97 resultaten
Filteren
van 10
Die overwint zal alles beërven

Die overwint zal alles beërven

Openbaring 2:17H oe het gaan zal weten we niet. Eén ding weten we uit het Woord, dat, wat er ook gebeurt, het alles geschiedt naar Gods raadsplan. De Heere vergist Zich immers nooit. Het raadsplan ligt immers in handen van het Lam Dat overwonnen heeft. Dat in het midden van de troon s ...

1 januari 1991
De Reformatorische School
ds. D. Rietdijk
673 woorden
ÉÉN HEILIGE ALGEMENE CHRISTELIJKE KERK?

ÉÉN HEILIGE ALGEMENE CHRISTELIJKE KERK?

Een kerkElke zondag belijden we hot geloof met de woorden van de twaalf artikelen in de openbare eredienst. En dan volgt elke zondag: Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. We willen in dit artikel de nadruk laten vallen op het telwoord — want dat is het — één. Hierm ...

16 november 1979
Daniel
ds. D. Rietdijk
1596 woorden
..TOT DE JONGSTE DAG

..TOT DE JONGSTE DAG

We zijn aan het aftellen.Deze aarde heeft haar langste tijd gehad. We leven in de laatste dagen. I-Iefc is met alle dingen zo: hoe dichter je met het aftellen nadert tot een bepaalde dag, hoe sneller het lijkt te gaan. Zo zal ook ineens de jongste dag zijn aangebroken. Dan zal het van ...

11 juni 1982
Daniel
ds. D. Rietdijk
1648 woorden
Een wonder van liefde

Een wonder van liefde

Een wereld in nood... Je denkt dan onwillekeurig aan bepaalde namen. Bosnië-Hercegovina. Somalië. Abessinië. Maar sla dan ook ons land niet over. Waar je ook kijkt: er is een wereld in nood. Of het nu honger of broederoorlogen zijn: of wetgevingen die zeer riskant zij^ en een groot gevaar op ...

2 juli 1993
Daniel
ds. D. Rietdijk
1335 woorden
Redaktioneel

Redaktioneel

Voor je ligt het eerste nummer van de nieuwe jaargang van ons jeugdblad Daniël. Het uiterlijk is helemaal vernieuwd. Het formaat wat groter, de voorpagina anders, de indeling hopelijk beter, evenals de leesbaarheid.Op deze wijze hoopt de redaktiekommissie de lezers van ons blad beter ...

8 januari 1988
Daniel
ds. D. Rietdijk
433 woorden
Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood?

De vraag of er leven is na de dood, is een aktnele vraag, zeker nu de New Age-bewegifig om zieli heengrijpt. Er ziju miljoenen mensen die deze vraag met een korte ontkenning heamwoorden. In ons land. ook onder de kerkelijke nwnsen, wordt gezegd: ..Leven na de dood? Welnee! Hoe kom je erbij! ...

10 juni 1988
Daniel
ds. D. Rietdijk
1274 woorden
’t Gebed als antwoord

’t Gebed als antwoord

Een ernstig verwijtIk sla het Sprcukenboek op. En dan lees ik in het eerste hoofdstuk (vers 24): Dewijl Ik geroepen heb, en gijlieden geweigerd hebt.... Hier spreekt de opperste Wijsheid: dat is Christus. En de Heere Christus verwijt de mensen dat zij naar Zijn roepstem niet al ...

12 augustus 1988
Daniel
ds. D. Rietdijk
1354 woorden
Dat ’s Heeren zegen op u daal’ Psalm 134

Dat ’s Heeren zegen op u daal’ Psalm 134

ToezingenHet is gebruikelijk bij bijzondere gelegenheden bepaalde personen tijdens de eredienst toe te zingen, zoals dat dan heet. Het is een overigens goede gedachte, om bij dc hoogtepunten van ons leven een zegen van dc gemeente als bede mee tc krijgen; en dat deze wens ons i ...

25 november 1988
Daniel
ds. D. Rietdijk
1355 woorden
De Heere ootmoedig verwachten Psalm 131

De Heere ootmoedig verwachten Psalm 131

Ootmoedig verwachten? Het tweede lied hammaälothVoor ons ligt open het tweede lied hammaaloth. Dat betekent niet dal Psalm 131 de tweede Psalm is die dit opschrift draagt. De liederen hammaaloth beginnen bij Psalm 120 en eindigen met Psalm 134. Wij willen samen de laatst ...

2 september 1988
Daniel
ds. D. Rietdijk
1464 woorden
Eenheid en verscheidenheid in het werk van de Heilige Geest

Eenheid en verscheidenheid in het werk van de Heilige Geest

Wanneer we de twaalf artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis willen indelen, da doen wij dat in drieën. We zeggen dat wij in deze artikelen belijden, de Vader en onze schepping, de Zoon en onze verlossing en, ten derde, de Heilige Geesten onze heiligmaking Het werk van de Heilige Gee ...

23 mei 1986
Daniel
ds. D. Rietdijk
1529 woorden
van 10