1.175 resultaten
Filteren
van 118
Vragenbus

Vragenbus

HOE MOET MEN STAAN TEGENOVER DE HUIDIGE SCHRIFTKRITIEK?R. te R vraagt hoe men staan moet tegenover de hedendaagse beschouwing van de Bijbel, daar zoveel theorieën in onze tijd worden gegeven in tegenstelling met hetgeen Gods Woord ons leert.Antwoord. Allereerst hebben ...

3 augustus 1967
De Saambinder
ds. L. Rijksen
893 woorden
De Kroonprinses verloofd

De Kroonprinses verloofd

Bij het ter perse gaan van dit nummer van Dé Saambinder kwam de heugelijke officiële tijding van de verloving van onze Kroonprinses met de heer Claus von Amsberg.Het is ons een aangename taak onze hartelijke felicitaties bij de vele andere onze Kroonprinses te doen to ...

1 juli 1965
De Saambinder
ds. L. Rijksen
123 woorden
Vergadering Curatorium van de Theologische School

Vergadering Curatorium van de Theologische School

In hd vorig nimimer van „De Saambinder" konden wij reeds mededding doen van de vergadering vanhetCuratoriimi der Theologische school op dinsdag 15 junij.l., waarbij hd onderzoek plaats vond dergenen, die zich met een attest van him kerkeraden daartoe hadden opgegeven. Een dri ...

24 juni 1965
De Saambinder
ds. L. Rijksen
317 woorden
Predestinatie en toch verantwoordelijk?

Predestinatie en toch verantwoordelijk?

Voor enkele weken terug schreef ik een artikel over hét bovenstaande onderwerp, naar aanleiding van een schrijven dat ik ontving. .Van dezelfde aandachtige lezer ontving ik nu een schrijven waarin hij mededeelde zich met de inhoud daarvan niet te kunnen verenigen.De ...

30 september 1965
De Saambinder
ds. L. Rijksen
1012 woorden
Vervlakking

Vervlakking

Wij behoeven ons niet veel moeite te bezorgen om te bemerken dat de geest van vervlakking steeds meer zich opdringt op velerlei terrein, waar het gezin, de school en de kerk niet van uitgesloten zijn. Een geest van samengaan en eenheid zoeken in de richting van al meer wereldgelijkvormi ...

22 juli 1965
De Saambinder
ds. L. Rijksen
1324 woorden
De sport op zondag

De sport op zondag

De vereniging tot bevordering van de zondagsrust zond onderstaande brief aan de christelijke sportkringen. Wij laten deze in zijn geheel hier volgen:Geachte heren. Op het gebied van de christelijke zede voltrekken zich de laatste decennia verontrustende veranderingen. In toenemen ...

22 juli 1965
De Saambinder
ds. L. Rijksen
1326 woorden
Leestafel

Leestafel

Ter recensie ontvingen wij Uiteenzetting van de artikelen van het „Beginselprogram" der Staatkundig Gereformeerde Partij door Ds. P. Zandt, bijgewerkt door Ir. C. N. van Dis. Dit zeer belangrijke boek is het 2e ded, daeir het Ie ded reeds lang voor deze verscheen. In het &bdq ...

16 december 1965
De Saambinder
ds. L. Rijksen
335 woorden
Een voortreffelijk werk op een gewichtvolle ure

Een voortreffelijk werk op een gewichtvolle ure

Hoeveel tijden en omstandigheden zijn er in ons leven, die ons oproepen om te letten op wat er plaats heeft gegrepen, en te bedenken wie wij nu zijn en waarvoor wij thans geplaatst worden.Van één van zulke tijden spreekt ook onze tekst. Wij lezen zo betekenisvo ...

30 december 1965
De Saambinder
ds. L. Rijksen
2275 woorden
Leestafel

Leestafel

Door het Landelijk Comité tot behoud van de Statenvertaling werd mij een brochure toegezonden met verzoek deze te bespreken.Met deze brochure mogen wij verblijd zijn in onze veelbewogen tijden, waar alles naar verandering staat en men al meer een opdringende aanpassing zoe ...

31 maart 1966
De Saambinder
ds. L. Rijksen
488 woorden
De rechtvaardigmaking

De rechtvaardigmaking

Eén onzer lezers kan het niet goed vatten, dat Hellenbroek in zijn vragenboekje in het stuk over de rechtvaardigmaking zeg^, dat deze geschiedt buiten de mens, daar het toch nodig is, om wel getroost zalig te leven en te sterven, door genade te weten, dat de schuld in het Go ...

11 november 1965
De Saambinder
ds. L. Rijksen
1018 woorden
van 118