54 resultaten
Filteren
van 6
SPANNING STIJGT TE EDE

SPANNING STIJGT TE EDE

(bericht rondom de gereformeerde sociale akademie te Ede)Zoals u bekend zal zijn, heeft het Ministerie van Onderwijs en' Wetenschappen in oktober 1974 besloten, de sociale akademie niet op te nemen in het plan voor scholen 1975 - 197G - 1977. Door dit besluit is subsidie op korte term ...

18 juli 1975
Daniel
W. Huizer
secretaris.
139 woorden
De gemeente staat in de belangstelling (4)

De gemeente staat in de belangstelling (4)

Enkele vragen Hoe moet de gemeente (nieuwe stijl) er nu volgens de geciteerde gedachten uit gaan zien. Hierop zijn volgens de publikaties verschallende antwoorden mogelijk. Meerdere mogelijkheden worden aangegeven, omdat men er voor waakt elke nieuwe weg als iets stat ...

1 april 1975
Ambtelijk Contact
W. Huizer
1591 woorden
De gemeente staat in de belangstelling (3)

De gemeente staat in de belangstelling (3)

Tot op heden hebben we die belangstelling gezien vanuit een tweeërlei gezichtspunt. Enerzijds, omdat de gemeente ontstaat door het vergaderend werk van God de Heilige Geest, anderzijds, omdat het Nieuwe Testament duidelijk laat zien dat gemeenschap ook betekent: een ieder is betrokken op ...

1 maart 1975
Ambtelijk Contact
W. Huizer
1065 woorden
De gemeente staat in de belangstelling

De gemeente staat in de belangstelling

Wie eniger mate thuis is in het kerkelijk leven binnen ons land weet dat er de laatste tijd nog al wat gezegd en geschreven wordt over de functie van de kerkelijke gemeente als onderlinge gemeenschap ten opzichte van elkaar en ten behoeve van de samenleving. Nu is dit op zichzelf een goede ...

1 juni 1974
Ambtelijk Contact
W. Huizer
1282 woorden
Deconfessionalisering in het maatschappelijk werk II

Deconfessionalisering in het maatschappelijk werk II

In het eetste artikel zijn wij nog niet verder gekomen dan wat algemene opmerkingen wat nu eigenlijk maatschappelijk werk is. Dit was noodzakelijk omdat in dit artikel dan wat breder op de methodiek van het maatschappelijk werk kan worden ingegaan. Tevens moeten wij nog wat verder uitdiepe ...

1 mei 1971
Ambtelijk Contact
W. Huizer
1935 woorden
Bijstandswet voor velen nog een geheim

Bijstandswet voor velen nog een geheim

Zo ongeveer half februari van dit jaar kon men in vele dagbladen lezen wat de conclusie was van een rapport wat is verschenen over „Informatiecentra Algemene Bijstandswet”, een verslag van enkele experimenten. Ook deputaten ADMA ontvingen dit uitvoerige rapport van 41 bladzijden en het lij ...

1 augustus 1971
Ambtelijk Contact
W. Huizer
1477 woorden
Er komt wat los

Er komt wat los

verdere informatie over de classicale diaconale correspondent Het is een goede zaak wanneer een synodebesluit op een classicale vergadering niet zondermeer wordt overgenomen, zonder verder na te denken over de consequenties, die er aan vastzitten. Dit is zeker het geval met h ...

1 september 1970
Ambtelijk Contact
W. Huizer
917 woorden
Diakenen op speurtocht

Diakenen op speurtocht

Eén van de kenmerken van een juiste instelling van een diaken is zijn speurzin. Meerdere malen is er reeds op gewezen dat dit speuren noodzakelijk is om de „noden” in de gemeente te ontdekken. Het blijft geboden om de huidige noodsituaties, vooral op niet financiëel gebied, te onderkennen. Die no ...

1 november 1972
Ambtelijk Contact
W. Huizer
1401 woorden
Kerkelijke verantwoordelijkheid in de moderne samenleving

Kerkelijke verantwoordelijkheid in de moderne samenleving

Onder deze titel hield prof. dr. W. H. Velema een referaat op 5 november 1971 op de jaarvergadering van de Prof. L. Lindeboom-stichting te Zwolle *). Ik dacht dat het juist was u eerst in het kort te informeren wat voor groep van belangstellenden daar aanwezig waren. Gezien de funct ...

1 mei 1972
Ambtelijk Contact
W. Huizer
1654 woorden
Enkele gedachten over het diaconaat in de gemeenten

Enkele gedachten over het diaconaat in de gemeenten

De lijst van punten die men kan ge bruiken voor een diaconaal huisbezoek, geplaatst in het november-nummer van ons blad, was nog niet af. Dit huisbezoek zal ook moeten worden verricht aan bejaarden. Met opzet gebruik ik hier het woord „moeten”. Bij deze gemeenteleden kun nen ...

1 juni 1972
Ambtelijk Contact
W. Huizer
1249 woorden
van 6