5 resultaten
Filteren
Nederlandse taalgebied kent drie vertalingen van de Thora

Nederlandse taalgebied kent drie vertalingen van de Thora

Met de door het Nederlands Israëlietisch Kerkgenootschap uitgegeven herdruk van de Thora, de Pentateuch, met vertaling en verklaring van wijlen rabbijn J. Vredenburg, heeft het toch betrekkelijk kleine Nederlandse taalgebied opnieuw laten zien dat het in het bezit is van een zeer gedegen pentateu ...

18 juli 1991
Reformatorisch Dagblad
rabbijn L. B. van de Kamp
1227 woorden
Verantwoordelijkheid bestuurder dreigt bij volksraadpleging in de knel te komen

Verantwoordelijkheid bestuurder dreigt bij volksraadpleging in de knel te komen

Sinds enkele jaren wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de volksraadpleging, een voor Nederland vrij nieuw verschijnsel. Op het eerste gezicht lijkt het consulteren van de bevolking, waarin iedere stemgerechtigde burger zich heel direct kan uitspreken, het summum van democratie. Het ja o ...

19 maart 1992
Reformatorisch Dagblad
rabbijn L. B. van de Kamp
1227 woorden
Publiek wordt door filmmakers overschat

Publiek wordt door filmmakers overschat

Naast de vele blijde vertellingen bestaan er ook veel verdrietige. Wel meer dan honderdduizend. Honderdduizend joodse Nederlanders hebben dit land verlaten met een eigen verhaal. Een eigen verhaal dat door hun dood tot getuigenis werd verheven. Een getuigenis dat op zijn beurt weer een afsch ...

23 december 1993
Reformatorisch Dagblad
rabbijn L. B. van de Kamp
821 woorden
Euthanasierichtlijnen van KNMG en Het Beterschap zijn onduidelijk

Euthanasierichtlijnen van KNMG en Het Beterschap zijn onduidelijk

En met hulpverleners doel ik dan op de naaste familieleden van de patiënt, op de arts, de verpleegkundigen en andere verzorgenden. Mede ten behoeve van hen verleent de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie, kortweg de NVVE genaamd, rechtshulp aan artsen die, „ondanks rechtmatige ...

20 december 1990
Reformatorisch Dagblad
rabbijn L. B. van de Kamp
2002 woorden
\^or één mens is toch nog een plekje?

\^or één mens is toch nog een plekje?

De Zaïrese Francine Nsono, 9 jaar oud, stond ten onrechte als dochter in het paspoort van haar tante bijgeschreven. Zoiets mag niet. Ook niet wanneer zij geen moeder en geen vader heeft. En op die manier, dus via een valse vermelding in een paspoort, Nederland binnenkomen in de hoop hier een ...

13 januari 1994
Reformatorisch Dagblad
rabbijn L. B. van de Kamp
585 woorden