970 resultaten
Filteren
van 97
Motie kan collecte voor Soaris niet verhinderen

Motie kan collecte voor Soaris niet verhinderen

In Maartensdijk waar het gemeentebestuur ook reeds een vergunmi^ had verleend, kwam men hierop wel gedeeltelijk terug. Men sprak uit, dat de collecte alleen mag worden gehouden onder PvdA-leden en sympathisanten.De coUectevergunninig kwam gisteravond in de gemeenteraadsvergadering aan ...

10 januari 1975
Reformatorisch Dagblad
onze streekredactie
581 woorden
Geen kerncentrales in Rijnmondgebied

Geen kerncentrales in Rijnmondgebied

Deze twee conclusies uit de „nota energiebeleid" werden tijdens de maandagmiddag gehouden vergadering van het Openbaar lichaam Rijnmond nog eens extra onderstreept door het aannemen van twee moties, ingediend door de PvdAfractie. De „nota energiebeleid" is opgesteld door Rijnmond en de gem ...

21 januari 1975
Reformatorisch Dagblad
onze streekredactie
518 woorden
Waarheen met de brug?

Waarheen met de brug?

Het wordt een beslissing die de steeds voortdurende onzekerheid bij de bevolking- niet zal wegnemen, want de Nederlandse Spoorwegen hebben nog steeds niet laten weten waar de nieuwe spoorbrug of -tunnel moet komen. De huidige spoorbrug ligt nu naast de veelbesproken Willemsbrug. „De Maasbruggen" ...

25 januari 1975
Reformatorisch Dagblad
onze streekredactie
701 woorden
BEVOORRADINGSSCHIP VAN STAPEL IN GROOT AMMERS

BEVOORRADINGSSCHIP VAN STAPEL IN GROOT AMMERS

Dit schip is het laatste van een tweetal schepen, waarvoor de bouwopdracht werd verstrekt aan de IJsselwerf te Rotterdam. De bouw van het vrijdag te water gelaten casco werd uitbesteed aan de Hollandse Scheepsbouw Mij. De „Star Sirius" is uitsluitend bestemd voor het bevoorraden "van boore ...

17 maart 1975
Reformatorisch Dagblad
onze streekredactie
109 woorden
Rotterdam wil speelcasino

Rotterdam wil speelcasino

Tegen het voorstel stemden vier leden van het CDA; enkele leden van de PvdA waaronder de socialistische wethouders Van der Pols en mevrouw Schmitz, en de eenmansfractie van de SGP. De tegenstemmers voerden aan principiële bezwaren tegen het gokken te hebben. De heer A. D. den Braber (SGP) vond he ...

18 april 1975
Reformatorisch Dagblad
onze streekredactie
111 woorden
Rijnmondraad akkoord met „Bernisse"-plan

Rijnmondraad akkoord met „Bernisse"-plan

In verband met deze zaak veroordeelde de rechtbank nog dme andere personen, bij wie vier kilo hasj was aamgetroffen ter waarde van ƒ 6.800,-. Het toekomstige recreatiegebied is gesitueerd langs het slechts enkele meters brede watertje de „Bernisse", dat vanaf Heenvliet en Geervliet via Abb ...

22 april 1975
Reformatorisch Dagblad
onze streekredactie
1109 woorden
Eigen levensbeschouwelijke schooladviesdiensten

Eigen levensbeschouwelijke schooladviesdiensten

De Gereformeerde Kiesvereniging schrijft, dat de zaken er eigenlijk als volgt voorstaan: „Alleen de mensen van de Partij van de Arbeid en de nauw met haar verbonden kleine partijen zijn door dik en dun voorstanders van gewestelijke algemene schooladviesdiensten. Het gevaar bestaat dat men in ...

12 april 1975
Reformatorisch Dagblad
onze streekredactie
1205 woorden
Gemeenten zelfstandig in versplinterd bestuur

Gemeenten zelfstandig in versplinterd bestuur

Hij stelde in zijn voordra ...

5 juni 1975
Reformatorisch Dagblad
onze streekredactie
682 woorden
Rotterdam wil nieuwe bedrijven aantrekken

Rotterdam wil nieuwe bedrijven aantrekken

i;>" Pit stelde wethouder H. van der 'Pols (Haven en Economische zaken), woensdag, de tweede dag van de begrotingsbehandeling. Volstrekt oneens -was de wethouder het met CDA-fractieleider B. F. Bohré, die dinsdag ;^telde, dat het college van b. en w. bezig is het investeringsklimaat te • bederven ...

11 december 1975
Reformatorisch Dagblad
onze streekredactie
956 woorden
Ds. A. Hellenbroekschool officieel geopend

Ds. A. Hellenbroekschool officieel geopend

Na de opening en de bezichtiging van het schoolgebouw kwamen de genodigden bijeen in de hal waar de heer M. M. Elzenaar, voorzitter van de Vereniging voor Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag, een kort openingswoord sprak.Burgemeester Douma zei in zijn toespraak, dat het ...

4 december 1975
Reformatorisch Dagblad
onze streekredactie
302 woorden
van 97