987 resultaten
Filteren
van 99
Rijssense raadsfracties niet ontevreden

Rijssense raadsfracties niet ontevreden

(Van onze verslaggever) De Rijssense gemeenteraad is vandaag begonnen met de behandeling van de begroting 1974. Ete diverse partijen zeiden verheugd te zijn met de vroege en uitgebreide nota van aanbieding. De gemeentebegroting is sluitend met een post van ƒ 108.155 voor onvoorziene uitgaven. - D ...

18 oktober 1973
Reformatorisch Dagblad
onze verslaggever
731 woorden
Kamer kan niet vergaderen

Kamer kan niet vergaderen

(Van onze verslaggever) De meeste leden van de Kamer van Koophandel in Waalwijk blijken niet veel belangstelling te hebben voor de vergaderingen van dit instituut. In dé bijeenkomst van dinsdag konden weer geen besluiten worden genomen (de tweede keer reeds dit jaar), omdat niet genoeg leden pres ...

19 oktober 1973
Reformatorisch Dagblad
onze verslaggever
145 woorden
Man uit Sprang-Capelle verduisterde tonnen

Man uit Sprang-Capelle verduisterde tonnen

(Van onze verslaggever) De president van de rechtbank in Den Bosch heeft de boekhouder M. V. (60) uit Sprang-Capelle veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De officier van justitie had tegen V. een gevangenisstraf van negen maanden geëist, waarvan ...

27 oktober 1973
Reformatorisch Dagblad
onze verslaggever
356 woorden
Prins Bernhard opent De Halderhof

Prins Bernhard opent De Halderhof

Deze nauwe en vriendschappelijke band welke tussen het Streekziekenhuis waarvan de Halderhof het nieuwste onderdeel is en de Johannieterorde bestaat, is reden om vandaag met des te meer vreugde een nieuwe loot aan de oude stam welkom te heten", aldus de prins in zijn openingstoespraalc.Toe ...

1 november 1973
Reformatorisch Dagblad
onze verslaggever
334 woorden
Reeds geld opzij gelegd voor zesde hoogleraar

Reeds geld opzij gelegd voor zesde hoogleraar

(Van onze verslaggever) „Vroomheid en wetenschap moeten .samengaan, dit was het devies van Voetius. Het grote gevaar bestaat echter dat die twee uit elkaar gaan groeien. De theologische wetenschap kent het gevaar om de vroomheid, het leven met de Here, uit het oog te verliezen. Theologie is nooit ...

17 september 1973
Reformatorisch Dagblad
onze verslaggever
1215 woorden
Prof. Versteeg over gebedsleven en de Heilige Geest

Prof. Versteeg over gebedsleven en de Heilige Geest

Dit sprak prof. dr. J. P. Versteeg uit Apeldoorn donderdag bij de rectoraatsoverdracht aan de Theologische Hogeschool der Chr. Geref. Kerken in Apeldoorn. Tijdens deze bijeenkomst, die het officiële begin is van de cursus aan deze Hogeschool, werd het rectoraat overgedragen aan prof. dr. W. van t ...

21 september 1973
Reformatorisch Dagblad
onze verslaggever
1282 woorden
Ds. J. Overduin over verschuivingen in geloofsbeleving

Ds. J. Overduin over verschuivingen in geloofsbeleving

Met ongeveer deze woorden besloot zaterdag ds. Overduin zijn inleiding voor de bijeenvergaderde Gereformeerde mannen in de Oosterkerk te Zeist waar hij over „verschuivingen in de geloofsbeleving" sprak, nader ontwikkeld in de twaalftal stellingen.
Wij volgen ds. Overduin gedachtengang. Al is ...

1 oktober 1973
Reformatorisch Dagblad
onze verslaggever
596 woorden
VGOL druk bezig met eventuele fusie

VGOL druk bezig met eventuele fusie

Een nog verdergaand voorstel om tot fusie met het VCO te komen, werd nog niet aangenomen. Men gaat eerst een enquête houden onder de leden over de vraag hoe zij de toekomst van de vereniging zien, eventueel over fusie met VCO, met behoud van eigen inbreng. De VGO is een van oorsprong Vrijgemaakte ...

2 oktober 1973
Reformatorisch Dagblad
onze verslaggever
490 woorden
Chr. Ger. jongeren leggen nadruk op de dienst

Chr. Ger. jongeren leggen nadruk op de dienst

Dan zullen we moeten weten, aldus ds. Plantinga, welke Zijn bevelen zijn. De Heere Jezus zegt tegen Martha: „Bekommert u om veel dingen, maar een ding is nodig". Het is nl. nodig dat we ons laten dienen door de Heere Jezus: dat betekent geenszins, dat we met de handen over elkaar moeten blijven z ...

9 oktober 1973
Reformatorisch Dagblad
onze verslaggever
1370 woorden
Afscheid Berkouwer met „Apologie en zekerheid"

Afscheid Berkouwer met „Apologie en zekerheid"

Meuleman, een van de oud-leerlingen van prof. Berkouwer. BUNDEL
Prof. Diepenhorst sprak er zijn blijdschap over uit, dat prof. Berkouwer in ongebroken kracht zijn afscheidscollege had kunnen geven. Hij had eens berekend hoeveel pagina's prof. Berkouwer in zijn lev ...

15 oktober 1973
Reformatorisch Dagblad
onze verslaggever
482 woorden
van 99