14 resultaten
Filteren
van 2
NIEUWTESTAMENTISCH LICHT OP DE BELIJDENIS

NIEUWTESTAMENTISCH LICHT OP DE BELIJDENIS

Een bejaarde broeder zocht een bijbeltekst voor zijn begrafenisdienst. Hij kwam uit bij ‘Uw genade is mij genoeg’. Later realiseerde hij zich, dat het in 2 Kor. 12:8 anders staat; niet als een mensenwoord tot de Here, maar omgekeerd: ‘Mijn genade is u genoeg’. Hij had dus het Woord ...

1 mei 2002
Ambtelijk Contact
W. Steenbergen
1981 woorden
ANTWOORD AAN PROF. VELEMA

ANTWOORD AAN PROF. VELEMA

Graag maak ik gebruik van de mij geboden gelegenheid om iets terug te zeggen op het-geen prof. Velema in het vorige nummer schreef. Hij ging daarbij in op mijn reactie (eveneens in het vorige nummer geplaatst) op zijn twee artikelen over „Huwelijksslui-ting” in AC van maart en april jl. Omdat de ...

1 november 1984
Ambtelijk Contact
W. Steenbergen
737 woorden
DE VREEMDELINGSCHAP VERGETEN

DE VREEMDELINGSCHAP VERGETEN

Inleiding Het was tijdens de herfstvakantie van 1997 dat ik ben begonnen met de voorbereiding van dit artikel. We waren toen ergens in het buitenland, waar één van onze kinderen op dat moment verbleef. Zowel van natuur- als van cultuurschoon hebben we in die dagen veel genoten. En ...

1 maart 1998
Ambtelijk Contact
W. Steenbergen
3098 woorden
DE HUWELIJKSSLUITING

DE HUWELIJKSSLUITING

(reactie) Met bijzondere interesse las ik in AC van maart en april 1984 de beide artikelen over „De huwelijkssluiting” van de hand van prof.dr. W.H. Velema. De eerste vraag waarop hij - daartoe uitgenodigd door de vraagstelling van een kerke-raad - ingaat, is deze: „ls uit d ...

1 september 1984
Ambtelijk Contact
W. Steenbergen
1193 woorden
DE CBB: ALS LEZEN NIET MEER LUKT

DE CBB: ALS LEZEN NIET MEER LUKT

Ieder die in de gemeente van Christus pastoraal of diaconaal bezig is zal ze wel eens ontmoeten: mensen die — door welke oorzaak ook — moeite hebben met het lezen van ‘gewone’ gedrukte teksten, en die daardoor veel missen. Daarbij is niet alleen te denken aan blinden of slechtzienden. Er ...

1 oktober 2001
Ambtelijk Contact
W. Steenbergen
1148 woorden
„Gij Geheel Anders”: De Gemeente Van Christus In De Wereld Van Nu

„Gij Geheel Anders”: De Gemeente Van Christus In De Wereld Van Nu

„Hoe zouden we als kerk nog durven zeggen, dat we - al is het maar in beginsel - lijken op een uitverkoren geslacht en een koninklijk priesterdom?” U zult deze vraag herkennen! Hij is te vinden bijna aan het eind van de aankondiging van deze conferentie in „De Wekke ...

1 december 1988
Ambtelijk Contact
W. Steenbergen
6383 woorden
DE BIJBEL OPNIEUW VERTAALD

DE BIJBEL OPNIEUW VERTAALD

Tien jaar is er aan gewerkt; op 27 oktober is het zover: de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) verschijnt. De vraag naar studie over de bruikbaarheid ervan is al op de tafel van onze synode gelegd. Ook als die daar positief op reageert, zullen ambtsdragers de uitslag, drie jaar later, niet lijd ...

1 oktober 2004
Ambtelijk Contact
W. Steenbergen
2487 woorden
IS OUDER WORDEN ALLEEN MAAR EEN ZEGEN?

IS OUDER WORDEN ALLEEN MAAR EEN ZEGEN?

Gezegende ouderdom: we kennen die uitdrukking, bijvoorbeeld uit rouwadvertenties van hoogbejaarden. Het wordt dan gezien als een bijzonder geschenk van Boven wanneer iemand een lang leven heeft mogen ontvangen! Dat geldt zeker daar, waar de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlij ...

1 september 1999
Ambtelijk Contact
W. Steenbergen
W.S.
2518 woorden
Ons geld of ons leven

Ons geld of ons leven

Enkele citaten uit recente lectuur:
- Een uit Oeganda naar Nederland gevluchte auteur stelt ‘dat het najagen van rijkdom de enige westerse godsdienst is geworden’1.
- Iemand die zich presenteert als voormalig topfunctionaris in de internationale financiële wereld s ...

1 juni 2005
Theologia Reformata
W. Steenbergen
2202 woorden
“….EN VERHINDERT ZE NIET…”

“….EN VERHINDERT ZE NIET…”

Kinderen in de gemeente, kinderen in de kerk: vergis ik me als ik denk dat dit thema niet vaak een plaats heeft in onze ambtelijke bezinning? Onlangs kreeg ik een vraag om studiemateriaal over dit onderwerp. Ik heb toen met het oog daarop ook de registers van ‘Ambtelijk Contact’ eens nagekeken. ...

1 september 1997
Ambtelijk Contact
W. Steenbergen
1815 woorden
van 2