4.509 resultaten
Filteren
van 451
„Werl^elegenheid in Flevoland te klein"

„Werl^elegenheid in Flevoland te klein"

Van de inwoners van Almere werkt 41 procent in Amsterdam en slechts 31 procent in de eigen woonplaats, stelde Adzema. Van de mensen in Lelystad werkt 60 procent in de eigen plaats, op Urk 66 procent en in de Noordoostpolder 77 procent. Flevoland moet volgens Adzema meer bedrijven aantrekke ...

29 november 1991
Reformatorisch Dagblad
onze regioredactie
409 woorden
Sliedrecht mag niet „over de spoorlijn''

Sliedrecht mag niet „over de spoorlijn''

Patijn maakte van de gelegenheid gebruik de gemeentebesturen te wijzen op het belang van onderlinge samenwerking. „Wat u doet, doet u samen. De provincie zal uw uitbreidingswensen afwegen tegen het totale gebied. En dat betekent: niet over de spoorlijn", aldus de commissaris. Volgens Patij ...

7 december 1991
Reformatorisch Dagblad
onze regioredactie
326 woorden
Zeeuwse pont moet 20 procent duurder

Zeeuwse pont moet 20 procent duurder

Volgens de provinciebestuurder is de minister bereid Zeeland meer financiële middelen te geven voor een nieuwe vijfde veerboot. Maar ook de provincie moet dan een steentje bijdragen door de tarieven met 20 procent te verhogen. Het Rijk betaalt twee derde deel van de exploitatie van de veerdienste ...

29 maart 1991
Reformatorisch Dagblad
onze regioredactie
446 woorden
Overijssel vult tekort aan uit reserves

Overijssel vult tekort aan uit reserves

Overijssel aan bodemsaneringsprojecten loopt het tekort op tot 4,6 miljoen. Als op het provinciale beleid niet bezuinigd wordt, zal het tekort oplopen tot 6,1 miljoen gulden in 1995. GS willen echter terughoudend zijn bij het verhogen van de provinciale belastingen. In verband met de recen ...

23 september 1991
Reformatorisch Dagblad
onze regioredactie
45 woorden
Afval Z-Holland naar Brabant en Limburg

Afval Z-Holland naar Brabant en Limburg

De drie provincies zijn tot hun overeenkomst gekomen in het Regionaal Afvaloverlegorgaan Zuid-Nederland (RAOZ), waar het grote gebrek van stortcapaciteit voor de provincie Zuid-Holland aan de orde is gesteld. Aan de afvalruil zijn wel voorwaarden verbonden. 7x) stelt Zuid-Holland in ruil voor de ...

25 september 1991
Reformatorisch Dagblad
onze regioredactie
429 woorden
„Munitiedepot bij Staphorst uitbreiden

„Munitiedepot bij Staphorst uitbreiden

Overijssel is de derde provincie die door Van Voorst tot Voorst uitgenodigd is voor bespreking van het Structuurschema MiUtaire Terreinen 1985. De evaluatienota van dit structuurschema moet nog voor het eind van het jaar naar de Tweede Kamer gezonden worden. Vorige week vond overleg plaats met de ...

27 augustus 1991
Reformatorisch Dagblad
onze regioredactie
289 woorden
Illegale stort puin Rijkswaterstaat op bosweg Epe

Illegale stort puin Rijkswaterstaat op bosweg Epe

EPE Op een weg in het landgoed Weina in Epe zijn illegaal honderden kubieke meters puin gestort. De gemeente Epe, die de werkzaamheden met onmiddellijke ingang heeft stilgelegd, vermoedt dat het van Rijkswaterstaat afkomstige puin chemische afvalstoffen bevat. Er wordt een nader onderzoek ingeste ...

13 juni 1991
Reformatorisch Dagblad
onze regioredactie
186 woorden
LOTA wil ambtenaren naar "civics" sturen

LOTA wil ambtenaren naar "civics" sturen

Deze plannen werden gisteren door de vereniging bekendgemaakt tijdens een in het Haagse stadhuis gehouden congres over de civics. Gedacht wordt onder meer aan het ontwikkelen van stagepakketten en cursusinstituten, het vervaardigen van voorlichtingsmateriaal en het in het leven roepen van een civ ...

26 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
onze regioredactie
507 woorden
Restauratie Grote kerk Maassluis start voor 1 april

Restauratie Grote kerk Maassluis start voor 1 april

Het ministerie van WVC heeft een subsidie van 80 procent toegezegd. De gemeente en de provincie hebben eveneens geld ter beschikking gesteld. De kerkvoogdij verwacht nog een tekort van vier ton. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen is vorig jaar een restauratiecommissie benoemd. De commissi ...

24 januari 1991
Reformatorisch Dagblad
onze regioredactie
171 woorden
Hilversum gaat voor miljoenen bezuinigen

Hilversum gaat voor miljoenen bezuinigen

Hilversum verkeert al jaren op de rand van een bankroet. Eerdere bezuinigingsoperaties hadden geen blijvend resultaat. Het nieuwste bezuinigingsplan, "Plussen en Minnen", heeft twee hoofddoelstellingen: een accentverschuiving van stadsontwikkeling naar stadsbeheer en een herziening van het subsid ...

6 mei 1991
Reformatorisch Dagblad
onze regioredactie
200 woorden
van 451