94.722 resultaten
Filteren
van 9473
Beroepingswerk

Beroepingswerk

Beroepen
te Utrecht-Centrum: ds. M. Bergsma te Delfzijl
te Huizen: ds. J.G. Schenau te GoesBevestiging en intrede
te Emmeloord op zondag 5 februari: kand. A. Hofl ...

20 januari 2017
De Wekker
74 woorden
In dit huis …

In dit huis …

Bij ons hangt hij ook inmiddels: de nieuwe decaloog. Betrokken bij de christelijke Bijbelshop. De twee stenen tafelen in de vorm van een sfeervol plankje dat je in de gang kunt hangen, beschreven met mooie lettertypes: “In dit huis”. In dit huis dienen we de Heer, hebben we plezier en al die ding ...

20 januari 2017
De Wekker
Drs. R. Bikker
352 woorden
Huisgodsdienst in Handelingen

Huisgodsdienst in Handelingen

Niet in directe zin, natuurlijk. Het woord ‘kring´ in deze betekenis komt in de Bijbel niet voor. Maar er valt wel iets te zeggen over samenkomsten van kleine groepen en van grote groepen christenen, en over de verhouding tussen eredienst en huisgodsdienst. In dit artikel wil ik daar iets over ze ...

20 januari 2017
De Wekker
Arco den Heijer
1978 woorden
Rotterdam-Alexanderpolder

Rotterdam-Alexanderpolder

Op zondag 8 januari 2017 nam Ds. Erjan van der Linde afscheid als gemeentepredikant van de samenwerkingsgemeente Alexanderpolder in Rotterdam. In deze dienst preekte hij over Marcus 1: 11 met als thema ‘God is blij met je’. Hij gaf de gemeente mee, dat God in zijn zoon Jezus Christus ook tegen on ...

20 januari 2017
De Wekker
100 woorden
Nieuwe lessenserie 500 jaar reformatie online

Nieuwe lessenserie 500 jaar reformatie online

Vandaag is een website gelanceerd met nieuw lesmateriaal over 500 jaar reformatie voor een breed christelijke doelgroep in scholen en kerken. Het lesmateriaal is gratis te downloaden van de website
Het materiaal is onder leiding van Refo500 en in samenwerking met Erdee Media Groep ontwikkeld ...

20 januari 2017
De Wekker
59 woorden
Classis Apeldoorn

Classis Apeldoorn

Classisvergadering (voorjaarsclassis): 15 maart 2017
De kerken van Almelo, Apeldoorn­-C en Apeldoorn-­O zijn aan de beurt om een diaken af te vaardigen. Afvaardiging vanuit de NGK/GKV van de kerken te Nijmegen en Zutphen. Locatie: Barnabaskerk, Canadalaan 25, Apeldoorn
Aanvangst ...

20 januari 2017
De Wekker
60 woorden
Agenda derde vergaderweek generale synode Nunspeet 2016-2017

Agenda derde vergaderweek generale synode Nunspeet 2016-2017

Dinsdag 24 januari (tiende zitting) 10.00 – 12.15 uur
mededelingen en voorstellen moderamen
--- (m.n. 9.22/15)
9.18 cie 4, rapport 6 HHK
cie 4, rapport 9 GG
cie 4, rapport 10 vGKN
cie 4, rapport 11 Vijfkerkenoverleg ...

20 januari 2017
De Wekker
300 woorden
(In)formeel

(In)formeel

Als dominee vind ik het steeds lastiger te bepalen in welke context de voornaam of de achternaam passend is. Wanneer een kerkenraadslid van eerbiedwaardige leeftijd zich met Jan voorstelt, voelt het wat hooghartig om dan stijfjes met ‘dominee Visser’ te antwoorden. In een kerkenraad een dorp verd ...

20 januari 2017
De Wekker
Drs. P.L.D. Visser
294 woorden
Psalm 65 (1): 2-5

Psalm 65 (1): 2-5

Meteen in vers 2 wordt een plaats genoemd: Sion. Sion is de naam voor Jeruzalem (2 Sam. 5: 7). Maar het is meer dan een plaatsaanduiding. In vers 5 worden voorhoven, huis en paleis genoemd: een aanduiding voor de verschillende niveaus in de tempel. Sion is de plaats waar de HEERE woont en waarvan ...

20 januari 2017
De Wekker
Drs. D.J.T. Hoogenboom
1222 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters – Christelijke missie in een postchristelijke omgeving, Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2016, € 19,90, 251 pagina’s, ISBN 978 90 239 70446.
Dertig jaar geleden belde ik deur aan deur aan met Bijbels, enquêtes of films ...

20 januari 2017
De Wekker
Drs. A. Hakvoort
L. Voorthuijzen
964 woorden
van 9473