Problemen en Systemen in de verhouding van Kerk en Maatschappelijk werk

Problemen en Systemen in de verhouding van Kerk en Maatschappelijk werk

WAT IS HET MAATSCHAPPELIJK WERK? II Problemen (vervolg*) Als gevolg van de optredende vervalperioden in het kerkelijk leven en in het kloosterwezen, krijgt de overheid spoedig belangstelling voor het werk de weldadigheid. Wie denkt niet aan Karel de Grote en zi ...

1 mei 1962
Ambtelijk Contact
T. Brienen
1272 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

J.D. Imelman e.a., Tussen leuren en leren. Analyse van elf methoden voor godsdienstonderwijs. Uitg. Kok, Kampen 1986. 190 blz. f. 35,50. Dit boek is een eerste publikatie van een aantal theologen en pedagogen van de Groninger onderzoeksgroep godsdienstpedagogiek. De studie g ...

1 mei 1987
Ambtelijk Contact
T. Brienen
W.H. Velema
2200 woorden
De Diaconale kaarten op tafel

De Diaconale kaarten op tafel

De Diaconale kaarten op tafel Er wordt in onze tijd heel veel diakonaal werk gedaan. Vele diakonale aktivi-teiten worden ontplooid. Dat is zeer verheugend. Het diakonaat is onder ons een volop levende zaak geworden. Er is voorlichting en instruering allerwegen. Ook is de theologische bezi ...

1 juli 1965
Ambtelijk Contact
T. Brienen
2874 woorden
Problemen en Systemen in de verhouding van Kerk en Maatschappelijk werk

Problemen en Systemen in de verhouding van Kerk en Maatschappelijk werk

WAT IS HET MAATSCHAPPELIJK WERK? (vervolg van artikel in vorige nummer) C. Humanisering van het maatschappelijk werk. Volgens de mensen, die voorstanders zijn van deze derde constructie, moet de arbeid van hulp en dienst in onze samenleving verricht worden vanu ...

1 juni 1962
Ambtelijk Contact
T. Brienen
1763 woorden
BIJZONDERE DIENSTEN

BIJZONDERE DIENSTEN

1. Waarom bijzonder In de samenkomsten van de gemeente van de Here God onderscheiden we tussen „gewone” en „bijzondere” diensten. Onder „gewone” diensten verstaan we dan de morgen- en/of avonddienst, waarin de gangbare liturgische orde wordt gevolgd, al is het met mogelijke ...

1 januari 1982
Ambtelijk Contact
T. Brienen
2250 woorden
van 4