2.076 resultaten
Filteren
van 208
Pro-life-delegatie bij Hoechst op de stoep

Pro-life-delegatie bij Hoechst op de stoep

Dat schrijft Catherine Frangoise, directeur van de Britse vereniging ter bescherming van ongeboren kinderen (SPUC), in het blad Right to Life News. De veertien leden tellende delegatie bestond uit vertegenwoordigers van de Britse medische wereld, de christelijke kerken, moslim- en prolife- ...

31 mei 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer redacteuren
307 woorden
SGP-bestuur tegen lidmaatschap vrouwen

SGP-bestuur tegen lidmaatschap vrouwen

Binnen de partij moet verder worden nagedacht over de vraag hoe die betrokkenheid en verbondenheid concreet moeten worden uitgewerkt. Een van de mogelijkheden daartoe, aldus het hoofdbestuur, is het beleggen van openbare bijeenkomsten. wordt een beroep gedaan op de kiesvereniging Den Haag om zich ...

20 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer redacteuren
113 woorden
VVD-wethouder Epe in opspraak

VVD-wethouder Epe in opspraak

EPE De gemeenteraad van Epe komt morgenavond in een spoedvergadering bijeen om te beraadslagen over de positie van de wethouder van ruimtelijke ordening I. P. van Aperen (VVD). De fractievoorzitters van alle partijen (behalve de WD) hebben deze week in een brief aan de wethouder laten wet ...

20 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer redacteuren
162 woorden
Ds. Kamphuis nam afscheid van herv. Hoevelaken

Ds. Kamphuis nam afscheid van herv. Hoevelaken

Ds. Kamphuis bediende het Woord uit Openbaring 22:20 en 21 en stond allereerst stil bij het laatste getuigenis van Christus, dat aan dit bijbelboek een heilige spanning geeft. Vervolgens sprak hij over een laatste belofte: „Wij gaan, en dat is niet erg, want Hij komt!" en over een laatste ge ...

17 juni 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer redacteuren
149 woorden
Iraakse Chaldeeuwen zwijgen om conflict met Hoessein te voorkomen

Iraakse Chaldeeuwen zwijgen om conflict met Hoessein te voorkomen

De belangrijkste christelijke gemeenschap (Irak telt er veertien) is die van de Chaldeeuwse Kerk (750.000 leden), die sinds de 16e eeuw met Rome is verbonden. Deze kerk geniet een grote mate van zelfstandigheid. De patriarch is Raphael Ie Bidawid. Hij arriveerde vorige week in Parijs, in gez ...

29 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer redacteuren
913 woorden
Adoptiefouders geref. gezindte in Gouda bijeen

Adoptiefouders geref. gezindte in Gouda bijeen

Op het programma staan onder meer de openingstoespraak van de voorzitter, ds. A. Bac, predikant van de gereformeerde gemeente te Bodegraven, diverse jaarverslagen en een bestuursverkiezing. De gebruikelijke lezing wordt ditmaal verzorgd door mevr. drs. W. Oostdijk, die als kinderarts werkzaa ...

2 april 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer redacteuren
74 woorden
Van Nazareth naar Bethlehem

Van Nazareth naar Bethlehem

„En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was". (Lukas 2 vers 4 en 5).Zie ze daar ...

9 december 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer redacteuren
540 woorden
WAGENINGSE HOOGLERAAR BEHOORT NIET TOT DE PESSIMISTEN ONDER DE „VUILE-LUCHT-DESKUNDIGEN"

WAGENINGSE HOOGLERAAR BEHOORT NIET TOT DE PESSIMISTEN ONDER DE „VUILE-LUCHT-DESKUNDIGEN"

Een terugdringen; want de luchtverontreiniging totaal uitbannen zal niet lukken. De atmosfeer zal wel bedoezeld blijven door de kwalijke „dampen" van de welvaart. Want niet alleen de industrie is een — veel aan de kaak gestelde — vervuiler, ook de ...

6 december 1971
Reformatorisch Dagblad
een onzer redacteuren
1165 woorden
Fruytierschool maakt zeer sterke groei door

Fruytierschool maakt zeer sterke groei door

Ds. Venema, die sprak in de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn, nam als uitgangspunt Prediker 12:1 "Gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap". Hij vertelde het verhaal van een jongen die op het strand een kistje met stenen vindt. Eén voor één gooit hij ze ver weg, de zee in. Eén ...

26 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer redacteuren
459 woorden
Nu ook veel cursisten in Latijns Amerika

Nu ook veel cursisten in Latijns Amerika

Al ons materiaal is erop gericht de mensen in aanraking met de Bijbel te brengen. Bijzondere aandacht besteden wij aan voorgangers en leiders van jeugdverenigingen. Zij vragen vaak cursussen aan voor een aantal personen tegelijk. In sommige plaatsen worden de lessen gezamenlijk op een bijbel ...

30 september 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer redacteuren
393 woorden
van 208