6.872 resultaten
Filteren
van 688
Gemeentegroeibeweging in de leer bij Manna-kerken in Portugal

Gemeentegroeibeweging in de leer bij Manna-kerken in Portugal

Dat staat in het eerste nummer van het Bulletin voor Gemeentegroei. Het blad wordt uitgegeven door de nog jonge Werkgroep Gemeentegroei in Nederland. Deze „interkerkelijke en evangelische instelling" wil informeren over belangrijke ontwikkelingen op dit terrein.Het Bulletin stelt de g ...

29 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
402 woorden
Medische pers reageerde „beschamend" op GP2

Medische pers reageerde „beschamend" op GP2

Met deze woorden reageerde prof. dr. M. J. van Lieburg op de recente opening van het GPZ in Zeist. Zaterdag sprak hij in Gouda op de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV). Prof. van Lieburg ging in op de identiteit van de christelijke zorgverlening. Hij pleitte v ...

3 juni 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
480 woorden
"Kernvraag" verzoekt bezinning op krijgseed

"Kernvraag" verzoekt bezinning op krijgseed

Sedert 1984 moet de eed worden afgelegd door alle beroeps- en reservepersoneel van de krijgsmacht. Dat komt door het in dat jaar ingevoerde Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR). Tot die tijd gold de verplichting alleen voor de officieren.Binnen de krijgsmacht gaan vraagt men z ...

26 juli 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
342 woorden
Stervenswinst voor Paulus de echte levensverzekering

Stervenswinst voor Paulus de echte levensverzekering

Ds. A. Beens, hervormd predikant te Lunteren, zei dat gistermiddag tijdens de bijeenkomst van de ring Oldebroek en omstreken van de Bond van Nederlandse hervormde mannenverenigingen op gereformeerde grondslag in de Dorpskerk te Oldebroek. De predikant sprak over "Het sterven is mij gewin". ...

11 juli 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
487 woorden
Ds. J. Vos (69) te Wierden overleden

Ds. J. Vos (69) te Wierden overleden

J. Vos, geboren 15 september 1921 te Huizen, studeerde aan het Christelijk Lyceum te Hilversum en aan de Rijks Universiteit te Utrecht. Op 17 april 1955 werd hij door ds. J. Vermaas tot predikant bevestigd te Goudriaan en Ottoland.Hij diende zijn eerste gemeente tot 1959. In dat jaar ...

3 april 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
141 woorden
K. Bokma neemt afscheid van RD en Erdee-holding

K. Bokma neemt afscheid van RD en Erdee-holding

Directeur Bokma ontving uit handen van burgemeester A. J. Hubers van Apeldoorn een koninklijke onderscheiding. Hij was benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Bijna duizend mensen kwamen afscheid nemen van de RD-directeur.De scheidende directeur zei in zijn dankwoord onder an ...

3 april 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
681 woorden
Jaarlijkse Toogdag Het Zoeklicht in Expohal Hilversum

Jaarlijkse Toogdag Het Zoeklicht in Expohal Hilversum

Tijdens de morgensamenkomst spreken ds. W. J. J. Glashouwer en evangelist Feike ter Velde. Medewerking verlenen dan de Verenigde Veluwse Koren onder leiding van Marinus Brandsen en Ester Tims, Janny van Campen en Peter Kits.'s Middags spreekt de messiasbelijdende jood Lance Lambert ui ...

15 juli 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
64 woorden
Sterke groei aantal eerstejaars VU

Sterke groei aantal eerstejaars VU

VU-onderwijsvoorlichter drs. C. Jansen spreekt van „een doorbraak" voor de Amsterdamse universiteit. „Voor het eerst sinds jaren zit de VU weer in de lift. Die 15 procent mag je als een reëel stijgingspercentage beschouwen, omdat de werkelijke inschrijving daar blijkens de ervaring van ons n ...

4 juni 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
122 woorden
Bekeerde jood Marco Pérez luidde de Antwerpse godsdienstvrijheid in

Bekeerde jood Marco Pérez luidde de Antwerpse godsdienstvrijheid in

De overeenkomst, die op 2 september 1566 werd gesloten, onderstreepte het gezamenlijke verzet tegen de Spaanse inquisitie. Geheel Antwerpen kwam destijds tegen de zogenoemde bloedplakkaten in opstand. De volksmassa ging zich medio augustus te buiten aan de beeldenstorm. De kerkeraden van de ...

18 juli 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
813 woorden
„Duitse protestantisme paste zich vrijwillig aan''

„Duitse protestantisme paste zich vrijwillig aan''

Gastopponenten prof. dr. G. van Roon en prof. dr. Ter Schegget vroegen zich tijdens het opponeren af of de promovendus wel recht had gedaan aan de historische situatie van de kerk in Duitsland in 1933. Het proefschrift dat W. Veen, part-time predikant van de hervormde Amstelkerkgemeente in A ...

8 juni 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
427 woorden
van 688