14 resultaten
Filteren
van 2
Handtekeningen voor gevangen christenen Caïro

Handtekeningen voor gevangen christenen Caïro

De drie gevangen christenen zijn respectievelijk 30, 25 en 21 jaar oud. Twee van hen werden in december 1989 gearresteerd, de derde volgde in oktober 1990. Als enige reden voor hun gevangenschap wordt opgegeven „dat zij zich bekeerden tot het christendom".Tijdens een rechtszitting op ...

7 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwredactie
74 woorden
Israël heeft geenszins rechtvaardiging nodig

Israël heeft geenszins rechtvaardiging nodig

Dit zei dr. S. Schoon, voorzitter van het OJEC (Overlegorgaan Joden en Christenen) gisteravond in Nijmegen tijdens een bijeenkomst die werd georganiseerd door de reiscommissie Israël van de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tijdens deze bijeenkomst stond de vraa ...

21 maart 1986
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwredactie
320 woorden
„Orgaandonatie bijbels niet te verantwoorden

„Orgaandonatie bijbels niet te verantwoorden

Ds. Bax verklaarde dat er ten aanzien van het donorschap wel een spanning lag tussen enerzijds de bijbelse visie op de waarde van het dode lichaam, en anderzijds het gebod der liefde tot de naaste, namelijk dat je alles voor je naaste over moet hebben, zelfs je eigen lichaam. Ds. Bax kreeg v ...

28 maart 1988
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwredactie
628 woorden
Kaarten te koop van Groninger kerken

Kaarten te koop van Groninger kerken

De stichting stelt zich ten doel historische kerkgebouwen in de provincie Groningen in stand te houden en de belangstelling ervoor te bevorderen. Dit was nodig omdat de kerkelijke gemeenten steeds kleiner werden en de financiële middelen voor onderhoud en restauratie niet meer opgebracht kon ...

10 november 1990
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwredactie
118 woorden
"Zegen-mij-syndroom" in evangelische kring

"Zegen-mij-syndroom" in evangelische kring

Ongeveer duizend mensen woonden in Barneveld de zendingsdag bij. Er waren lezingen door Dirk Knies van de Europese Evangelische Zending en Hans-Peter Bolli van Zending en Gemeente. Maar ook was voorzien in een zangkoor van de pinkstergemeente Bijlmermeer te Amsterdam, een optreden van de eva ...

29 oktober 1990
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwredactie
295 woorden
Mariënburgers willen "Rome" vernieuwen

Mariënburgers willen "Rome" vernieuwen

Prof. dr. G. E. J. Staal, voorzitter van de Mariënburgvereniging, schilderde de gemoedstoestand van veel progressieve rooms-katholieken die het met het centrale beleid van Rome oneens zijn. Hij typeerde hen als ontmoedigden, verontwaardigden en niet begrepenen. „Men raakt gefrustreerd, de ge ...

16 februari 1987
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwredactie
475 woorden
Woord en Daad overschrijdt weer 10 miljoen-grens

Woord en Daad overschrijdt weer 10 miljoen-grens

De 'interkerkelijke' hulpverleningsorganisatie is onder meer werkzaam in Afrika, Midden Amerika, Haïti, India en Bangladesj. In Burkina Faso, in de door rampen geteisterde Sahelzone, vond in 1988 uitbreiding plaats. Vijfjaar geleden, in haar 'topjaar', begon de stichting er met hulpverlening ...

5 juli 1989
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwredactie
135 woorden
Geen student bij Ger. Gem. in Ned.

Geen student bij Ger. Gem. in Ned.

Momenteel omvatten de Geref. Gemeenten in Nederland 52 gemeenten met ruim 16.000 zielen die worden gediend door vijf predikantikanten (en twee emeriti), volgens gegevens van het jaarboekje 1973. De laatste student die werd toegelaten tot de studie was de huidige predikant van Bruinisse, ds. ...

16 mei 1974
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwredactie
55 woorden
Bondsdag herv. geref. vrouwen

Bondsdag herv. geref. vrouwen

Het thema van de bondsdag luidt: "Gods trouw — onze ontrouw". De scheidende presidente mevr. A. C. Meijwaard-Fuite zal voor de laatste keer het openingswoord spreken. Haar plaats zal tijdens de bondsdag ingenomen worden door de nieuw gekozen presidente mevrouw M. H. J Guyt-Guyt te Barneveld. ...

22 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwredactie
63 woorden
Redactie "De Reformatie" uitgebreid

Redactie "De Reformatie" uitgebreid

Door deze veranderingen zal de directe leiding van het blad niet meer zo aan de Theologische Hogeschool gebonden zijn zoals dit tot nu toe het geval is geweest.In de praktijk zal de wekelijkse leiding van het blad in handen van de kemredactie liggen. Dr. K. Veling zal daarbij als eind ...

10 januari 1983
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwredactie
142 woorden
van 2