3.321 resultaten
Filteren
van 333
Binnenkort verhuizen eerste ambtenaren

Binnenkort verhuizen eerste ambtenaren

Het idee van uitstel kwam van VVD en SGP. Deze partijen hadden er bij de regering op aangedrongen niet hals over kop te werk te gaan met de „spreiding van rijksdiensten". De kamerleden Van Aardenne (VVD) en Van Dis (SGP) wilden eerst nog eens grondig de gevolgen van de spreiding bestuderen v ...

12 juni 1975
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredactie
614 woorden
Maak zondagse busrit duurder

Maak zondagse busrit duurder

De SGrP'er heoft dit gisteren in de Tweede kamer tijdens het jaarlijkse debat over verkeer eri waterstaat voorgesteld. Op dit moment is het zo dat om de reusachtige tekorten en verliezzen van het openbaar vervoer weg te werken de minister bijspringt. Dit kost de sohatkist handen vol geld. ...

10 december 1975
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredactie
204 woorden
Lonen in '76

Lonen in '76

Dit betekent dat de lonen en andere arbeidsvoorwaarden van alle werknemers — of ze nu onder een cao vallen of niet — van nu af aan geen enkele wijziging meer mogen ondergaan. 
Zij kunnen dus geen aanspraak maken op een verkorting van de werktijd of een verhoging van de vakantiebijslag. ...

4 december 1975
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredactie
121 woorden
Twintig gulden voor iedereen

Twintig gulden voor iedereen

Minister Boersma van Sociale zaken heeft dit gistermiddag laten doorschemeren in de Tweede Kamer tijdens het debat over de regeringsplannen om in '76 de lonen te bevriezen, andere inkomens aan te pakken en de prijsstijging aan banden te leggen. KVP-fractieleider Andriessen heeft dit al enkel ...

4 december 1975
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredactie
362 woorden
Grote problemen voor begroting 1976

Grote problemen voor begroting 1976

Dit jaar zal — zo verwachtte premier Den Uyl — geen herstel meer optreden. Op z'n vroegst zal zich in het begin van 1976 economische verbetering voordoen. Enkele maanden geleden ging het kabinet er nog van uit dat in de tweede helft van 1975 de opgaande lijn merkbaar zou worden. „Het ziet er ...

14 juni 1975
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredactie
439 woorden
Lastenverlichting bedrijfsleven

Lastenverlichting bedrijfsleven

Het kabinet wil een verdergaande lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Hand in hand met de vermindering van de sociale premiedruk — die minister Boersma woensdagavond voor 1976 aankondigde — betekent dit een forse matiging van de arbeidskosten.
De (te) hoge arbeidskosten hebben de ...

12 september 1975
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredactie
82 woorden
Gemoedsbezwaren van rechtspersonen erkend

Gemoedsbezwaren van rechtspersonen erkend

Dit blijkt uit een mededeling in het staatskundig-gedeformeerde blad „De Banier". Voor woensdag 24 september moeten de reacties op deze „belangrijke wijziging die niet van enig principieel belang is ontbloot" binnen zijn.Op aandrang van de Sociale verzekeringsraad wil staatssecretaris ...

9 september 1975
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredactie
297 woorden
Tweede Kamer wenst forse bezuiniging

Tweede Kamer wenst forse bezuiniging

Niet alleen de VVD, die een reusachtig bezuinigingsplan van ruim 2 miljard heeft, maar ook de confessionele drie (KVP, ARP en CHU) willen dat er besnoeid wordt. Zelfs de PvdA vindt dat de overheid in de komende jaren „bescheidenheid" moet betrachten. Wel meent de grootste regeringspartij dat ...

8 oktober 1975
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredactie
321 woorden
Den Uyl nog geen succes met zijn lijmpogingen

Den Uyl nog geen succes met zijn lijmpogingen

Premier Den Uyl had er een hard hoofd in. „Het is niet eenvoudig om het conflict in der minne te schikken", zei hij gisteravond, nadat hij afzonderlijk met de twee bewindslieden had gesproken. Vrijdagavond laat en in de loop van zaterdag heeft de minister-president opnieuw geprobeerd de „jus ...

24 mei 1975
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredactie
319 woorden
PvdA met moeite achter kabinet

PvdA met moeite achter kabinet

Alleen die CPN, de PSP en de PvdA-Kamerleden Drenth, Nagel en Poppe waren tegen de loonmaatregel van minister Boersma (Sociale zaken). Een motie van de communist Meis waarin van de regering wordt geëist geen loonstop in 1976 af te kondigen, werd gisteravond door de Tweede Kamer dan ook met g ...

6 december 1975
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredactie
197 woorden
van 333