3 resultaten
Filteren
Over persoonlijkheid en ontwikkeling

Over persoonlijkheid en ontwikkeling

1. Inleiding

'Personalisme' en 'personalistisch' hebben vaak een negatieve klank. De termen worden veelal geassocieerd met denken dat de mens in het middelpunt stelt, subjektivisme en de ontkenning van normen en waarden die boven de individuele persoon uitgaan. Personalisme ...

1 april 1986
Radix
W. Koning
6530 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

C. Trimp, Ministerium. Een introductie in de reformatorische leer van het ambt. De Vuurbaak, Groningen, 1982; 218 blz.

Met z'n boek biedt Trimp ons een uitermate erudiet werk, wat alleen al blijkt uit de honderden noten waarmee hij z'n uitspraken dokumenteert. Belangrijker is nog, da ...

1 april 1984
Radix
C. van der Leest
G. Glas
W. Koning
4979 woorden
De wijsgerig antropologische denkbeelden van Herman Dooyeweerd *

De wijsgerig antropologische denkbeelden van Herman Dooyeweerd *

1. Inleiding

Iedereen die met mensen omgaat - en wie doet dat niet - heeft wel een mensbeeld. Elk van ons heeft wel een idee op welke manier, waarom en waartoe mensen zich veelal gedragen. Dergelijke persoonlijke mensbeelden worden gevormd door ervaringen, sociale regels en ...

1 januari 1983
Radix
W. Koning
9537 woorden