2.284 resultaten
Filteren
van 229
Studie-ochtend ambtsdragers over erfelijkheid

Studie-ochtend ambtsdragers over erfelijkheid

De bijeenkomst is georganiseerd door het prof. dr. G. A. Lindeboom Instituut in samenwerking met NPV, Schuilplaats, VBOK en de ouderverenigingen Dit Koningskind, Helpende Handen en Philadelphia.Achtergrond van de studie-ochtend is dat erfelijkheidsproblemen vaak persoonlijke levens- e ...

27 november 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer verslaggevers
67 woorden
Debat over euthanasie bevat geen nieuwe zaken

Debat over euthanasie bevat geen nieuwe zaken

Dat stelde dr. Th. J. A. M. Meerman gisteren in de aula van de Katholieke Universiteit Nijmegen tijdens de verdediging van zijn proefschrift "Goed doen door dood te maken". Meerman onderzocht vijf maatschappelijke debatten over euthanasie tussen 1870 en 1940 in Engeland en Duitsland. Aan die ...

15 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer verslaggevers
328 woorden
„Hirsch Ballin heeft stem van Jakob en handen van Ezau"

„Hirsch Ballin heeft stem van Jakob en handen van Ezau"

RPF-Eerste-Kamerlid Schuurman zei gisteren in de Eerste Kamer in zijn bijdrage aan het debat over de begroting van Justitie dat het natuurlijk begrijpelijk is dat de minister zich in praktische voorstellen moet aanpassen aan de wensen binnen de coaHtie. Maar hij vindt dat de minister beter ...

24 april 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer verslaggevers
144 woorden
„Laat u niet opjagen door uitgevers"

„Laat u niet opjagen door uitgevers"

Dat zei directeur G. van den Berg van uitgeverij Groen uit Leiden zaterdag in Driebergen op de voorjaarsvergadering van Schrijvenderwijs, waar hij sprak over "Gedachten over schrijven en uitgeven". Structuur
Van den Berg betoogde in zijn causerie dat het niveau van een b ...

25 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer verslaggevers
400 woorden
„Rapport Limburgse otter overtuigt niet"

„Rapport Limburgse otter overtuigt niet"

De SON en de Zoogdierenwerkgroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg deed begin dit jaar onderzoek naar het mogelijke voorkomen van otters in de zuidelijke provincie. Uit een vertrouwelijk inventarisatierapport blijkt dat er bij de Geul en de Gulp sporen van de bedreigde marterachtige ...

15 november 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer verslaggevers
394 woorden
„Werk ds. Kersten moet voortgezet"

„Werk ds. Kersten moet voortgezet"

Ds. Harinck uit Oostkapelle sprak zaterdag op de studentenbijeenkomst over de plaats van de Gereformeerde Gemeenten binnen de gereformeerde gezindte. Zo'n 160 studenten woonden de tweede dag van deze tweedaagse bijeenkomst bij. Ds. Harinck stond in zijn lezing allereerst stil bij de overee ...

2 september 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer verslaggevers
423 woorden
Goudzwaard pleit voor Raad van de Voorzorg

Goudzwaard pleit voor Raad van de Voorzorg

DOORN — In een samenleving die gedicteerd wordt door geloof in de vooruitgang, ketsen de eisen van gerechtigheid en goed beheer steeds af op de hardheid van mensen en processen. Nodig is nu een Raad van de Voorzorg, een soort Sociaal-Ethische Raad, die moet toezien op milieu, mens en Derde Wereld ...

13 november 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer verslaggevers
363 woorden
„Christen zet mens in economie centraal

„Christen zet mens in economie centraal

DOORN - Christelijk-sociaal denken moet zijn kracht niet zoeken in een eigen samenlevingspatroon —een derde weg tussen liberalisme en socialisme— maar In het opkomen voor de menselijke waardigheid als uitvloeisel van het geschapen zijn van de mens naar Gods beeld en gelijkenis. Christelijk-sociaa ...

16 november 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer verslaggevers
283 woorden
„Veteranen hebben meer aandacht nodig'

„Veteranen hebben meer aandacht nodig'

de Nederlandse samenleving via onder meer voorlichtingsactiviteiten. De nieuwe stichting is in het leven geroepen als aanspreekpunt voor alle veteranen in Nederland. De totale doelgroep omvat, aldus de stichting, enkele honderdduizenden mensen die in dienst van het leger onder levensbedrei ...

15 november 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer verslaggevers
349 woorden
En de tuinder, hij teelde voort

En de tuinder, hij teelde voort

In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd die ertoe moeten leiden dat de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater binnen het beheersgebied van Delfland worden verminderd. De 4200 tuinders in dat gebied moeten eraan meewerken dat de lozing van de bestrijdi ...

23 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
een onzer verslaggevers
752 woorden
van 229