8 resultaten
Filteren
Prof. Dankbaar over hervormers en humanisten

Prof. Dankbaar over hervormers en humanisten

Het meest bekend zijn de boeken over „De sacramentsleer bij Calvijn", ,,De tegenwoordigheid van Christus in het Heilig Avondmaal", ,,Calvijn, leven en werk", en het Handboek voor de kerkgeschiedenis samen met Prof. Bakhuizen van de Brink. Bovendien waren er een groot aantal artikelen, opstel ...

4 januari 1980
Reformatorisch Dagblad
dr. W. Balke
2696 woorden
Polemiek in de zeventiende eeuw ontstaat niet uit vechtlust (II)

Polemiek in de zeventiende eeuw ontstaat niet uit vechtlust (II)

Deze stroming zoekt het uitgangspunt voor hun kerkopvatting in de groepen van gelovigen die zich dan kerkelijk organiseren. Op eenzelfde plaats kunnen verschillende vergaderingen zijn, zonder dat daarom de eenheid van het lichaam van Christus wordt ...

18 oktober 1975
Reformatorisch Dagblad
dr. W. Balke
994 woorden
Polemiek in de zeventiende eeuw ontstaat niet uit vechtlust (1)

Polemiek in de zeventiende eeuw ontstaat niet uit vechtlust (1)

Naast een roomse dissertatie verdedigd aan de Pontificia Universitatis Gregoriana in 1958, die niet in druk verscheen, beschikten we tot nu toe slechts over een artikel van drs. B. Oosterom te Oudewater: Johannes Hoornbeeck als Zendingstheoloog. 
Met grote dankbaarheid kondigen we de st ...

17 oktober 1975
Reformatorisch Dagblad
dr. W. Balke
2139 woorden
Calvijn over de grote betekenis van Christus' komst in het vlees

Calvijn over de grote betekenis van Christus' komst in het vlees

Hij schrijft in de eerste uitgave van de Institutie van 1536: „Wij belijden te geloven, dat Hij om onzentwil, om ons te bevrijden van de tirannie des' duivels, van de boeien der zonde, van de slavernij van dood, lichaam en ziel, en van eeuwige straffen in goddelijke barmhartigheid door de Va ...

24 december 1979
Reformatorisch Dagblad
dr. W. Balke
2136 woorden
De authentieke teksten der belijdenisgeschriften

De authentieke teksten der belijdenisgeschriften

Dan zal de belijdenis weer een ,,ghemeyn accoort" moeten zijn. Daar wordt immers de eendracht geboren. En de eendracht van het hart treedt naar buiten in het eenstemmig belijden met de mond. Nieuwe aandacht voor de belijdenis en nieuwe bezinning op de confessie is daarom dringend gewenst. He ...

1 april 1977
Reformatorisch Dagblad
dr. W. Balke
2644 woorden
Calvijns waardering voor de Kerstdag

Calvijns waardering voor de Kerstdag

Het is misschien vreemd en onbegrijpelijk voor ons, maar er is een lange tijd geweest dat de christenen geen Kerstfeest vierden. Het Paasfeest en Pinksterfeest is door de christelijke kerk van de Joden overgenomen, zij het in een nieuwtestamentische betekenis. Het heeft zeker drie eeuwen ge ...

19 december 1979
Reformatorisch Dagblad
dr. W. Balke
1407 woorden
Gesprek Berkhof zet in bij vraag naar methode

Gesprek Berkhof zet in bij vraag naar methode

De bundel wordt geopend met een theologische autobiografie om „de waarheid en om de kerk". De redactie gaf aan deze bundel de titel „Bruggen en Bruggehoofden" omdat zij daarin een karakteristiek ziet van de persoon en het werk van Berkhof. Hij is een bruggenbouwer. Zijn werk is een brug, nie ...

31 oktober 1981
Reformatorisch Dagblad
dr. W. Balke
583 woorden
In memoriam ds. Jacobus Enkelaar

In memoriam ds. Jacobus Enkelaar

(5 juni 1925-15 april 1989) Op zaterdagmiddag 15 april behaagde het de Heere Zijn dienstknecht ds. Jacobus Enkelaar tot Zich te nemen. Hij verbleef de laatste weken in het ziekenhuis te Gouda en werd dag en nacht dapper bijgestaan door zijn vrouw mevr. P. C. Enkela ...

27 april 1989
De Waarheidsvriend
dr. W. Balke
994 woorden