41.493 resultaten
Filteren
van 4150
BERICHTEN

BERICHTEN

UITERLIJK 23 JULIBerichten, kerknieuws e.d. bestemd voor "De Saambinder" van 11 en 18 augustus moeten uiterlijk 23 juli bij de redactiesecretaris zijn. Eventueel contact opnemen met de hoofdredacteur.KERKELIJK JAARBOEK 1994 VAN DE GEREFORMEERDE GEMEENTENHet Jaarboek 199 ...

14 juli 1994
De Saambinder
544 woorden
MEDEDELING

MEDEDELING

In de vakantieperiode zal De Saambinder op D.V. 4 augustus a.s. NIET verschynen. ...

21 juli 1994
De Saambinder
15 woorden
Een schip op het strand...

Een schip op het strand...

(2)We zouden nog terugkomen op de vraag of wij de stranden en dergelijke plaatsen mogen bezoeken op een warme zomerdag, zonder mee te doen aan de uitspattingen die daar plaatsvinden. Wie het vorige stukje goed gelezen heeft, heeft daarop zelf het antwoord kunnen geven."Zal iem ...

28 juli 1994
De Saambinder
ds. C. Sonnevelt
638 woorden
Hoe spreken wij over onze doden?

Hoe spreken wij over onze doden?

(2)Wat ik de vorige keer schreef komt voort vanuit een stukje zorg. We bedoelen het niet hard. Integendeel. Maar het is niet altijd zo eenvoudig. Soms mag de familie het goede geloven van de overledene. Wie zal hun dat misgunnen? Het is ook wel te begrijpen dat men soms wat al te gau ...

15 december 1994
De Saambinder
ds. C. Sonnevelt
939 woorden
Wat wist Jozef?

Wat wist Jozef?

Een van de belangrijkste opdrachten waarvoor een predikant zich tijdens de voorbereiding van een preek telkens weer geplaatst ziet, is de zorg voor een juiste en verantwoorde exegese van de tekst. De meeste lezers zullen wel weten dat wij onder exegese de uitleg van de Heilige Schrift verst ...

22 december 1994
De Saambinder
ds. A. Moerkerken
1739 woorden
Een liefdevolle nodiging

Een liefdevolle nodiging

IJülEPDmTÖI"Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven ".Matth. 11 : 28.In bovenstaande woorden ligt een lieflijke nodiging van het Evangelie. Letten we nu eerst even op het verband in hetwelk die nodiging voorkomt.Eerst vin ...

21 juli 1994
De Saambinder
ds. Chr. van Dam
1016 woorden
Reisimpressies van Suid Afrika

Reisimpressies van Suid Afrika

(18)Die liturgiese praktyk's Zondags worden er te Randburg diensten gehouden om 10 en 4 uur. Daar er gezinnen lid zijn, die ver tot zeer ver van het kerkgebouw wonen (soms 100 km), worden zondagsschool en catechisatie gehouden direkt na de morgendienst. Enkelen blijven tussen ...

21 juli 1994
De Saambinder
ds. C. de Jongste
1027 woorden
Adriaan Valerius, Wilt heden nu treden, 64 biz. Uitgeverij: De Groot Goudriaan - Kampen, 1993. Prijs: f 24,50.

Adriaan Valerius, Wilt heden nu treden, 64 biz. Uitgeverij: De Groot Goudriaan - Kampen, 1993. Prijs: f 24,50.

'Het ware oock niet ondienstig dat men in de Nederlandsche scholen de Jonck-heyt inscherpte ende in 't herte grifFide, wat haren ouderen overkomen is van de woedenden Spanjaerden, tot welcken eynde eenige bequame boecken ende historiën aireede gestelt zijn, ende dit tegenwoordigh werck mede ...

29 december 1994
De Saambinder
ds. C. Hogchem
455 woorden
PREDIKBEURTEN

PREDIKBEURTEN

ZONDAG 24 JULI 1994Aagtekerke 9.30 en 19.00 uur ds. Visscher; Alblasserdam 9.30 en 16.00 uur leesdienst; Almelo 10.00 en 18.30 uur ds. de Jongste; Amersfoort 9.30 en 16.30 uur leesdienst; Apeldoorn 10.00 en 17.00 uur ds. v/d Net; Arnhem 10.00 en 16.00 uur ds. Kattenberg; Barneveld 9. ...

21 juli 1994
De Saambinder
888 woorden
Een biddende profeet

Een biddende profeet

1 Koningen 18 : 41 - 46.(3)De ootmoedigheid van Elia's gebedHet gebed van Elia op de hoogte van de Karmel is ook een ootmoedig gebed. Zijn gebedshouding spreekt van ootmoed. "Maar Elia ging op naar de hoogte van Karmel, en breidde zich uit voorwaarts ter aarde; daarna l ...

28 juli 1994
De Saambinder
ds. J.J. V. Eckeveld
1179 woorden
van 4150