23 resultaten
Filteren
van 3
Ter overweging

Ter overweging

Drs. G. L. Goedhart, Het gesprek besproken. Praktische handleiding voor ouderlingen. Nr. 6 uit de serie Gemeentetoerusting. Kok Kampen 1971. 84 blz. Prijs f 5.95. Dit boekje gaat over het gesprek dat ambtsdragers hebben te voeren. Het gaat niet zo zeer om de inhoud, als wel ...

1 oktober 1971
Ambtelijk Contact
W. H. VELEMA
338 woorden
Ter overweging

Ter overweging

Liefde en sexualiteit; pastorale handreiking. Uitgave Boekencentrum n.v., ’s-Gravenhage. Prijs f 5,70. In zijn vergadering van 20 juni 1972 heeft de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk besloten een pastorale handreiking te doen uitgaan, die oorspronkelijk was ontworpen on ...

1 mei 1973
Ambtelijk Contact
W. H. VELEMA
1320 woorden
Ter overweging

Ter overweging

A. N. Hendriks, Als huisverzorger Gods. De Vuurbaak, Groningen 1972, 98 blz. Prijs ƒ 7,50; voor leden van de Vereniging vrienden van de Vuurbaak ƒ 6,25. De gereformeerde (vrijgemaakt) predikant van Amersfoort heeft met dit boek ouderlingen een dienst bewezen. In nog ge ...

1 april 1973
Ambtelijk Contact
W. H. VELEMA
255 woorden
Begeleiding van stervenden

Begeleiding van stervenden

Zware taak. Het is geen eenvoudige taak om een stervende te moeten begeleiden. Ik denk hierbij niet alleen aan de laatste dagen of uren, maar aan heel die periode sinds het bekend geworden is, dat een patiënt ongeneeslijk ziek is. Er kunnen dan nog heel wat dagen voorbij gaan, voord ...

1 maart 1971
Ambtelijk Contact
W. H. VELEMA
2679 woorden
Ter overweging.

Ter overweging.

Dr B Wentsel, De koers van de kerk in een horizontalistisch tijdperk, II Theologie en gemeente, deel 4 J. H. Kok N. V. Kampen 1972. 99 blz f 7,90. Het eerste deel van de studie van dr. B. Wentsel werd reeds aangekondigd en aanbevolen (Ambtelijk Contact, sept. 1972). In ...

1 januari 1973
Ambtelijk Contact
W. H. VELEMA
534 woorden
Ter overweging

Ter overweging

Th. Delleman, Opnieuw beginnen. Kok, Kampen. 123 bladzijden. Prijs ƒ 9.90. Dit boek verschenen in de serie Gemeentetoerusting handelt over het pastoraat aan hen wier huwelijk gestrand is. De titel lijkt me te beperkt. Het gaat echt niet alleen over het Opnieuw beginnen. Daarover spr ...

1 augustus 1973
Ambtelijk Contact
W. H. VELEMA
364 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Theo Boer en Angela Roothaan (red.), Gegeven. Ethische essays over het Teven als gave. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, 2003, 154 pagina's, paperback, € 14, 50; ISBN 902391)611.Dit boek bevat zerén studies geschreven door ethici die lid zijri van de landelijke onderzoeksgroep theologische ...

19 juni 2003
De Waarheidsvriend
W. H. VELEMA
907 woorden
Eerbied voor het leven

Eerbied voor het leven

De schrijver van 'Niet starten om staken te voorkomen? ' is in de kringen van de Waarheidsvriend bekend. Allereerst als verpleeghuisarts van Salem in Ridderkerk. Vervolgens door zijn publicaties op het terrein van pastorale zorg voor patiënten en van de medische ethiek. Ten slotte doordat hij pre ...

11 december 2003
De Waarheidsvriend
W. H. VELEMA
1019 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

hettawforaat klinfiimwmate^Kcbeidea, Allereerst het woord gedachten-aKSBÈJ*** zeggen: geen theorie, geen systeem, geen overzicht als in een handboek. Neen, heel simpel: gedachten. En dan gedachten over geestelijke begeleiding. Ook hierin geen theorie over het pastoraat, geen schema, leer of syste ...

20 mei 2004
De Waarheidsvriend
W. H. VELEMA
950 woorden
Een nieuw programma voor het Diaconaat*

Een nieuw programma voor het Diaconaat*

In de serie Gemeentetoerusting is bij de uitgeverij Kok te Kampen een boekje verschenen over het diaconaat. De schrijver ervan is directeur geweest van het Algemeen Diaconaal Bureau van de Gereformeerde Kerken. Hij is thans als wetenschappelijk hoofdmedewerker verbonden aan de Vrije Universiteit ...

1 oktober 1973
Ambtelijk Contact
W. H. VELEMA
1759 woorden
van 3