44 resultaten
Filteren
van 5
Belijden veronderstelt zelfverloochening

Belijden veronderstelt zelfverloochening

We leven in de lijdenstijd. In deze bijdrage gaat over ons belijden en het lijden van Christus. Daarmee bedoel ik niet te zeggen dat ik weergeef wat onze belijdenis over het lijden van Christus zegt. Het artikel is een bespiegeling over twee Schriftgedeelten die het belijden met het lijden v ...

24 maart 2012
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. A. Baars
1555 woorden
Geestelijke groei; vooral groei van het Woord

Geestelijke groei; vooral groei van het Woord

Nu heeft het woordveld ”groeien” in de Bijbel een brede reeks betekenissen. Het kan uiteraard letterlijk betekenen dat gewassen of ook mensen groeien (Job 8:11; Lukas 1:80; Lukas 2:40). Maar meestal slaat het, met name in het Nieuwe Testament, toch op de geestelijke groei van gelovigen perso ...

23 mei 2015
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. A. Baars
1145 woorden
De predikant en zijn opleiding

De predikant en zijn opleiding

Binnen de kerken die hun wortels hebben in de Reformatie, is altijd benadrukt dat toekomstige dienaren van het Woord een goede wetenschappelijke opleiding nodig hebben. Hierbij heeft men steeds gezocht naar een evenwicht tussen grondige theoretische kennis en oefening in praktische vaardigh ...

5 maart 2011
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. A. Baars
1669 woorden
Wisse versus Schilder

Wisse versus Schilder

Van 1909 tot 1912 is Wisse predikant van de Gereformeerde Kerk in Kampen. In die tijd woont Schilder in die stad en studeert hij er theologie aan de Theologische School. In 1910 en 1911 volgt hij bij Wisse belijdeniscatechisatie. Op 25 maart 1911 legt Schilder belijdenis af in een kerkdien ...

2 oktober 2010
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. A. Baars
1678 woorden
Leven geen reeks keuzes

Leven geen reeks keuzes

Wat moet je van dit verschijnsel zeggen vanuit christelijk perspectief? Die vraag kun je vanuit verschillende invalshoeken beantwoorden. In deze bijdrage doe ik dat vanuit drie perspectieven: vanuit het woord "biografie", vanuit het begrip "vrije keuze" en vanuit de levensleiding. ...

25 juni 2011
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. A. Baars
1509 woorden
Protestantser dan de paus

Protestantser dan de paus

Het is al langer bekend dat paus Benedictus XVI een bekwaam theoloog is. Als hij nog slechts Joseph Ratzinger heet, rondt hij in 1953 op 27-jarige leeftijd zijn theologische studie af met een dissertatie over een thema uit de theologie van Augustinus. Vanaf de jaren 50 van de vori- ge eeuw ...

28 mei 2011
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. A. Baars
1572 woorden
Zoutend zout in een postmoderne tijd

Zoutend zout in een postmoderne tijd

Zoutend zout, zo luidt het thema van het jubileumcongres van deze krant. Het thema is massief en krachtig. Het riep bij mij een vraag op: Is die formulering niet te pretentieus? Zijn wij werkelijk zoutend zout in onze gezindte, in ons bedrijf en in ons persoonlijk leven te midden van deze w ...

1 oktober 2011
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. A. Baars
1829 woorden
Rekenen en misrekenen met wederkomst

Rekenen en misrekenen met wederkomst

Feitelijk zijn er gissingen over de datum van de wederkomst sinds het ontstaan van het Nieuwe Testament. Een tekst die in dit opzicht tot de verbeelding van velen gesproken heeft is bijvoorbeeld Mattheüs 24:34. In die passage gaat het over de wederkomst van Christus en de tekenen die daaraa ...

31 december 2011
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. A. Baars
1471 woorden
Hervormingsdienst tegen het licht

Hervormingsdienst tegen het licht

Vorige week en aan het begin van deze week is er een groot aantal bijeenkomsten gehouden om de kerkhervorming van 1517 te herdenken. Allereerst dringt de vraag zich op: Wat is het karakter van deze samenkomsten? Gaat het om een echte kerkdienst, die dus ook onder verantwoordelijkheid van ee ...

5 november 2011
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. A. Baars
1309 woorden
Afscheid van knabbel- en babbelcultuur

Afscheid van knabbel- en babbelcultuur

De rubriek Slijpsteen in EO-blad Visie lanceert een stelling waarop mensen kunnen reageren met ”eens” of ”oneens”. In aflevering 4 van dit jaar gaat de stelling over het feit dat christelijk Nederland elke zondag weer kerkwaarts gaat. Daarbij rijst echter wel meteen de vraag of we eigenlijk ...

2 februari 2013
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. A. Baars
1660 woorden
van 5