146 resultaten
Filteren
van 15
Het geheim van de ware sterkte

Het geheim van de ware sterkte

David en zijn mannen zijn weer terug in Ziklag. Maar bij hun aankomst doen ze een vreselijke ontdekking. Niet alleen is de stad verbrand, maar ook zijn de vrouwen en de kinderen weggevoerd door een bende Amalekieten. Van Davids afwezigheid hebben ze gebruik gemaakt om wraak te nemen voor Dav ...

27 oktober 1999
Terdege
ds. W. Harinck
879 woorden
Schuilen bij God

Schuilen bij God

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten veel mensen, vooral in de grote steden, vanwege de bombardementen in schuilkelders een veilig heenkomen zoeken. Als de sirenes begonnen te loeien, dan wist jong en oud: Naar de schuilkelders. Straks vallen de bommen.
David, de dichter van deze psal ...

16 januari 2002
Terdege
ds. W. Harinck
735 woorden
Lady Huntingdon

Lady Huntingdon

Er is onder theologen al heel wat te doen geweest over de identiteit van de uitverkoren vrouwe aan wie Johannes zijn tweede brief schrijft. Sommigen menen dat hij daarbij niet een bepaald persoon op het oog heeft gehad, maar zinnebeeldig sprak over een bepaalde gemeente. Hoe het ook zij, er ...

12 september 2001
Terdege
ds. W. Harinck
2550 woorden
OudTestamentische Psalmen door Nieuw-Testamentische ogen

OudTestamentische Psalmen door Nieuw-Testamentische ogen

"Dit Boek is, onder andere kanonieke boeken des Ouden Testaments, in Gods Kerk met recht geacht als een bijzonder kleinood, waarvan men de waardigheid en nuttigheid niet genoeg kan nadenken, veel min met tongen uitspreken of met pennen beschrijven. Sommigen noemen het een lusthof, apotheek e ...

31 januari 1997
Daniel
ds. W. Harinck
1586 woorden
Mooi en lelijk

Mooi en lelijk

Er is een aantal terreinen van ons leven waar satan zich in het bijzonder op geworpen heeft, om ons dieper en dieper in het moeras van de zonde en de verlorenheid te doen wegzinken. Het gebod dat wij nu gaan overdenken met elkaar is een van die terreinen.Op het gebied van de seksualit ...

10 december 1993
Daniel
ds. W. Harinck
793 woorden
Boek RECENSIES

Boek RECENSIES

De prediking van de verzoening, ds. C.G. Vreugdenhil. Uitg. De Groot Goudriaan, Kampen (1999), prijs ƒ 24, 90.Het voor mij liggende boek van ds. Vreugdenhil heeft een bijzondere actualiteit gekregen vanwege de discussie rond het thema de verzoening. De geruchtmakende publicaties van p ...

21 juli 2000
Daniel
ds. W. Harinck
353 woorden
Over erfzonde en over jou

Over erfzonde en over jou

DavidEva luisterde naar de duivel, de slang. Adam volgde. Toen is het begonnen. Erfzonde... geen Adamskind is er vrij van. Jij niet! Ik niet!Ben je daar ook achter gekomen? David was er aan ontdekt! Hij zegt in zijn boetgebed voor God in Psalm 51 : 7 Zie, ik ben in onger ...

14 april 2000
Daniel
ds. W. Harinck
1226 woorden
Psalm 81 Och, dat Mijn volk naar Mij hoorde

Psalm 81 Och, dat Mijn volk naar Mij hoorde

Oud-testamentische Psalmen door Nieuw-testamentische ogen'Opent uwen mond; eist van Mij vrijmoedig, op Mijn trouwverbond...'. Bekende woorden, nietwaar? Wellicht is dit psalmversje ook bij jou het eerste versje dat je leerde. Wist je trouwens dat Psalm 81 in de joodse traditie van oud ...

16 januari 1998
Daniel
ds. W. Harinck
1253 woorden
Geroepen om Gods eer te verbreiden

Geroepen om Gods eer te verbreiden

Gezondheid is broos goed. Wat zijn we als mensen daarin diep afhankelijk van de Heere. Overdag, maar ook 's nachts. Zo vaak hoor je: in de slaap overleden, de volgende morgen dood in bed gevonden.Onze gereformeerde vaderen wisten dat maar al te goed. Als je denkt aan de tijd waarin zi ...

5 november 2004
Daniel
ds. W. Harinck
1924 woorden
Het gebruik/ misbruik van de Naam

Het gebruik/ misbruik van de Naam

„Spreek vrijmoedig over God maar misbruik nooit Zijn Naam". Deze uitdrukking zal je vast wel bekend voorkomen.Je kunt het lezen op de aanplakbiljetten van dc Bond tegen het vloeken, zo'n poster met een grote papegaai erop. Op stations, langs de weg en bij andere openbare gelegenheden ...

29 april 1993
Daniel
ds. W. Harinck
772 woorden
van 15