29 resultaten
Filteren
van 3
HET KONINKRIJK VAN CHRISTUS BIJ BUCER EN BIJ CALVIJN*

HET KONINKRIJK VAN CHRISTUS BIJ BUCER EN BIJ CALVIJN*

W. van ’t Spijker1. De grote lijn in Bucers theologieBucers theologische, literaire en praktisch-kerkelijke activiteiten zijn vanaf het begin tot aan het einde van zijn leven bepaald door de werkelijkheid van het koningschap van Christus. Geheel aan het begin staat zijn ...

1 januari 1991
Theologia Reformata
W. van ’t Spijker
8640 woorden
reflexen

reflexen

W. van ’t SpijkerDe paus in NederlandEen van de vele aspecten die vallen op te merken aan het pauselijk bezoek dat we hebben meegemaakt is wel de confrontatie met het hoogste gezag in de roomse kerk. Niet dat deze kant van de zaak terstond opviel. Over de persoon en over ...

1 juni 1985
Theologia Reformata
W. van ’t Spijker
5149 woorden
1Een vergelijking tussen de theologische kernen van de Heidelbergse Catechismus en de Westminster Catechismus en Confessie

1Een vergelijking tussen de theologische kernen van de Heidelbergse Catechismus en de Westminster Catechismus en Confessie

Abstract
Comparing the Confession of the Westminster Assembly with the Heidelberg Catechism is a useful endeavor, as long as we don’t lose sight of the development within reformed theology during the eighty years separating the two documents. This development can ...

1 december 2006
Theologia Reformata
W. van ’t Spijker
6537 woorden
reflexen

reflexen

W. van ’t SpijkerCalvijn, Kuyper, BarthWe ontkomen er welhaast niet aan om in dit merkwaardige jaar van terugzien deze drie namen achter elkander te plaatsen. Calvijn, omdat het vierhonderdvijftig jaar geleden is, dat hij in Geneve kwam en daar het w ...

1 juni 1986
Theologia Reformata
W. van ’t Spijker
6797 woorden
HET THEOLOGISCH KARAKTER VAN DE KERKGESCHIEDENIS

HET THEOLOGISCH KARAKTER VAN DE KERKGESCHIEDENIS

W. van 't SpijkerInleidingBinnen de theologie heeft zich sinds tijden een crisis voorgedaan met betrekking tot de kerkgeschiedenis. Deze crisis hangt samen met allerlei oorzaken. Eerst is er het algemene onbehagen ten opzichte van de geschiedenis als zodanig, waardoor me ...

1 december 1980
Theologia Reformata
W. van ’t Spijker
7587 woorden
reflexen

reflexen

W. van 't SpijkerVan tijd tot tijd verschenen binnen deze kolommen beschouwende opmerkingen over wat er tijdens synodezittingen van de Hervormde Kerk zo al ter sprake kwam. Op die manier had de lezer de gelegenheid om door het oog van een spiegelreflexcamera scherpe waarnemingen te do ...

1 december 1980
Theologia Reformata
W. van ’t Spijker
3767 woorden
De leer van het kerkelijk Ambt bij de Reformatoren (2)

De leer van het kerkelijk Ambt bij de Reformatoren (2)

Vanuit het hait van het evangelie heeft Luther vooral in tegenstelling met de ambtsopvatting van Rome zijn gedachten ontwikkeld over de betekenis van het kerkelijk ambt De vorige maal hebben we gezien hoe de piedikmg van de rechtvaardiging door het geloof alleen doorgewerkt heeft in alle hoeken v ...

1 januari 1966
Ambtelijk Contact
W. van ’t Spijker
2363 woorden
De leer van het kerkelijk ambt bij de Reformatoren

De leer van het kerkelijk ambt bij de Reformatoren

Ter toelichting op hetgeen we in enkele voorafgaande artikelen schreven over de ambtsopvatting van Calvijn volgen hier nu enkele illustraties vooral uit zijn commentaren en brieven. Niemand meer dan juist hij was overtuigd van de geringheid van de ambtsdragers. Alle ambtsoverschatting was hem vol ...

1 augustus 1966
Ambtelijk Contact
W. van ’t Spijker
1963 woorden
De leer van het Kerkelijk Ambt bij de Kerkreformatoren

De leer van het Kerkelijk Ambt bij de Kerkreformatoren

Wie vandaag ovei het ambt wil lezen kan zich verdiepen m een stroom van litteratuur, waarin het exegetische, dogmatische en historische onderzoek zich rekenschap geeft van de resultaten van een vernieuwde studie over deze boeiende zaak. Geen wonder is dit, voor wie bedenkt, dat in de leer van het ...

1 februari 1965
Ambtelijk Contact
W. van ’t Spijker
1920 woorden
KERKORDELIJKE ASPECTEN BIJ DE BEOORDELING VAN SAMENLEVINGSVORMEN BUITEN HET HUWELIJK

KERKORDELIJKE ASPECTEN BIJ DE BEOORDELING VAN SAMENLEVINGSVORMEN BUITEN HET HUWELIJK

De problematiek die ons vandaag bezig houdt hebben we nu te bezien in het licht van de kerkorde en van het gereformeerde kerkrecht. Zo is de opdracht die mij werd gegeven. Dit betekent, dat we moeten trachten met de kerkorde in de hand, een antwoord te geven op de vragen die in de praktijk, in d ...

1 december 1981
Ambtelijk Contact
W. van ’t Spijker
6337 woorden
van 3