235 resultaten
Filteren
van 24
In de historie geworteld, secularisatie tegenstaan

In de historie geworteld, secularisatie tegenstaan

Hij constateerde, dat wij momenteel in een crisistijd leven. Een tijd waarin het verschijnsel van de secularisatie met kracht op ons afkomt. Wat houdt dat begrip secularisatie nu in?, zo vroeg dr. Aalders zich af. Hij trachtte hier een antwoord op te geven door de betekenis va ...

1 november 1974
Reformatorisch Dagblad
een verslaggever
1488 woorden
Goede toekomst voor

Goede toekomst voor

(Van een verslaggever) Een paar dagen geleden is de familie .5. van der Linde uit het Overijsss^ss Wïjhe nog een keer naar hun vrovncra woonplaats Zoetennecr gaKdev.. Vvaar even buiten het dorp, •:-t-n I I,.3ir'«chsndani altijd de 'j .',S2ft gestaan, wijzen nu |it)p het agrarische v;-':d;n van ...

2 november 1974
Reformatorisch Dagblad
een verslaggever
621 woorden
Boeren bang voor extra kosten

Boeren bang voor extra kosten

Dat bedrag kan volgens mr. M. D. Joustra, hoofd van het Bureau Deltazaken van de Dienst der Domeinen, variëren van ƒ 300,- tot ƒ 2.000 a ƒ 3.000 per hectare. Hij zei dit donderdag op een bijeenkomst in Zidewinde in Sprang-Capelle. Burgeme ...

27 september 1974
Reformatorisch Dagblad
een verslaggever
347 woorden
Prof. Versteeg over toekomstverwachting volgens het N.T.

Prof. Versteeg over toekomstverwachting volgens het N.T.

 Dat het occultisme en aanverwante zaken tegenwoordig zo in het centrum van de belangstelling staan, bevreemdt dan niet meer. Hoe bevrijdend is het evenwel om de Heere te vrezen. Het gaat niet om een slaafse vrees maar om de blijde en dankbare afhankelijkheid van God, wat het kinderlijk vertrouwe ...

7 oktober 1974
Reformatorisch Dagblad
een verslaggever
707 woorden
Prot. Theol. faculteit - in Brussel - opent academisch jaar

Prot. Theol. faculteit - in Brussel - opent academisch jaar

Donderdagavond had in de Protestantse kerk te Brussel de opening plaats van het nieuwe academiejaar. De Protestantse Theologische faculteit bestaat uit twee afdelingen, een Franstalige en een Nederlandstalige afdeling. Dat bleek ons donderdagavond weer. Prof. P. Le Fort opende de samenkomst m ...

9 oktober 1974
Reformatorisch Dagblad
een verslaggever
279 woorden
Jeugdbond roept op tot weerbaarheid

Jeugdbond roept op tot weerbaarheid

In het openingswoord op de huishoudelijke vergadering van de jeugdbond I6-pIus van de Gereformeerde gemeenten zaterdag in Utrecht, wees de voorzitter, ds H. Hofman uit Goudswaard, de aanwezige jongeren, op de noodzaak van het weerbaar zijn tegen de pijlen die de boze afschiet, vooral in deze tijd ...

18 maart 1974
Reformatorisch Dagblad
een verslaggever
549 woorden
Ds. Vogelaar deed te Elspeet intrede

Ds. Vogelaar deed te Elspeet intrede

„Elspeet krijgt een „Linkse dominee", aldus ds. Vogelaar, „evenals een Ehud, die tot de koning der Moabieten, Eglon, zei - „Ik heb een woord Gods aan U". Dit was tevens de tekst van de intreepredikatie. Ds. Vogelaar bepaalde de gemeente bij de brengers van boodschap en bij de inhoud van die boods ...

4 april 1974
Reformatorisch Dagblad
een verslaggever
195 woorden
Geref.-Gem. Jeugd onder de 16 hield Bondsdag

Geref.-Gem. Jeugd onder de 16 hield Bondsdag


Vandaar ook het thema van deze Bondsdag mede in verband met de actie WADIARAM, die o.a. tot doel heeft in India voor weeskinderen een tehuis te openen, waar hen dan ook uit de Bijbel verteld kan worden.Zoals gebruikelijk werd een telegram verzonden aan HM Koningin Juliana. Na het voorlezen v ...

20 mei 1974
Reformatorisch Dagblad
een verslaggever
514 woorden
Berkhof en Kohlbrugge over de schepping

Berkhof en Kohlbrugge over de schepping

WOLK
Het bijzondere van Kohlbrugge is dat hij niet vertaalde „naar Gods beeld", maar „in Gods beeld". Deze vertaling is taalkundig verantwoord, aldus dr. Aalders en Kolhbrugge had daar een bedoeling mee. Met bedoelt beeld Gods bedoeld de Bijbel de hoogste gelukzaligheid ...

28 mei 1974
Reformatorisch Dagblad
een verslaggever
866 woorden
Grote opkomst bij Christ. Geref. Pinksterappèl in Veenendaal

Grote opkomst bij Christ. Geref. Pinksterappèl in Veenendaal

In zijn openingswoord wees de predikant van de Pniëlkerk, ds. J. Brons, erop dat het Pinksterfeest inzonderheid het feest van en voor de jeugd is, hoewel dat in de praktijk misschien niet zo verstaan wordt. Veel meer ziet men het kerstfeest als het fees ...

4 juni 1974
Reformatorisch Dagblad
een verslaggever
1084 woorden
van 24