40.307 resultaten
Filteren
van 4031
College wil toch dorpshuis bouwen in Harskamp

College wil toch dorpshuis bouwen in Harskamp

Het college is van mening dat de behoefte aan een dorpshuis voldoende is aangetoond. Het college verzoekt de gemeenteraad eind januari akkoord te gaan met een bestemmingsplanwijziging. Het voorste! komt op 18 januari aan de orde in de raadscommissie economische zaken en ruimtelijke ordening. ...

30 december 1993
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
90 woorden
College Ede akkoord met bouw moskee

College Ede akkoord met bouw moskee

EDE - Het college van Ede is akkoord met het plan om een Marokkaanse moskee te bouwen achter het winkelcentrum Bellestein. Het bouwperceel ligt tussen De Gelderhorst, een christelijk tehuis voor bejaarde doven en het winkelcentrum.Er is een bestemmingsplanwijziging voor het perceel no ...

30 december 1993
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
146 woorden
\^onwagenplek Gouda kost 4 min.

\^onwagenplek Gouda kost 4 min.

Per woonwagen geeft de gemeente Gouda zo 265.000 gulden uit. Deze kosten bedragen normaal ongeveer 60.000 gulden. De provincie heeft van de 4 miljoen er 1 aan subsidie bijgedragen, de andere 3 miljoen moet door de gemeente zelf worden opgebracht. Wethouder A. Meiaard vindt het niet te duur: „Het ...

30 december 1993
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
141 woorden
Gebouw De Schutse in Kesteren geopend

Gebouw De Schutse in Kesteren geopend

De opening vond precies zes jaar na de opening van het onderkomen van De Schutse in Veenendaal plaats. De Schutse is een gehandicaptenorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Het nieuwe gebouw is al vanaf juli in gebruik en heeft bijna zes miljoen gulden gekost.Va ...

28 oktober 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
273 woorden
Kerkwijk wil fietspaden

Kerkwijk wil fietspaden

Mevrouw E. M. de Jong (WD) wil concrete plannen voor de aanleg van fietspaden. Zolang die er niet zijn, zal de provincie nooit geld geven, zo meent zij. J. Baijense (CDA) heeft de fietspaden-kwestie voorgelegd aan een fractiegenoot in het provinciaal bestuur. Hij vroeg de andere partijen hetzelfd ...

29 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
168 woorden
Rotterdam verhoogt belastingen flink in 1992

Rotterdam verhoogt belastingen flink in 1992

De hondenbelasting blijkt in Rotterdam een spraakmakend onderwerp. Mevrouw mr. S. E. Korthuis noemde het „een ongelukkige belasting". Volgens haar is de hondenbelasting de laatste jaren opgeschoven van weeldebelasting naar milieubelasting. Tevens stelde zij vast dat er nog altijd te veel "zwarte" ...

29 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
336 woorden
Onderzoek naar vrije busbanen in Apeldoorn

Onderzoek naar vrije busbanen in Apeldoorn

In de motie verzocht de PvdA een onderzoek te verrichten, bij voorbaat uitgaande van de reservering van twee van de vier rijstroken in de tunnel als vrije bus- en taxibaan. De fracties van VVD en CDA dienden gisteren een motie in waarin werd gevraagd om een soortgelijk onderzoek. Volgens WD en C ...

30 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
186 woorden
„Harderwijk en Ermelo moeten meer overleggen"

„Harderwijk en Ermelo moeten meer overleggen"

In de gezamenlijk verstuurde brief schrijven de protestants christelijke partijen dat verschillende projecten de besluitvorming van zowel Ermelo als Harderwijk raken. Met een gemeenschappelijke visie zouden zij krachtig naar buiten moeten treden om sterker te staan in besprekingen met derden. Ge ...

30 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
69 woorden
Urk bang voor onevenredige aanpak visserij

Urk bang voor onevenredige aanpak visserij

URK „Het lukraak sluiten van belangrijke visgebieden in de Noordzee moet met alle ter beschikking staande middelen worden tegengegaan. Een krachtig gemeentelijk appel op onze regering is dringend nodig". Dit vond W. Baarsen (RPF) gisteravond naar aanleiding van een door T. Kapitein (SGP) ingedien ...

29 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
196 woorden
Borsele teleurgesteld in GS na WO V-commotie

Borsele teleurgesteld in GS na WO V-commotie

Vorige week ontstond er grote opschudding in Borsele over een bericht in een regionaal dagblad, dat B en W van Borsele bereid zouden zijn om mee te werken aan de aanleg van een vaste oeververbinding tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen, mits GS een aantal wensen zou inwilligen. Omdat de gemeenteraad ...

4 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
315 woorden
van 4031