6.645 resultaten
Filteren
van 665
Verzekerden krijgen pillen zeker vergoed

Verzekerden krijgen pillen zeker vergoed

Het PvdA-kamerlid Van Otterloo maakte gisteren tijdens een mondeling overleg met staatssecretaris Simons van volksgezondheid melding van het feit dat het bij hem op de fractie „telefoontjes regent" van verontruste burgers die denken dat zij voor 31 december zo groot mogelijke hoeveelheden medicij ...

29 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
502 woorden
Kostwinnersaftrek komt onder zware druk te staan

Kostwinnersaftrek komt onder zware druk te staan

De twee regeringspartijen willen van De Vries weten of de bestaande dubbele aftrek in de loon- en inkomstenbelasting die kostwinners hebben, een belemmering is voor vrouwen om een betaalde baan te nemen. In de praktijk zullen veel vrouwen immers van een (deeltijd-)baan afzien omdat dat door ...

13 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
244 woorden
Alders verwacht in '95 produktieverbod cfk's

Alders verwacht in '95 produktieverbod cfk's

Aanvankelijk was het de bedoeling het verbod op de produktie van cfk's in te laten gaan in 1997, maar de terugdringing van de produktie gaat sneller dan verwacht, zo liet minister Alders de Tweede Kamer gisteren weten tijdens een commissievergadering. Vorig jaar werd een reductie bereikt v ...

11 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
265 woorden
Jagen op wild verder aan banden gelegd

Jagen op wild verder aan banden gelegd

In natuurbeschermingsgebieden zal alleen ruimte voor de jacht worden geboden als dat de wezenlijke kenmerken van de gebieden niet aantast. pjiet schadeliik
wil laten gaan, mag in principe ^"'c» ji-f»««ctt/«.
niet meer gejaagd worden op wild. Daarnaast moet de ...

12 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
340 woorden
Bukman botst met Kamer over 'Haren'

Bukman botst met Kamer over 'Haren'

Dat bleek gisteren tijdens een uitgebreide commissievergadering in de Tweede Kamer over het zogenaamde landbouwkundig onderzoek. Bukman overweegt het instituut uit Haren te laten fuseren met het Centrum voor agrobiologisch onderzoek. Als deze twee instituten bij elkaar worden gevoegd, kan een bel ...

10 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
311 woorden
Kamer negatief over inleveren bij ziekte

Kamer negatief over inleveren bij ziekte

Het wetsvoorstel TAV-1 gaat over het bonus-malussysteem en de premiedifferentiatie in de Ziektewet. Biesheuvel stelt voor de automatische aanvulling van ziektegeld in de eerste zes ziekteweken van 70 tot 100 procent van het loon te schrappen. Ook wil hij, dat er afspraken gemaakt kunnen worden tu ...

5 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
278 woorden
Ter Beek niet naar Suriname

Ter Beek niet naar Suriname

Minister Van den Broek van buitenlandse zaken is delegatieleider. In zijn gevolg bevinden zich minister Hirsch Ballin van justitie, die ook verantwoordelijk is voor NederlandsAntilliaanse zaken, en minister Pronk voor ontwikkelingssamenwerking. De verwachting dat ook minister Ter Beek van defensi ...

12 oktober 1991
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
120 woorden
„VVD-ideeën tasten rechten burgers aan"

„VVD-ideeën tasten rechten burgers aan"

Dit zei CDA-fractievoorzitter Brinkman gistermorgen op een studiedag aan de Technische Universiteit Twente in Enschede. Als „Den Haag Hilversum loslaat", heeft dit een volstrekte commercialisering van de media tot gevolg. Daardoor wordt het recht op aanbieding van informatie via moderne communica ...

22 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
160 woorden
Kamer heeft kritiek op beheer van Pronk

Kamer heeft kritiek op beheer van Pronk

Het CDA heeft minister Pronk opnieuv/ gewaarschuwd voor de nadelen van flexibel begrotingsbeheer, dat de bewindsman nastreeft. „Dit jaar is per 31 oktober niet meer dan 70 procent van het totale budget voor 1991 uitgegeven. Dat impliceert dat nog 30 procent moet worden uitgegeven: dat is 1,9 milj ...

27 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
314 woorden
Indringende vragen aan Lubbers over euthanasie

Indringende vragen aan Lubbers over euthanasie

Dat gebeurde gisteren tijdens de eerste dag van de algemene beschouwingen over de rijksbegroting voor 1992 in de Senaat. Vooral de verruiming om patiënten te doden zonder dat er sprake is van een verzoek stuit op grote bezwaren. overheid. De GPV'er hekelde de tendens dat de overheid zich meer gel ...

27 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
305 woorden
van 665