9 resultaten
Filteren
BASICS

BASICS

Een randkerkelijk lid of iemand met interesse van buiten de kerk zoekt een goede (her) introductie in de basics van de bijbel. U, als ambtsdrager, zoekt wellicht eens iets anders als het geijkte cursusaanbod. Bovendien besluit u de betrokkene persoonlijk te gaan begeleiden om zo onderwijs en gee ...

1 mei 2015
Ambtelijk Contact
Weststrate
487 woorden
AANKONDIGINGEN

AANKONDIGINGEN

M. Oppenhuizen, Redding voor Gods volk. Bijbelstudies over Esther, Kringserie, Uitg. Ark Media, Amsterdam 2014, 64 blz., € 6,95. In acht hoofdstukken wordt het hele boek Esther behandeld door ds. Oppenhuizen, predikant van onze kerken. Ook worden praktische lijnen getrokken ...

1 april 2015
Ambtelijk Contact
Weststrate
375 woorden
HANDBOEK APOLOGETIEK

HANDBOEK APOLOGETIEK

Hoe kun je helder uitleggen wat de Bijbelse boodschap is en laten zien dat het he-lemáál niet dwaas is om te geloven, zoals vaak verondersteld wordt? Dat is nu het terrein van de apologetiek! McGrath heeft als apologeet al vele publicaties op zijn naam staan. In dit boek legt hij nog eens uit wa ...

1 maart 2013
Ambtelijk Contact
Weststrate
531 woorden
VERSCHEURD VERLANGEN

VERSCHEURD VERLANGEN

Deze bundel is uitgebracht naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte (COGG). Dit orgaan beoogt bij te dragen aan de eenheid tussen gereformeerde belijders, vertegenwoordigd door verschallende kerkverbanden. De kerken van gereformeerd belijden zijn ...

1 mei 2014
Ambtelijk Contact
Weststrate
554 woorden
NIEUWE LEDEN

NIEUWE LEDEN

Maar het is ook een opgave om een en ander in goede banen te leiden! Het gaat om: • de overtuiging dat je je aan elkaar wilt verbinden • het in beeld krijgen van noodzakelijke (pastorale of diaconale) zorg • de integratie in de geloofsleer, het geloofsleven en het gemeentelij ...

1 december 2014
Ambtelijk Contact
Weststrate
1526 woorden
GEBED: MEDICIJN EN INSTRUMENT

GEBED: MEDICIJN EN INSTRUMENT

Welke instrumenten geeft de Heere ambtsdragers mee, als ze op pad gaan in de gemeente? Dat mag wel een gereedschapskist vol zijn! Je staat voor veel nood en voor complexe vragen. WAT STAAT EROVER? Persoonlijk vind ik het inzichtgevend wat de kerkorde hierover zegt. ...

1 november 2014
Ambtelijk Contact
Weststrate
555 woorden
MILDE REGEN?

MILDE REGEN?

In ganzenpas loopt het gekostumeerde rijtje ambtsbroeders de kerkzaal uit. De kerkdienst is afgelopen. De deur van de kerkenraadskamer gaat achter hen dicht. De broeders staan rondom de vergadertafel en de predikant die zojuist is voorgegaan, kijkt hen verwachtingsvol aan. Hij heeft Gods Woord ‘ ...

1 december 2013
Ambtelijk Contact
Weststrate
563 woorden
HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS

HET LEVEN VAN JEZUS CHRISTUS

Dit keer in deze rubriek een boek van een kerkhistorische beroemdheid: Thomas Hemerken, uit Kempen (ca. 1380-1471), oftewel Thomas a Kempis. Hij is vooral bekend van ‘De Navolging van Christus’, maar hij heeft nog méér geschreven. Kempis wordt niet gezien als ‘oorspronkelijk denker’, maar is wel ...

1 november 2013
Ambtelijk Contact
Weststrate
585 woorden
KNOOP IN DE PEN!

KNOOP IN DE PEN!

Een collega-columnist schreef al eens over terughoudendheid met emotionele e-mailberichten. Laat een heetgebakerd mailtje een nachtje afkoelen, voor je op de verzendknop drukt. Digitale zindelijkheid noem ik dat. Maar ook schrijven als fenomeen op zích verdient wel een kleine ontmoediging ...

1 mei 2013
Ambtelijk Contact
Weststrate
549 woorden