160 resultaten
Filteren
van 16
DE TWEEDE REFORMATIE (vervolg)

DE TWEEDE REFORMATIE (vervolg)

Zijn ideaal is een tweede Reformatie. De verhouding tussen God en mens is bij Rome en de Reformatie eeuwenlang misverstaan geworden. Men heeft van God en mens concurrenten gemaakt, zodat ze dualistisch tegenover elkaar kwamen te staan. Fiolet pleit voor een visie op het aardse leven als de ruimte ...

1 mei 1970
In de Rechte Straat
W. H. Velema
936 woorden
DEPRESSIVITEIT IN HET LICHT VAN DE PSALMEN*

DEPRESSIVITEIT IN HET LICHT VAN DE PSALMEN*

W. H. VelemaExistentiële stoffen: de PsalmenBij de bespreking van de verschillende preekstoffen noemt H. Jonker naast de direct-kerygmatische, de typisch-symbolische, de chokmatische stoffen, ook de antropologische stoffen 'waarin een bepaalde figuur of gestalte wordt getekend ...

1 december 1988
Theologia Reformata
W. H. Velema
5675 woorden
ENKELE ASPECTEN VAN HET ABORTUS-VRAAGSTUK

ENKELE ASPECTEN VAN HET ABORTUS-VRAAGSTUK

W. H. VelemaOverstelpende hoeveelheid literatuurDe diskussie over abortus wordt met grote levendigheid gevoerd. Er is reeds zoveel over geschreven, dat het moeilijk lijkt nog iets nieuws ter sprake te brengen. Het is zelfs vrijwel onmogelijk een uitputtend overzicht te g ...

1 januari 1971
Theologia Reformata
W. H. Velema
9986 woorden
SECULARISATIE EN ETHIEK

SECULARISATIE EN ETHIEK

W. H. VelemaDrie modellenBinnen het kader van deze studiedagen bedoelt deze bijdrage^ aandacht te geven aan de verhouding van de christelijke ethiek en de secularisatie. Bovendien is mij gevraagd enige informatie te geven over het gebruik van de term secularisatie. Dit o ...

1 juni 1976
Theologia Reformata
W. H. Velema
9762 woorden
UTGANGSPUNTEN VOOR EEN BIJBELS ARBEIDSETHOS

UTGANGSPUNTEN VOOR EEN BIJBELS ARBEIDSETHOS

W. H. VelemaHernieuwde bezinning op het thema arbeidOver de arbeid wordt veel geschreven. Er is in de samenleving een bezinning op gang gekomen op wat arbeid eigenlijk is en wat zij beoogt. Een aantal factoren heeft deze nieuwe bezinning sterk gestimuleerd.In de e ...

1 juni 1980
Theologia Reformata
W. H. Velema
9789 woorden
KANTTEKENINGEN BIJ KANTTEKENINGEN

KANTTEKENINGEN BIJ KANTTEKENINGEN

Naar aanleiding van een besprekingW. H. Velema1. Een auteur die een besprekingsartikel van ongeveer dertien pagina's aan zijn boek gewijd ziet worden, mag dankbaar zijn. Het komt niet zo vaak voor, dat zo uitvoerig op een boek gereageerd wordt. Mij is dat in elk geval no ...

1 maart 1988
Theologia Reformata
W. H. Velema
1926 woorden
De ark stond tussen hen in

De ark stond tussen hen in

Zij verachtte hem in haar hart... Ook zal ik mij nog geringer houden dan alzo, en zal klein zijn in mijn ogen; en met de dienstmaagden waarvan gij gezegd hebt, met deze zal ik verheerlijkt worden. 2 Samuel 6 : 16b, 22W. H. VelemaHet is meer dan een echtelijke ruzie waarvan we i ...

1 juni 1986
Theologia Reformata
W. H. Velema
1395 woorden
HET PASTORAAT IN DE BELANGSTELLING

HET PASTORAAT IN DE BELANGSTELLING

W. H. VelemaEen boek van brede opzet.De Tilburgse godsdienstpsycholoog, dr. H. Faber, heeft de theologische literatuur verrijkt met een studie Pastor zijn in een veranderende samenleving. Aldus luidt de ondertitel. Het boek heet Profiel van een bedelaar'. Men treft in de ...

1 december 1975
Theologia Reformata
W. H. Velema
5023 woorden
THEOLOGISCH-PRACTISCHE PEILINGEN VAN DR. H. JONKER

THEOLOGISCH-PRACTISCHE PEILINGEN VAN DR. H. JONKER

W. H. VelemaDoor de auteur zelf aangekondigdHet nieuwe boek van Jonker kwam niet geheel onverwacht voor de lezers van Theologia Reformata. In de Reflexen van september 1982 (jaargang XXV, nr. 3) heeft hij de verschijning van zijn boek aangekondigd. Hij schrijft daar: 'ie ...

1 januari 1983
Theologia Reformata
W. H. Velema
3554 woorden
HET GESPREK IN HET PASTORAAT

HET GESPREK IN HET PASTORAAT

W. H. VelemaEen publikatie over het gesprek in het pastoraat kan naar de huidige stand van het onderzoek eigenlijk alleen maar slagen, wanneer dat voorafgegaan wordt door een verbatim verslag van een pastoraal gesprek. Het zal om die reden zijn dat P. J. Roscam Abbing vrijwel elk hoof ...

1 juni 1975
Theologia Reformata
W. H. Velema
6870 woorden
van 16