4 resultaten
Filteren
DE PRAKTIJK VAN HET AMBT

DE PRAKTIJK VAN HET AMBT

De ondertitel van dit boek spreekt over een handreiking aan nieuwe ambtsdragers. In werkelijkheid gaat de behandelde stof veel verder. Ik schat in dat het voor beginnende kerkenraadsleden veel te uitgebreid is en dat ook ervaren ambtsdragers er al een hele kluif aan zullen hebben. Zoals t ...

1 januari 2013
Ambtelijk Contact
Van Pelt
492 woorden
RECENSIE

RECENSIE

René Erwich, Gemeente in beeld. Vragen naar vitaliteit. Uitg. Kok, Utrecht 2013, 228 blz., € 24,90. In dit boek introduceert de auteur een Australisch onderzoeksmodel naar de vitaliteit van kerken. Vervolgens past hij dat toe op zeven gemeenten (2 PKN, 1 GKv en 4 baptistengem ...

1 december 2014
Ambtelijk Contact
Van Pelt
109 woorden
PASTORAAT EN PSYCHE

PASTORAAT EN PSYCHE

De beide boeken die in dit profiel besproken worden, maken deel uit van de reeks Wat … met je doet. Deze reeks bestaat uit praktische gidsen voor het omgaan met psychische vragen en problemen. De serie is bedoeld voor naasten en familieleden, predikanten en pastorale werkers, ambtsdragers ...

1 maart 2014
Ambtelijk Contact
Van Pelt
530 woorden
MIJMERINGEN BIJ EEN SCHILDERIJ

MIJMERINGEN BIJ EEN SCHILDERIJ

Tijdens een korte vakantie bezochten mijn vrouw en ik de Belgische stad Gent. In de St. Baafs kathedraal is daar het wereldberoemde schilderij ‘De aanbidding van het Lam’ te zien door Hubert en Jan van Eijck (1432). Aan bezoekers geen gebrek. Een gestage stroom toeristen kwam de kerk binnen. Bezi ...

1 januari 2014
Ambtelijk Contact
Van Pelt
545 woorden