71.762 resultaten
Filteren
van 7177
Globaal bekeken

Globaal bekeken

Uit een rondzendbrief van dr. G. H. Cohen Stuart:Ter nagedachtenis van een overlevende, dr. Israel Goldstein, organiseert het Center for Conservative Judaism in Jeruzalem al twaalf jaar een Holocaust Memorial Evening. Dit jaar was er in plaats van een lezing een programma van dra ...

11 mei 1995
De Waarheidsvriend
V. d. G.
1033 woorden
Lesbrief S.o.W.

Lesbrief S.o.W.

Kort geleden hebben hervormd gereformeerde predikanten, via hun kerkeraden een 'Lesbrief S.o.W.' toegezonden gekregen voor behandeling op catechisatie.Meerdere exemplaren van deze brief zijn voor de prijs van ƒ 5, - per 10 stuks {+ ƒ 2, 50 porto, ongeacht het aa ...

29 juni 1995
De Waarheidsvriend
63 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

L. H. Postma, J. P. Hasebroek. Uitgeverij Mondiss, Kampen, 1989; 214 biz., paperback; prijs ƒ35, —.Johannes Petrus Hasebroek (181 1896), in de vorige eeuw een zeer bekend en gevierd predikant, en heden een bijkans vergeten man. Proefschriften zijn nog weleens de media waardoor ...

25 mei 1989
De Waarheidsvriend
K. Exalto
S. Meijers
1698 woorden
Sociale Academie

Sociale Academie

De plannen tot verwezenlijking van de Gereformeerde Sociale Academie vorderen gestaag. Dezer dagen kon als directeur worden benoemd drs. C. Verhoeff te Bennekom.De heer Verhoeff werd in 1930 te Bleskensgraaf geboren en studeerde, na de kweekschool 'de Driestar doorlopen te hebben, in ...

27 december 1973
De Waarheidsvriend
V. d. G.
276 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Gepke Petersen-Koning, Een smalle weg tussen waarom en daarom, een gevecht tegen leukemie, uitgave Kok/Voorhoeve, Kampen, 200 blz., prijs ƒ 29, 90.Dit boek biedt een indrukwekkend en soms ook diep ontroerend verslag van de wijze waarop een moeder samen met h ...

17 augustus 1995
De Waarheidsvriend
W. Verboom
591 woorden
Predikbeurtenbureau

Predikbeurtenbureau

Het adres van het predikbeurtenbureau, dat uitgaat van het hoofdbestuur is de heer A. van Lunteren, Vierschaarserf 12, 3991 KD Houten, tel. 03403-73314. Kerkeraden en voorgangers dienen zich voor preekbeurten tot hem te richten. Uitsluitend 's avonds ...

20 februari 1992
De Waarheidsvriend
44 woorden
De actie van de jongeren in Vlaardingen

De actie van de jongeren in Vlaardingen

De J.V. Timotheus te Vlaardingen heeft, zoals bekend, een actie ontketend tegen de Deense film over het liefdesleven van Jezus. Daarop is een geweldige respons gekomen, namelijk liefst een kwart miljoen handtekeningen. Het is een geweldige zaak dat een dergelijke spontaan opgezette actie tot ...

20 december 1973
De Waarheidsvriend
657 woorden
Over het preken (2)

Over het preken (2)

Een gelovige meditatieve omgang met de Schrift voert dan ook heel vanzelf tot een ontmoeting met de werkelijkheid van elke dag. Er ontstaan relaties tussen het luisteren naar de Schrift en het luisteren naar de gemeente. Er valt uit de Schrift ineens een licht op een gemeentelijke situa ...

13 juli 1995
De Waarheidsvriend
A. van Brummelen
1046 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

God roept de vrouw. Over de plaats en taak van de christenvrouw door Martie Dieperink. Uitg. Kok Voorhoeve, Kampen, 123 blz., paperback, ƒ 19,90.
'De tragiek van het feminisme is dat het ons niet onze eigen plaats in de Kerk doet ontdekken, maar juist onze ...

14 juni 1990
De Waarheidsvriend
1486 woorden
Predikbeurtenbureau

Predikbeurtenbureau

Het adres van het predikbeurtenbureau, dat uitgaat van het hoofdbestuur isde heer A. van Lunteren, Vierschaarserf 12, 3991 KD Houten, tel. 03403-73314.Kerkeraden en voorgangers dienen zich voor preekbeurten tot hem te richten. Uitsluitend 's avonds bellen tussen half z ...

29 juni 1995
De Waarheidsvriend
44 woorden
van 7177