265 resultaten
Filteren
van 27
Huisvuil is niet waardeloos

Huisvuil is niet waardeloos

Vervulde wensen van gfisteren vormen het afval van vandaagf. Naarmate de levensstandaard st^grt, grroeit ook de vullnlsbergf. Dat is een waarheid als een koe, waar vele mensen zich ernstlgr zorgden over maken. De koopkracht is de laatste decennia sterk toeg^enomen, waardoor ook meer gcekocht, mee ...

21 april 1978
Reformatorisch Dagblad
onze RD-plusredactie
1269 woorden
Spelletjes voor uit, thuis en onderweg

Spelletjes voor uit, thuis en onderweg

Om u een klein rug'^^esteunlje te g-even In de str^d teg-en de verveling-, die vooral op kan treden tydens lange autoritten en op sombere regrenachtigre dageen, g^even we hieronder een aantal spelletjes. Ze z^n zowel voor volwassenen als voor kinderen, want als u uw kinderen enthousiast wilt make ...

16 juni 1978
Reformatorisch Dagblad
onze RD-plusredactie
1326 woorden
„Er wordt te vaak een wonder van ons verwacht'

„Er wordt te vaak een wonder van ons verwacht'

„De mensen komen hier met de meest uiteenlopende klachten. Om er een paar te noemen: hoofdpijn, last van de maag, slechte stoelgang, maar ook krijgen we patiënten die een ernstige ziekte hebben. In de praktijk komt het erop neer, dat zij bij ons komen met de verschijnselen van hun ziekte en het r ...

19 mei 1978
Reformatorisch Dagblad
onze RD-plusredactie
888 woorden
GOEDE VOEDING IS PRIMAIR!

GOEDE VOEDING IS PRIMAIR!

Onder natuurgeneeskunde wordt dus verstaan die behandelings- en geneesmethoden, die ziekelijke stoornissen trachten te voorkomen en/of te genezen door ondersteuning van de geneeskracht die in ieder menselijk organisme aanwezig is.
Hippocrates wordt gezien als de grondlegger ...

19 mei 1978
Reformatorisch Dagblad
onze RD-plusredactie
1355 woorden
Luisteren naar Mellie Uyldert

Luisteren naar Mellie Uyldert

Voor elke kwaal is een kruid gewassen, beweert zij al meer dan veertig jaar. De belangstelling voor de door haar gepropageerde natuurlijke leefwijze neemt toe. Dit komt vooral door de onrust over verkeerde voedingsgwoonten en door de bijverschijnselen die de chemische geneesmiddelen vaak begeleid ...

19 mei 1978
Reformatorisch Dagblad
onze RD-plusredactie
1470 woorden
Verdunnen tot in het oneindige

Verdunnen tot in het oneindige

Reeds in het begin van deze eeuw bestonden er twee homeopathische geneesmiddelenfabriekjes, Wilmar Schwabe en Voorhoeve & Co, waarbij de laatstgenoemde met opvolgingsmoeilijkheden te kampen kreeg. Schwabe nam toen Voorhoeve over en liet deze dochter voortbestaan onder de naam Voorhoeve Schwab ...

19 mei 1978
Reformatorisch Dagblad
onze RD-plusredactie
2398 woorden
Waardevolle planten in volksgeneeskunde

Waardevolle planten in volksgeneeskunde

Vroeger waren de mensen goed op de hoogte van ""lie geneeskracht van sommige planten. Het gebruik daarvan ter genezing van ziekten is zo oud als de wereld en op zichzelf heel logisch. In de grote variatie van planten vooral heeft de Schepper krachten gelegd die de gezondheid in stand houden en ...

19 mei 1978
Reformatorisch Dagblad
onze RD-plusredactie
1963 woorden
In de rij voor Roots

In de rij voor Roots

(Van onze RD-plusredactie) De verkoopster in een Roots-winkel: ,,Ben je er eenmaal aan gewend dan wil je nooit andere schoenen meer dragen". De verkoper in een goede-schoenenzaak: ,,Wij willen ze niet verkopen want ze zijn niet verantwoord voor de voeten." Twee meningen over Roots, de schoenen ...

28 april 1978
Reformatorisch Dagblad
onze RD-plusredactie
885 woorden
"Dialect was vroeger iets minderwaardigs"

"Dialect was vroeger iets minderwaardigs"

Het instituut voor dialectologie is gevestigd aan de Keizersgracht in Amsterdam. In 1930 is het opgericht en het houdt zich, bezig met onderzoek omtrent dialecten. Dr. De Rooy: „Er is één belangrijk punt waar wij nog nooit achter gekomen zijn, en dat is de vraag wat ...

21 juli 1978
Reformatorisch Dagblad
onze RD-plusredactie
1852 woorden
Oude Moerdijkbrug begint straks aan nieuwe taak

Oude Moerdijkbrug begint straks aan nieuwe taak

Met de bouw van de verkeersbrug over het HoUandsch Diep werd begonnen in 1934. Op IS december 1936 werd de brug opengesteld voor het verkeer. Hij vormde toen reeds een belangrijke schakel in de verbinding tussen Rotterdam en Breda, hoewel de verkeersintensiteit toen vanzelfsprekend vele malen lag ...

7 juli 1978
Reformatorisch Dagblad
onze RD-plusredactie
1248 woorden
van 27