3.621 resultaten
Filteren
van 363
Ds. Van Duyn: Als de kennis vervalt, blijft alleen gevoel over

Ds. Van Duyn: Als de kennis vervalt, blijft alleen gevoel over

Er waren gisteravond dertien keuzeprogramma's. Een ervan was een forum dat de vraag behandelde "In welke kerk geloof je?" Naast mevrouw Visser uit Rijnsbutg zaten de predikanten drs. C. van Duyn en drs. L. W. Smelt in het forum dat onder leiding stond van Windroosmedewerker Gert van den Bos. ...

30 december 1993
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
661 woorden
Synode Transvaal wil *overname' van schuldbelijdenis

Synode Transvaal wil *overname' van schuldbelijdenis

"Kerk en Samelewing" erkent namelijk dat de NG-Kerk apartheid te lang toeliet en dat men ten onrechte een bijbelse onderbouwing ervoor aanreikte. Het besluit van de streeksynode werd genomen omdat de gemeente Skuilkrans in Pretoria geschreven had dat schuldbelijdenis in de eerste plaats een zaak ...

28 oktober 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
133 woorden
„Ook gelovigen buiten de vrijgemaakte kerk"

„Ook gelovigen buiten de vrijgemaakte kerk"

Ds. Roorda bestrijdt de stelling van de synode dat er twee wegen zouden zijn om tot geloof te komen, namelijk die van de „concrete ambtsdienst van de kerk" en die van „Gods vrijmacht". „Deze twee-wegenleer leidt tot ongerijmdheden", aldus ds. Roorda. Ds. Dekker was in een vorig nummer van De ...

29 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
320 woorden
Dr. Hoek: Apostolaat moet in leer bij belijden

Dr. Hoek: Apostolaat moet in leer bij belijden

Kernprobleem van de secularisatie is voor de ROS niet dat de kerk, maar dat de wereld wordt bedreigd. Ook vindt de raad dat de gemeente er is ter wille van het geheel. Dr. Hoek stemde hiermee in, maar zei de kerk tegelijk te willen zien als „mysterie van het reeds nu geschonken heil". Tegeno ...

23 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
623 woorden
Kerkgang wezenlijk voor godsdienstigheid

Kerkgang wezenlijk voor godsdienstigheid

Drs. Van Hemert stelt in zijn proefschrift vast dat vooral de kracht van het geloof in God en de kerk bepalend is voor de intensiteit van het kerkelijk gedrag. Het gegeven van de parochie als lokale gemeenschap heeft nauwelijks invloed op de kerkgang. De godsdienst wordt nauwelijks meer onde ...

4 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
323 woorden
Friese evangelischen op tournee met SRV-bus

Friese evangelischen op tournee met SRV-bus

Het initiatief is resultaat van besprekingen tussen vertegenwoordigers van "Help Nederland Redden" en de eigenaren van de bus, de heren F. Vroom, P. de 'Vries en R. Schoorstra uit het Friese Finkum. De bus werd eerder ingezet bij de bijbelmarathons van drs. L. P. Dorenbos en bij het evangeli ...

7 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
221 woorden
Veel doden door rellen in Nigeria

Veel doden door rellen in Nigeria

De rellen waren begonnen als een reactie van moslims op de aangekondigde evangelisatiecampagne van de Duitse pinksterevangelist R. Bonke. Nigeriaanse christenen spreken eerdere berichten dat de evangelist niet geprovoceerd zou hebben tegen. ...

7 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
34 woorden
Evangelisatie moslims begint met gastvrijheid

Evangelisatie moslims begint met gastvrijheid

Chapman werkte dertien jaar lang in Egypte en Libanon voor de anglicaanse Church Missionary Society (CMS). Hij was daar onder meer betrokken bij contacten tussen christenen en moslims. Momenteel doceert hij aan de Sally Oaks Colleges in Birmingham. Ook doet hij pastoraal werk onder ex-moslim ...

25 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
275 woorden
Ook Israël geeft Dode-Zeerollen vrij voor onderzoek

Ook Israël geeft Dode-Zeerollen vrij voor onderzoek

Het Israëlische besluit is kennelijk genomen naar aanleiding van de eerdere bekendmaking dat Amerikaanse onderzoekers de Dode-Zeerollen compleet zullen uitgeven. De deskundigen zijn in het bezit van negatieven van de 2000 jaar oude geschriften. De Israëlische overheid wilde voorkomen dat er ...

28 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
116 woorden
„Verlorenheid mens en verlossing in Christus staan in preken centraal

„Verlorenheid mens en verlossing in Christus staan in preken centraal

Aan het woord is ds. T. van Delen, hervormd emeritus predikant te Veenendaal. Verleden week herdacht hij dat hij zestig jaar geleden in het huwelijk trad en een enkele dag daarna zijn werk begon als godsdienstonderwijzer-evangelist in het Drentse dorpje Nieuweroord. Van al die zestig jaar he ...

24 september 1991
Reformatorisch Dagblad
onze kerkredactie
1000 woorden
van 363