94.722 resultaten
Filteren
van 9473
Bijzonder bekwaam

Bijzonder bekwaam

De school en de man/vrouw voor de klas
Ik vermoei u niet met een uitgebreide weergave van het proefschrift. Enkele conclusies wil ik er uitlichten. 1. Alle protestants-christelijke scholen hebben hun identiteit keurig in de grondslagen staan, maar weten daar weinig of ni ...

2 januari 2004
De Wekker
Ds. S. Otten
717 woorden
Deputaten Onderlinge Bijstand en Advies

Deputaten Onderlinge Bijstand en Advies

Aan het begin van dit nieuwe jaar worden de begrotingen voor het komende jaar aan de kerkenraden en gemeentevergaderingen gepresenteerd. Zeker in tijden van bezuinigingen en economische teruggang staan de inkomsten en uitgaven onder druk. De reserveringen voor onderhoud kunnen gemakkelijk de slui ...

2 januari 2004
De Wekker
588 woorden
Tussen orde en controle (1)

Tussen orde en controle (1)

Een jeugdvereniging komt bij de kerkenraad en vraagt: 'Mag de jeugdvereniging eens een paar liederen zingen in de kerkdienst?'. De kerkenraad antwoordt dat het niet mag. Het zou misschien bezwaren oproepen. Mensen zouden zich eraan kunnen storen en dat zou de rust wegnemen. 'God is een God van or ...

2 januari 2004
De Wekker
Dr. S. Paas
1526 woorden
Scherpenzeel

Scherpenzeel

Adres preekvoorziening is nu H. Leendertsen, 't Schilt 10, 3931 VH Woudenberg, Tel / Fax 33- 286 4180; e-mail: h.leendertsen@hetnet.nl
scribaat: nieuw adres: A.W. Tel, Prangelaar 68, 3931 RD, Woudenberg; tel. 033-286 3389 e-mail: cgkscherpenzeel@filternet.nl ...

2 januari 2004
De Wekker
35 woorden
2003 in beeld

2003 in beeld

Foto's
  ...

2 januari 2004
De Wekker
2 woorden
Eén van tweeën

Eén van tweeën

Janus op de tocht
In het begin van het jaar, en van de maand januari, staan we een beetje op de tocht van de tijd.
De Romeinen kenden de god Janus. Zijn tempel leek het meest op een doorgang met twee deuren. Zijn naam is verwant met het woord 'deur'. De deuren van di ...

2 januari 2004
De Wekker
Prof. dr. J.W. Maris
440 woorden
Classis Apeldoorn

Classis Apeldoorn

De voorjaarsvergadering van de classis Apeldoorn zal gehouden worden op D.V. woensdag 11 februari in de Barnabaskerk te Apeldoorn. Van alle kerkenraden wordt verwacht dat ze ook een diaken afvaardigen.
Het feit dat op dit moment de najaarsvergadering 2003 nog niet is afgerond, is de oorzaak d ...

2 januari 2004
De Wekker
96 woorden
De kogel door de kerk...

De kogel door de kerk...

Eenheid?
Wanneer kerkelijke eenheid wordt bereikt moet dat zonder enige twijfel een reden tot blijdschap zijn. De eenheid van de kerk moet ons om Christus' wil immers zwaar wegen! In zekere zin ben ik dan ook blij. We zien voor ogen, dat de verscheurdheid van de kerk van ...

2 januari 2004
De Wekker
Prof. dr. J.W. Maris
894 woorden
50 jarig jubileum Christelijke Gereformeerde Kerk Mijdrecht.

50 jarig jubileum Christelijke Gereformeerde Kerk Mijdrecht.

In januari 2004 hoopt de gemeente van Mijdrecht te herdenken dat zij 50 jaar geleden werd geïnstitueerd en door Gods genade nog steeds mag voortbestaan.
Op D.V. zaterdag, 17 januari 2004, wil de gemeente haar blijdschap en dankbaarheid aan de Here tot uitdrukking brengen in een feestelijke he ...

2 januari 2004
De Wekker
124 woorden
Op zoek naar God

Op zoek naar God

Mensenwerk en Gods werk
Ik was dit al een tijdje van plan. Ik werd dan ook getroffen door een artikel van dr. M.J. Arntzen over deze zaak in het Nederlands Dagblad van maandag 6 januari j.l. Hij zet boven zijn verhaal de vraag: "Staat bij 'Henny zoekt ...

9 januari 2004
De Wekker
Ds. J. Jonkman
1676 woorden
van 9473