94.918 resultaten
Filteren
van 9492
Catechismus-preeken.

Catechismus-preeken.

Aan allen, die mij een vriendelijk aanbod deden om hun exemplaren van den Catechismus-serie beschikbaar te stellen voor den ongelukkigen Broeder, kan ik berichten, dat ik geslaagd ben.
Ik blijf U allen zeer hartelijk dankbaar voor Uw bereidwilligheid. ...

1 augustus 1947
De Wekker
Prof. J.J. v.d. Schuit
41 woorden
Dokkum

Dokkum

Zondag 1 Aug. nam Ds Eerland afscheid van zijn gemeente. Tekst Matth. 13 :18-23. Na de prediking spraken ouderl. Zijlstra, en namens de zusterkerk Murmerwoude ouderl. Kooistra, namens comité gemeenschappelijke bidstonden de heer Wendelaar-Bonga en ten slotte de burgemeester van Dokkum ...

13 augustus 1948
De Wekker
48 woorden
Classis Dordrecht

Classis Dordrecht

De Classis Dordrecht hoopt, D.V., samen te komen op Woensdag 14 April. Aanvang des morgens om 10 uur in de consistoriekamer der Chr. Geref. Kerk te Dordrecht.
Bescheiden enz. worden ingewacht vóór 15 Maart bij de laatst ondergeteekende.
Namens de roep ...

27 februari 1948
De Wekker
63 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

Tweetal:
te Oud-Beijerland: H.W. Eerland te Dokkum en J.H. Visser te Hoogeveen.
te Ede: J.G. van Minnen te Delft en M. Overduin te Nieuwpoort,
te Scheveningen: J.G. v. Minnen te Delft en C. v.d. Weele te Harderwijk.Beroepen:
te Pa ...

16 april 1948
De Wekker
60 woorden
Kort verslag van de vergadering der classis Amsterdam, gehouden 7 April 1948 te A'dam (O.)

Kort verslag van de vergadering der classis Amsterdam, gehouden 7 April 1948 te A'dam (O.)

Namens de roepende kerk van Amsterdam- N. opent Ds. L. Floor de vergadering. Gezongen wordt Ps. 138:2 en gelezen een gedeelte van Joh. 20. Hierna gaat hij voor in gebed. In een kort openingswoord wordt gewezen op het feit, dat de Koning der Kerk leeft en altijd Dezelfde blijft.
De lastb ...

23 april 1948
De Wekker
406 woorden
Abels Adventsoffer

Abels Adventsoffer

Adam, Eva, Kaïn en Abel leven samen onder het adventsevangelie. Adam en Eva hebben het rechtstreeks door Goddelijke openbaring ontvangen; Kaïn en Abel zijn er onder opgevoed. Zij kennen de goddelijke verkondiging dat Hijzelf de verlossing van de mens ter hand neemt.
Het is ech ...

9 december 1955
De Wekker
Prof. W. Kremer
1111 woorden
Vrij van appèl

Vrij van appèl

Ons kwam onder de aandacht, een bepaling, die we gaarne ter algemene kennis brengen, n.l. voor onze militairen. Zij behelst namelijk de mogelijkheid, van vrijstelling van appèl op de Zondag, als dit valt ten tijde van de kerkdiensten. We geven de bepaling hieronder door, zoals ze ons ...

7 oktober 1955
De Wekker
Ds. D. Henstra
144 woorden
Nederland Israël van het Westen ?

Nederland Israël van het Westen ?

P. te Z. vraagt of het juist is, Nederland te vergelijken bij Israël en het „Israël van het Westen” te noemen.
Inderdaad gebeurt dit nogal eens al komt het mij voor, dat het niet zo veel meer geschiedt, dan wel eens het geval geweest is.
De veranderingen, ...

30 juli 1948
De Wekker
Prof. W. Kremer
1094 woorden
Murmerwoude.

Murmerwoude.

De datum van de bevestiging en intree van cand. J. J. Rebel is gewijzigd. Dit zal plaats hebben D.V. op Maandag 31 October (bevestiging) en op Dinsdag 1 Nov. (intree). ...

14 oktober 1955
De Wekker
34 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

Beroepen
te Baarn: A. Hilbers te Assen;
te Maassluis: N. Brandsma te Rijnsburg.
Bedankt
voor Noordeloos: J.C. v. Ravenswaay te Zaamslag;
voor 's Gravenzande: J.P. Geels te 's Gravenhage (O.).
Aangenomen ...

19 maart 1948
De Wekker
39 woorden
van 9492