43.292 resultaten
Filteren
van 4330
De voorbede van Abraham

De voorbede van Abraham

...maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des HEBREN. Genesis 18: 22bDE HEERE iS OP BEZOEK GEWEEST BIJ ABRAHAM. AAN HET EIND VAN DE ON: OETING DEELT DE HEERE ZIJN VRIEND (JAK. 2: 23) MEE, DAT H IJ VOORNEMEN; SODOM EN GOMORRA AAN EEN NAUWKEURIG ONDERZOEK TEONDERWERPEt3RAHA ...

23 november 2007
De Banier
ds. L.M. Jongejan
860 woorden
Verblijdende uitspraak

Verblijdende uitspraak

"DEZEGEN IS GROOT. MOCHTEN WIJ SLECHTS HET GELUK HEBBEN DAAR RECHTDANKBAAR VOOR TE ZIJN." MET DEZE WOORDEN WIMPELDE DE GODVREZENDEADMIRAAL DE RUYTER, NA EEN BESLISSENDE OVERWINNING, ALLE LOFUITINGENWEG. ZIJN WOORDEN HEBBEN ONS MET BETREKKING TOT DE GUNSTIGE UIT-PRAAK VAN DE RAAD VAN STATE V ...

21 december 2007
De Banier
W. Kolijn
790 woorden
Van het partijbureau

Van het partijbureau

Voorstellen partijdagMet het oog op de D.V. op zaterdag I 5 maart 2008 te houden jaarvergadering maken wij u attent op de procedure met betrekking tot het indienen van voorstellen voor die vergadering. In het Algemeen Reglement is bepaald dat de plaatseliji< e kiesverenigingen - u ...

11 oktober 2007
De Banier
123 woorden
De HEERE is eeuwig dezelfde

De HEERE is eeuwig dezelfde

"Maar Gij zijt Dezelfde (...)."Psalm 102: 28aWE WETEN NIET WAT ER DIT JAAR ALLEMAAL ZAL GAAN GEBEUREN. WAT ZA SR IN DEZE WERELD PLAATSVINDEN? WELKE ONTWIKKELINGEN ZULLEN ER KC MEN IN EUROPA? WAT STAAT ONS IN NEDERLAND TE WACHTEN? HOE ZAL HE MET STAAT EN KERK GAAN? WAT ZAL ER G ...

11 januari 2008
De Banier
ds. A. van Heteren
867 woorden
Last van gelovigen

Last van gelovigen

OP 26 SEPTEMBER JL. ORGANrSEERDE DE GuiDO DE BRÈS-STICHTING, HET STU­ DIECENTRUM VAN DE SGP, EEN GuiDO-CONFERENTIE OVER DE GEWENSTE ROL VAN GODSDIENST IN POLITIEK EN SAMENLEVING. HET WAS EEN BOEIENDE EN LEERZAME BIJEENKOMST DIE DOOR ONGEVEER 75 MENSEN WERD BIJGEWOOND. IN DEZE BIJDRAGE EEN K ...

12 oktober 2007
De Banier
Jan Schippers
Johan van Berkum
830 woorden
Parlementair logboek

Parlementair logboek

HET LEEK ZO MOOI: DE CHRISTENUNIE MELDDE BEGIN DIT JAAR ZO TROTS ALS EEN PAUW DAT HAAR STEMPEL OP IEDERE PAGINA VAN HET COALITIE-AKKOORD TE VINDEN WAS. HELAAS HEB JE DAAR, ALS JE WIL ZIEN OF HET PAPIER OOK PLAN IS GEWORDEN, EEN VERGROOTGLAS VOOR NODIG. DAT ZEI IR.VAN DER VLIES AF­ GELOPEN W ...

23 november 2007
De Banier
1668 woorden
Vredeling

Vredeling

ALS JE AL WAT LANGER MEELOOPT OP HET BiNNENHOF, HEEFT DAT ZO Z'NOORDELEN. EEN DAARVAN IS DAT JE BERICHTJES MET MEKAAR KUNT COMBINE-= N. LAAT IK DAT VANDAAG NOU EENS DOEN MET HET BERICHT OVER HET OVERjDENVAN OUD-MINISTER VREDELING EIND VORIGE MAAND EN HET PLEIDOOI'\N DE PVDA VORIGE WEEK OM D ...

23 november 2007
De Banier
Menno de Bruyne
834 woorden
Wordt vervolgd

Wordt vervolgd

OP DE VERBLIJDENDE UITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE VOLGDE EEN TE­ LEURSTELLEND ARREST VAN HET HAAGSE GERECHTSHOF. UITERAARD ZAL DE SGP, EN NAAR VERWACHTING OOK DE STAAT, IN BEROEP GAAN (iS CASSATIE AANTEKENEN) BIJ DE HOGE RAAD. OOK DAT HOEFT NOG GEEN EINDSTATION TE ZIJN. TE VREZEN VALT DAT ...

11 januari 2008
De Banier
W. Kolijn
798 woorden
Verkiezingsfraude vroeger en nu

Verkiezingsfraude vroeger en nu

ONLANGS VIERDE DE KIESRAAD HAAR NEGENTIGJARIG JUBILEUM. DIT WAS EEN^CONGRESWAARD. IN HET SCHITTERENDEHISTORISCHESTADHUIS VAN DENHAAG AAN DE JAVASTRAAT STONDEN ONGEVEER VIJFENZEVENTIG MENSEN STILBIJ HET ONDERWERP 'VERKIEZINGSFRAUDE'.Takenpakket van de KiesraadDe voorzitter van ...

22 februari 2008
De Banier
Just van Toor
1280 woorden
Verdeeldheid

Verdeeldheid

'SGP-KIEZERS VERDEELD OVER ISLAM* SCHREEF HET RD OP 24 NOVEMBER JL. OP DE VOORPAGINA. EEN BEWERING WAAR WEINIG OP AF TE DINGEN VALT. ANDERE KRANTEN TROKKEN UIT DEZELFDE ENQUÊTE DE CONCLUSIE 'ISLAM VER­ DEELT SGP'. TERECHT OF NIET HELEMAAL TERECHT, HET VRAAGT WEL ONZE AANDACHT.Oneens ...

7 december 2007
De Banier
W. Kolijn
813 woorden
van 4330