521 resultaten
Filteren
van 53
HET ONDERZOEK NAAR DE NEGENTIENDE EEUWSE KERKBOUW IN FRIESLAND

HET ONDERZOEK NAAR DE NEGENTIENDE EEUWSE KERKBOUW IN FRIESLAND

P. KarstkarelHet onderzoek naar de negentiende eeuwse kerkbouw is in Nederland pas laat op gang gekomen. De eerste publicatie die het hele onderzoekgebied bestrijkt is die welke Rosenberg in 1972 het licht deed zien 1 . Sindsdien is er bedroevend weinig meer gepubliceerd; bij architec ...

1 september 1979
DNK
P. Karstkaral
1434 woorden
“ROMEINSE BRONNEN” VOOR DE NEDERLANDSE KERKGESCHIEDENIS VAN DE NEGENTIENDE EEUW (II)

“ROMEINSE BRONNEN” VOOR DE NEDERLANDSE KERKGESCHIEDENIS VAN DE NEGENTIENDE EEUW (II)

2. HET ARCHIEF VAN DE CONGREGATIE "DE PROPAGANDA FIDE"Archivio della Congregazione "De Propaganda Fide" (APF)Adres: Piazza di Spagna, 18 - 00187 ROMA.Toelating: met een introductieschrijven, bij voorkeur van het Nederlands Instituut te Rome (via Omero, 10 - ...

1 maart 1978
DNK
J. P. de Valk
2520 woorden
MEDEDELING

MEDEDELING

RedactiewisselingDit nummer is het laatste waarin de naam van dr. H. Reenders in het colofon prijkt. Reenders trad in 1995 toe tot de redactie van DNK, toen deze na het overlijden van oprichter en redactievoorzitter dr. RL. Schram op diverse plaatsen wijziging onderging. Reende ...

1 december 2002
DNK
George Harinck
154 woorden
HET ‘HANDBOEKJE VOOR DE ZAKEN DER ROOMSCH KATHOLIJKE’ EEREDIENST (1847 - 1879/80)

HET ‘HANDBOEKJE VOOR DE ZAKEN DER ROOMSCH KATHOLIJKE’ EEREDIENST (1847 - 1879/80)

Van het bestaan van dit Handboekje was ik al geruime tijd op de hoogte, het kwam echter voor het eerst in mijn handen bij mijn huidige werkzaamheden: de samenstelling van een bibliografie der katholieke Nederlandse periodieken. Tevoren had ik vermoed, dat het een bruikbaar maar geenszins opm ...

1 september 1978
DNK
C. Th. H. Reul
2587 woorden
"DE MORGENSTER" (1852-1855) - EEN VOORLOPIGE VERKENNING

"DE MORGENSTER" (1852-1855) - EEN VOORLOPIGE VERKENNING

Doornemen van tijdschriftjaargangen uit de vorige eeuw heeft zijn charmes. Waar ontdekt men zo snel wat mensen bezig hield, waarvoor zij warm liepen en door welke fronten zij gescheiden werden? Het was dan ook een mooie vondst toen ik, op zoek naar gegevens over de polemiek Da Costa-Scholten ...

1 september 1987
DNK
F.R.J. Knetsch
3731 woorden
VRAAG EN ANTWOORD

VRAAG EN ANTWOORD

ANONYME GESCHRIFTENWie kan mij inlichten over de mogelijke auteur(s) van twee anonyme geschriften uit 1831, waarvan de titelbladen in verkleind kopie hierbij gaan? UITGEVERIJ DEN OUDENBovenstaand verzoek geeft meteen gelegenheid eens te informeren naar de u ...

1 maart 1978
DNK
P. L. Schram
67 woorden
Inventarisatie van gedrukte en ongedrukte egodocumenten, 1814-1914

Inventarisatie van gedrukte en ongedrukte egodocumenten, 1814-1914

Een mededeling en een oproep'Egodocumenten' - de term is afkomstig van de historicus Jacques Presser - is de verzamelnaam voor een genre historische teksten, waarin het persoonlijke perspectief van de auteur voorop staat, die eigen handelen, gedachten of gevoelens van de schrij ...

1 december 2000
DNK
J.P. DE VALK
2946 woorden
NEDERLANDSE PREDIKANTENREGISTERS EN - BOEKEN VAN EEN EEUW GELEDEN

NEDERLANDSE PREDIKANTENREGISTERS EN - BOEKEN VAN EEN EEUW GELEDEN

Wanneer men begonnen is in de protestantse gemeenten lijsten aan te leggen met de namen en de jaren van de bediening van hen, die in vroeger tijd als predikant in de plaatselijke gemeente hebben gewerkt, is niet meer na te gaan. Waar deze gewoonte in zwang kwam, was men zich ervan bewust een ...

1 september 1978
DNK
A. DE GROOT
4037 woorden
VONDSTEN

VONDSTEN

GENÈVEGenève, vanaf de zestiende eeuw internationaal Protestants centrum, was de stad waarheen de non-conformist R. Haldane zich geroepen voelde toen hij na de val van Napoleon op het vasteland van Europa wilde evangeliseren. Daar was in de achttiende eeuw de Confession de Foy ...

1 september 1978
DNK
6932 woorden
DOCTORAAL - SCRIPTIES VRIJE UNIVERSITEIT

DOCTORAAL - SCRIPTIES VRIJE UNIVERSITEIT

1. Hier volgt een overzicht van scripties binnen de Faculteit der Letteren, subfaculteit Geschiedenis, gedurende de laatste 25 jaar, die in aanmerking komen te worden genoemd.Nadere gegevens kunnen worden verstrekt door Drs. M. van der Bijl, kamer 8A32, Vrije Universiteit, De Boelelaa ...

1 februari 1977
DNK
P.L. Schram
H. Veer
A. de Groot
866 woorden
van 53