10.014 resultaten
Filteren
van 1002
Van de Redactie

Van de Redactie

1. Bij de aanvang van het jaar 1986 willen we onze medewerkers en de lezers van ons blad van harte Gods onmisbare zegen toewensen. Het is ook onze hartelijke begeerte, dat de Heere ons blad voor velen tot zegen wil stellen. 2. We kunnen nog geen ambtelijke arbeid verrichten, maar we kunnen ...

9 januari 1986
Bewaar het pand
B.
319 woorden
Actie voor vrijlating van Soedanezen

Actie voor vrijlating van Soedanezen

De VCVM-Nederland, de Vereniging van Christenen tegen Vervolging en Marteling, is een actie gestart voor de honderdduizenden Soedanezen, waaronder met name leden van het Nuba-volk, die in mensonwaardige omstandigheden in concentratiekampen gevangen gehouden worden. Het Nuba-volk, waarvan 40% chri ...

1 juni 1995
Bewaar het pand
381 woorden
Oud Vossemeer - Tholen

Oud Vossemeer - Tholen

Het was voor deze gemeenten op woensdag 17 augustus j.l. een bijzondere dag. In 1946 sloten zij zich bij het verband van de Christelijke Gereformeerde kerken aan. Tevoren had Ds. W. Baaij deze gemeenten gediend. Daarna had Oud Vossemeer nooit een eigen dienaar des Woord gehad, maar wel ambtelijke ...

1 september 1988
Bewaar het pand
B.
1501 woorden
De Statenbijbel

De Statenbijbel

17 september was het 350 jaar geleden, dat de Statenvertaling verscheen. In de namiddag van die dag in het jaar 1637 liepen drie mannen de Haagse Hoogstraat uit in de richting van het Binnenhof. Het waren de oude ds. Festus Hommius en de zieke prof. Antonius Walaeus (beide vertalers) vergezeld va ...

1 oktober 1987
Bewaar het pand
Ds. M.C. Tanis.
1092 woorden
De toeëigening des heils

De toeëigening des heils

Plaats van de toeëigening des heils in prediking en pastoraat Als iemand geworsteld heeft met het vraagstuk van de toeëigening van het heil, dan is dat Luther wel geweest. In Coram Deo merkt dr. J.T. Bakker op: “De vragen, waardoor Luthers geeste-lijke en theologische interesse in de jaren ...

11 januari 1996
Bewaar het pand
Ds. J.H. van Dijk
Urk.
1625 woorden
Uitgaven van Ark Boeken-VVHS/BKV, Donauweg 4, 1032 AJ Amsterdam, tel. 020-6114847

Uitgaven van Ark Boeken-VVHS/BKV, Donauweg 4, 1032 AJ Amsterdam, tel. 020-6114847

“Een jaar met de Bijbel” is bedoeld om in een jaar tijd in grote trekken de Bijbel te leren kennen. Voor iedere dag is een kort Bijbelgedeelte gekozen gebaseerd op één per week gekozen thema. Ook treffen we wat achtergrondinformatie aan. Er zijn 5 Bijbelvertalingen gebruikt: Statenvertaling editi ...

10 december 1992
Bewaar het pand
AvH.
261 woorden
De troost der verkiezing

De troost der verkiezing

(naar aanleiding van het gelijknamige boek van ds. L. Vroegindeweij) Toen Hendrik de Cock rond het jaar 1830 de waarheid van Gods Woord ging leren verstaan, kreeg hij ook oog voor de inhoud van de gereformeerde belijdenis, en met name van de Canones van Dordrecht. De kracht van h ...

10 december 1992
Bewaar het pand
J.M.J. Kieviet.
1680 woorden
Tekst: Marcus 16 : 7a„Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea.”

Tekst: Marcus 16 : 7a„Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea.”

Zo kort na Pasen dachten wij u te spreken over Het Paasevangelie voor ontrouwen 1. Een bemoediging voor de discipelen in het algemeen 2. Een bemoediging voor Petrus in het bijzonder. 1. Een bemoediging voor de discipelen in het algemeen. Tussen het ...

6 mei 1982
Bewaar het pand
Ds. A. van Heteren
Werkendam
1529 woorden
Rijnsburg

Rijnsburg

Op vrijdagavond 24 januari vonden de bevestiging en intrede plaats van Ds. T.M. Hofman. De dienst werd gehouden in de historische Nederlandse Hervormde Grote Kerk te Rijnsburg. Het was zoals we zongen: Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paan. Een ingrijpende ...

6 februari 1992
Bewaar het pand
Ds. L.W. v.d. Meij.
1612 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

50 jaar Driestar in een veranderende samenleving, 224 blz., ƒ 29,50, Uitgeverij de Groot Goudriaan, Kampen in samenwerking met christelijke hogeschool “De Driestar” Gouda. Het boek bestaat uit een bundel artikelen van lezingen die gehouden zijn in verband met het vijftigjarig jubileum van ...

15 juni 1995
Bewaar het pand
260 woorden
van 1002