94.918 resultaten
Filteren
van 9492
Beroepingswerk

Beroepingswerk

Tweetal:
te Oud-Beijerland: H.W. Eerland te Dokkum en J.H. Visser te Hoogeveen.
te Ede: J.G. van Minnen te Delft en M. Overduin te Nieuwpoort,
te Scheveningen: J.G. v. Minnen te Delft en C. v.d. Weele te Harderwijk.Beroepen:
te Pa ...

16 april 1948
De Wekker
60 woorden
Kort verslag van de vergadering der classis Amsterdam, gehouden 7 April 1948 te A'dam (O.)

Kort verslag van de vergadering der classis Amsterdam, gehouden 7 April 1948 te A'dam (O.)

Namens de roepende kerk van Amsterdam- N. opent Ds. L. Floor de vergadering. Gezongen wordt Ps. 138:2 en gelezen een gedeelte van Joh. 20. Hierna gaat hij voor in gebed. In een kort openingswoord wordt gewezen op het feit, dat de Koning der Kerk leeft en altijd Dezelfde blijft.
De lastb ...

23 april 1948
De Wekker
406 woorden
Dagen van vreugde…

Dagen van vreugde…

Dagen van vreugde waren 't in Apeldoorn, die Gods hand in Zijn oneindige goedheid en wondere trouw bereidde aan onze Kerken. Dagen van blijdschap, in den Heere, van ootmoedige dankbaarheid, gepaard met verwondering over zoveel gunstbewijzen.
Dagen, waarin diep uit de ziel opwel ...

7 november 1947
De Wekker
Ds. D.H. Biesma
1387 woorden
Abels Adventsoffer

Abels Adventsoffer

Adam, Eva, Kaïn en Abel leven samen onder het adventsevangelie. Adam en Eva hebben het rechtstreeks door Goddelijke openbaring ontvangen; Kaïn en Abel zijn er onder opgevoed. Zij kennen de goddelijke verkondiging dat Hijzelf de verlossing van de mens ter hand neemt.
Het is ech ...

9 december 1955
De Wekker
Prof. W. Kremer
1111 woorden
Vrij van appèl

Vrij van appèl

Ons kwam onder de aandacht, een bepaling, die we gaarne ter algemene kennis brengen, n.l. voor onze militairen. Zij behelst namelijk de mogelijkheid, van vrijstelling van appèl op de Zondag, als dit valt ten tijde van de kerkdiensten. We geven de bepaling hieronder door, zoals ze ons ...

7 oktober 1955
De Wekker
Ds. D. Henstra
144 woorden
Nederland Israël van het Westen ?

Nederland Israël van het Westen ?

P. te Z. vraagt of het juist is, Nederland te vergelijken bij Israël en het „Israël van het Westen” te noemen.
Inderdaad gebeurt dit nogal eens al komt het mij voor, dat het niet zo veel meer geschiedt, dan wel eens het geval geweest is.
De veranderingen, ...

30 juli 1948
De Wekker
Prof. W. Kremer
1094 woorden
Murmerwoude.

Murmerwoude.

De datum van de bevestiging en intree van cand. J. J. Rebel is gewijzigd. Dit zal plaats hebben D.V. op Maandag 31 October (bevestiging) en op Dinsdag 1 Nov. (intree). ...

14 oktober 1955
De Wekker
34 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

Beroepen
te Baarn: A. Hilbers te Assen;
te Maassluis: N. Brandsma te Rijnsburg.
Bedankt
voor Noordeloos: J.C. v. Ravenswaay te Zaamslag;
voor 's Gravenzande: J.P. Geels te 's Gravenhage (O.).
Aangenomen ...

19 maart 1948
De Wekker
39 woorden
Toelichting op de kerkorde (LXXXII)

Toelichting op de kerkorde (LXXXII)

Thans zijn we gekomen tot artikel 21 van de Kerkorde. In de Kerkorde van Dordrecht, 1618/19, luidde dit artikel: De Kerkeraden zullen alomme toezien, dat er goede schoolmeesters zijn, die niet alleen de kinderen leeren lezen, schrijven, de spraken en de vrije kunsten, maar ook ze in de Godza ...

22 juni 1951
De Wekker
Prof. J. Hovius
839 woorden
Synodale acta

Synodale acta

1905 zoo schreven wij was de rubicon, die wij als kerk tot geen prijs wilden oversteken. Hierom was reeds van te voren elke correspondentie en elke samenspreking met „de Gereformeerde Kerken” vastgeloopen.
Ten opzichte van de vrijgemaakte Gereformeerde Kerken staan de z ...

14 februari 1947
De Wekker
Prof. J.J. van der Schuit
1361 woorden
van 9492