40.307 resultaten
Filteren
van 4031
Handig

Handig

Tijdens de melding deed zij een boekje open over haar (ex-)vriend, die enige diefstallen op zijn kerfstok had. Vervolgens vroeg zij haar woonadres in de gaten te houden in verband met de geuite bedreigingen. Enige uren later, bij passage van haar woning, vras de verbazing van de agenten gr ...

30 december 1993
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
136 woorden
Rijssen wil openbaar vervoer concentreren

Rijssen wil openbaar vervoer concentreren

afgestemd worden. Nadat vorige week de hoofdlijnen van de structuurvisie in een samenvatting voor publikatie waren vrijgegeven, volgde deze week de volledige 'f nota. Het Stedebouwkundig Adviesbu ...

30 december 1993
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
195 woorden
Borsele wil niet meewerken aan WOV

Borsele wil niet meewerken aan WOV

Begin vorige week berichtte de krant dat B en W van Borsele onder voorwaarden bereid zouden zijn om mee te werken aan een vaste oeververbinding tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen. Die voorwaarden betroffen een aantal wensen die GS zouden moeten inwilligen, zoals de aanleg van een industrieterrein ...

2 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
163 woorden
Computergigant IBM probeert wanhopig positie te handhaven

Computergigant IBM probeert wanhopig positie te handhaven

Hoewel de beurs onmiddellijk positief op deze berichten reageerde, zijn er veel critici die verder kijken dan de winsten die deze besparingen op de loonkosten zullen opleveren. Ze' wijzen naar de zorgwekkende ontwikkelingen bij IBM op langere termijn. Sinds 1985 zijn er bijna 60.000 arbeidsplaats ...

27 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
903 woorden
NPV Harderwijk ziet af van 'eigen' thuiszorg

NPV Harderwijk ziet af van 'eigen' thuiszorg

Sinds januari 1989 zijn circa zeventig NPV-afdelingen een project gestart voor vrijwillige thuiszorg. Dat Harderwijk van deze mogelijkheid afziet, ligt volgens voorzitter ds. H. Scholte aan de „uitzonderlijke plaatselijke situatie". De AHD heeft al geruime tijd een telefoondienst, een kiussendien ...

29 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
244 woorden
Apeldoorn niet eens over *knip'

Apeldoorn niet eens over *knip'

Gisteravond ontstond er in de raad grote onduidelijk in de kwestie'knip'. Bij de behandeling van de begroting diende de PvdA een motie in, waarin werd gepleit om de zuidelijke binnenstad verkeersluw te maken, direct na de openstelling van de verkeerstunnel bij de spoorbrug. Andere partijen in de ...

29 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
158 woorden
Moordrecht wil beter contact met burgers

Moordrecht wil beter contact met burgers

Zo moet er in Moordrecht een regelmatiger en beter contact met de pers worden gelegd. Na de verbouwing van het raadhuis zal een inforuimte naast de balie worden ingericht. Er komen begroetingsavonden voor nieuwe inwoners. Ook moet er een systeem worden ontwikkeld van ontvangstbevestiging op ingek ...

9 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
145 woorden
Bniinisser gewurgd na aanranding

Bniinisser gewurgd na aanranding

Nadat het lijk van Jansen maandag gevonden was, werd S. gearresteerd. Uit politieverhoor blijkt dat het slachtoffer na een cafébezoek in Bruinisse afgelopen zaterdagmorgen rond 02.00 uur met de verdachte naar diens woning is gegaan. Hier zocht S. seksuele toenadering. Volgens de dader wurgde hij ...

4 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
100 woorden
Rotterdam wil weduwen uit isolement halen

Rotterdam wil weduwen uit isolement halen

Het opgestarte project vloeit voort uit een recent onderzoek van de GGD ("Psychisch welbevinden op oudere leeftijd"). Uit dat onderzoek blijkt dat een derde deel van de ondervraagde zelfstandig wonende oudere Rotterdammers te kampen heeft met psycho-sociale problemen. Het onderzoek levert aanwijz ...

11 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
308 woorden
El Salvador: vrede ligt in het verschiet

El Salvador: vrede ligt in het verschiet

President Alfredo Cristiani verzekert dat liet einde van de nationale tweespalt nu in zicht is. Zelfs de door strijd geharde leiders van het Farabundo Marti bevrijdingsleger (FMLN) houden rekening met vrede. Hoewel aan beide kanten van de beweeglijke frontlijn de nodige achterdocht heerst en vuur ...

9 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
202 woorden
van 4031