1.982 resultaten
Filteren
van 199
RMU overweegt start sectie onderwijs

RMU overweegt start sectie onderwijs

VEENENDAAL Het hoofdbestuur van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) zal na 1 januari 1992 duidelijk maken of er een sectie onderwijs wordt gestart. „De ontwikkelingen binnen het onderwijs vragen om een duidelijk standpunt^, aldus secretaris drs. J. Mulder. De uitlatingen van Muld ...

7 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze onderwijsredactie
231 woorden
Weer programma Studium Generale op De Driestar

Weer programma Studium Generale op De Driestar

Het programma, dat vorig jaar van start ging. voorziet in een behoefte, aldus ir. M. Houtman, voorzitter van de centrale directie van de Goudse hogeschool. In 1990 trok het programma Studium Generale ongeveer 240 deelnemers.Dit jaar zijn er weer drie thema's die in zes colleges (drie ...

12 oktober 1991
Reformatorisch Dagblad
onze onderwijsredactie
156 woorden
O V-kaart mag later worden ingeleverd

O V-kaart mag later worden ingeleverd

De OV Studentenkaart BV liet gisteren weten deze „praktische maatregel voor een bijzondere groep" te hebben genomen. Het maakt in ieder geval een einde aan de verwarring die is ontstaan onder studenten en schooldecanen. Scholieren die een herexamen doen, mogen hun kaart teruggeven na 18 juni als ...

31 mei 1991
Reformatorisch Dagblad
onze onderwijsredactie
293 woorden
Oproep bonden: Op Prinsjesdag uur geen les

Oproep bonden: Op Prinsjesdag uur geen les

Aanleiding voor de acties zien de onderwijsvakbonden in de plannen van het kabinet met de wao en de Ziektewet. Ze sluiten daarbij aan bij de acties van hun vakcentrales FNV, CNVenMHP. Op Prinsjesdag zouden tussen 13.00 en 14.00 uur de leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwi ...

30 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
onze onderwijsredactie
105 woorden
Schoolvervoer mogelijk plat

Schoolvervoer mogelijk plat

Voor de reformatorische scholengemeenschappen in Apeldoorn en Amersfoort rijden dagelijks tientallen schoolbussen. Dit vervoer wordt verzorgd door de Apeldoornse VAD-Tours. Als de Utrechtse rechter vanmiddag de stakingen niet verbiedt, zal morgen bij de VAD het streekvervoer stilliggen. „De ...

25 september 1991
Reformatorisch Dagblad
onze onderwijsredactie
139 woorden
Jongeren met mbo gewild op werkveld

Jongeren met mbo gewild op werkveld

Door de grotere vraag daalt de werkloosheid onder de groep schoolverlaters aanzienlijk sneller dan de totale werkloosheid. Desondanks is 40 procent van alle als werkloos geregistreerde schoolverlaters (ook die uit eerdere jaren) langer dan een jaar aan de zijlijn te vinden.Het meest g ...

25 juli 1991
Reformatorisch Dagblad
onze onderwijsredactie
231 woorden
Plancius-actie "Bijbels voor China" afgerond

Plancius-actie "Bijbels voor China" afgerond

Het eindbedrag van de actie "Bijbels voor China" werd gisteren in de aula van de Planciusscholengemeenschap door godsdienstdocent M. Molenaar overhandigd aan mevr. M. A. Mijnders-van Woerden van de Bonisa-zending. „Ik hoop dat jullie de Heere zoeken", zo zei zij tot het kleine groepje aanwez ...

6 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
onze onderwijsredactie
241 woorden
Een derde VGS-scholen weg of fuseren

Een derde VGS-scholen weg of fuseren

Dit schrijft J. J. Verhage, algemeen secretaris van de VGS, in een brief aan de aangesloten schoolbesturen. In het voorstel van Wallage krijgt iedere Nederlandse gemeente een eigen opheffingsnorm, gebaseerd op de zogenaamde leerlingdichtheid. De opheffingsnorm varieert van 23 op Vlieland tot 228 ...

31 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
onze onderwijsredactie
230 woorden
„Start basisvorming in augustus niet haalbaar"

„Start basisvorming in augustus niet haalbaar"

De Onderwijsraad is het hoogste adviescollege van de regering op onderwijsgebied. Zij stelt dat de start van de invoering van basisvorming op 1 augustus 1991 alleen mogelijk is als de benodigde wetswijzigingen op 1 april aanstaande in het Staatsblad staan. Ook de relevante algemene maatregelen va ...

23 februari 1991
Reformatorisch Dagblad
onze onderwijsredactie
282 woorden
„Aparte opleiding voor schoolleider"

„Aparte opleiding voor schoolleider"

Dit is een van de aanbevelingen uit de gisteren door de Protestants Christelijke Schoolleiders Organisatie (PCSO) gepresenteerde nota "Tijd voor kwaliteit". Met de nota wil de PCSO, een club met ongeveer 600 leden, „een standpuntbepaUng en handreiking" bieden over de ontwikkelingen in basis- en s ...

15 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
onze onderwijsredactie
265 woorden
van 199