12 resultaten
Filteren
van 2
Werk-Woord

Werk-Woord

Wie?
Wanneer je zoals ik de gelegenheid krijgt iets te vertellen van een deel van je werk, vind ik het vanzelfsprekend iets te zeggen over wie je bent.
Als chr. ger. industrie-predikant werk ik nu bijna zeven jaar vanuit Rozenburg in het industrie-gebied Rijnmond: ...

1 maart 1977
Kerkinformatie
T. Harder
1294 woorden
SPREKEN-ZONDER-WOORDEN Over rituelen in liturgie en pastoraat

SPREKEN-ZONDER-WOORDEN Over rituelen in liturgie en pastoraat

Momenten, waar nauwelijks woorden voor zijn * Hij had als een woordenloos protest tegen een diep gevoel van machteloosheid meegelopen in een stille tocht, bloemen gelegd op de piek waar een voor hem onbekende jongere was vermoord. Het had hem geholpen, al was het alleen maar door m ...

1 mei 2000
Ambtelijk Contact
T. Harder
2341 woorden
WAAR ZIJN DE VIERDUIZEND GEBLEVEN?

WAAR ZIJN DE VIERDUIZEND GEBLEVEN?

Twee vragen „Hoe houden wij jongeren bij de kerk?” Dat was de ene vraag, die de redactie mij kortgeleden toespeelde. En: „of ik daarover een artikel wilde schrijven?” Dat was de tweede vraag. Uit het feit dat u deze woorden leest kunt u afl ...

1 april 1984
Ambtelijk Contact
T. Harder
2959 woorden
NABESCHOUWING

NABESCHOUWING

1. Het is niet eenvoudig in het kort weer te geven wat op onze konferen-tie in Oktober jl. met name in het gesprek aan de orde is geweest. Daarvoor is het - gelukkig overigens -teveel echt een gesprek geweest. We hebben in alle openheid naar elkaar toe geprobeerd met elkaar in dialoog te ...

1 januari 1979
Ambtelijk Contact
T. Harder
821 woorden
Verslag P. S. v. h. Noorden.

Verslag P. S. v. h. Noorden.

Namens de roepende kerk van Zwolle werd de vergadering geopend door ds W. de Graaf.
Uit het nazien van de lastbrieven blijkt, dat alle primi-afgevaardigden aanwezig zijn. De wettigheid der vergadering wordt vastgesteld.
Bij verkiezing wordt het moderamen vastgesteld: praeses ds A. Hilbers ...

15 juni 1962
De Wekker
T. Harder
488 woorden
De tweede Zondag in september

De tweede Zondag in september

Ons kerkelijk jaar heeft naast de christelijke feestdagen nog een aantal vaste punten.
Wanneer iemand het heeft over de eerste woensdag in november, weten wij, dat deze dag door ons gereserveerd is als dankdag voor gewas en arbeid.
Een dergelijk vast punt in datzelfde kerkelijk jaar is - ...

9 september 1966
De Wekker
T. Harder
849 woorden
Classis Groningen d.d. 11 oktober 1966

Classis Groningen d.d. 11 oktober 1966

Namens de roepende kerk van Valthermond opent ds Slofstra van Mussel deze najaars-classis.
Het moderamen met ds J. v. Mulligen als praeses, ds H. Biesma als scriba en ds P. H. v. Marrum als assessor neemt plaats.
Tot verslaggever voor de kerkelijke pers wordt door het moderamen benoemd ds ...

4 november 1966
De Wekker
T. Harder
699 woorden
HET SPREKEN VAN DE KERK ROND ETHISCHE VRAGEN EN DE INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GELOVIGEN

HET SPREKEN VAN DE KERK ROND ETHISCHE VRAGEN EN DE INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GELOVIGEN

Verandering in de agenda Als ik me niet vergis is de agenda van de kerk en daarmee ook die van de kerkeraad in de laatste 25 jaar sterk gewijzigd. Het voert te ver vanmorgen aan te geven welke de oorzaken zijn, die tot deze verandering hebben geleid. Ongetwijfeld hebben de verander ...

1 december 1987
Ambtelijk Contact
T. Harder
5564 woorden
BELIJDENISCATECHISATIE: een eigen praktijkverhaal

BELIJDENISCATECHISATIE: een eigen praktijkverhaal

Een eigen wapenrok Uit de militaire diensttijd herinner ik mij het grapje, dat door aankomende dienstplichtigen nogal eens gemaakt werd over de vanwege het Rijk verschafte dienstkleding: „Ze hebben maar twee maten: te groot of te klein!” Mijn eigen ervaring met de catechese ...

1 oktober 1985
Ambtelijk Contact
T. Harder
2644 woorden
Kerk en jeugd

Kerk en jeugd

Het is uiteraard niet de eerste maal, dat over dit onderwerp geschreven wordt. Het zou overigens wel tekenend voor de situatie zijn geweest, wanneer u wel voor de eerste keer hierover iets hoorde of las. Gelukkig, ook in ons blad is meer dan eens aandacht besteed aan de relatie van kerk en ...

1 september 1969
Ambtelijk Contact
T. Harder
3563 woorden
van 2