10 resultaten
Filteren
Recht gewetensbezwaarden in feite uitgehold

Recht gewetensbezwaarden in feite uitgehold

door van der ZwanDe RMU is van mening dat de Commissie zich heeft geconcentreerd op één uitspraak van de sollicitante ten aanzien van één specifieke handeling. Op basis van het oordeel van de Commissie kan worden geconcludeerd dat het weigeren van indirecte handelingen bij abortus en ...

1 april 2000
RMU Contact
van der Zwan
671 woorden
VAN DE REDACTIE

VAN DE REDACTIE

Zoals gebruikelijk is het juninummer van Ambtelijk Contact gewijd aan de ambtsdragersconferentie. Dit jaar verzamelden zich rond de 85 personen in Nijkerk om te luisteren naar een referaat van ds. D. Quant onder de titel: ‘Kerkenraad, wat dóe je toch?’ Voorafgaand aan deze lezing hield br. P. va ...

1 juni 2015
Ambtelijk Contact
van der Zwan
103 woorden
DE VREUGDE VAN GOD

DE VREUGDE VAN GOD

Verschillende andere recensenten van dit boek van John Piper merken in hun bespreking op dat dit werk deel is gaan uitmaken van hun meest geliefde lectuur. Ik kan niet anders dan mij daarbij aansluiten. Dit boek is zowel meeslepend als diepzinnig, in de meest letterlijke zin theologisch e ...

1 december 2013
Ambtelijk Contact
van der Zwan
593 woorden
EEN AFSCHEIDSFORMULIER

EEN AFSCHEIDSFORMULIER

Als je als predikant de overtuiging hebt gekregen dat je een beroep naar een andere gemeente moet aannemen, breekt een hectische tijd aan. En tussen de bedrijven door zoek je naar gaatjes om de dingen te verwerken. Als gezin. Maar ook heel persoonlijk. Onvermijdelijk komt het ook tot een evaluat ...

1 december 2015
Ambtelijk Contact
van der Zwan
551 woorden
RECENSIE

RECENSIE

Carrie Sandom, Verschil mag er zijn! Gods scheppingsplan voor man en vrouw, Uitg. Groen, Heerenveen 2013, 255 blz., € 17,50. Dit boek verschijnt in een tijd waarin de emancipatiegedachte als een nieuw Evangelie wordt verkondigd en de gelijkheidsdwang alom – van de mode tot e ...

1 januari 2015
Ambtelijk Contact
van der Zwan
105 woorden
DAT VOEL IK TOCH ANDERS

DAT VOEL IK TOCH ANDERS

Het gebeurt nogal eens dat in deze rubriek aandacht gevraagd wordt voor een ‘dikke pil’. Niet altijd hoeft echter het aantal pagina’s gelijk evenredig te zijn met de ruimte die je als recensent aan een bepaald boek wilt besteden. En het boek(je) dat ditmaal onder uw aandacht wordt gebracht, is w ...

1 oktober 2015
Ambtelijk Contact
van der Zwan
538 woorden
GA NIET HYPEREN VAN EEN HYPE!

GA NIET HYPEREN VAN EEN HYPE!

Een hype. Volgens Wikipedia ‘een verschijnsel dat tijdelijk bovenmatige media-aandacht krijgt en daardoor belangrijker lijkt dan het in werkelijkheid is.’ Onze postmoderne maatschappij met zijn vluchtige en oppervlakkige karakter staat er bol van. Soms tot in politiek Den Haag toe. Maar ook het ...

1 maart 2015
Ambtelijk Contact
van der Zwan
550 woorden
RECENSIES

RECENSIES

Thomas Boston, En Henoch wandelde met God, Uitg. Den Hertog, Houten 2012, 122 blz., € 12,90. De pastor van het zuid-Schotse Ettrick, Thomas Boston (1676-1732), is tijdens en na zijn leven voor velen tot zegen geweest met zijn ernstige en ruime, eerlijke en bewogen prediking. ...

1 april 2013
Ambtelijk Contact
van der Zwan
598 woorden
Recensies

Recensies

Willem Maarten Dekker, Bert Karel Foppen, Bert de Leede & Koos van Noppen (red.), Ankerplaatsen. Waar geloven houvast vindt. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2015, 144 blz., € 16,90. ISBN 9789023970279.De aanleiding tot het verschijnen van dit bo ...

1 maart 2017
Ambtelijk Contact
Buijs
van der Zwan
344 woorden
RECENSIE

RECENSIE

H. Korving, Kennis in viervoud, Uitg. Brevier, Kampen 2015, 350 blz., € 24,95. Het eerste artikel in dit nummer van Ambtelijk Contact voert een nadrukkelijk pleidooi voor het (blijven) leren als (leden van) de gemeente. Dit boek leent zich uitstekend voor een gezamenlijk stu ...

1 september 2015
Ambtelijk Contact
van der Zwan
120 woorden