94.722 resultaten
Filteren
van 9473
Generale Synode.

Generale Synode.

Vierde Zitting.
De zitting werd Woensdagmorgen geopend met het zingen van Ps. 84:3, het lezen van Ps. 87 en gebed van den Voorzitter.„De Wekker”.
De Hoofdredacteur van het kerkelijk blad „De Wekker”, Prof. J.J. van der ...

14 september 1934
De Wekker
Prof. J.W. Geels.
8211 woorden
„De Heere zal het voorzien.”

„De Heere zal het voorzien.”

Genesis 22: 14
„Zie het vuur en het hout, maar Waar is het lam ten brandoffer?” Zoo vraagt Izak zijnen vader Abraham, bij het gaan naar de plaats, door God aangewezen, waar Abraham zijnen zoon, zijn’ eenigen, dien hij liefheeft, moet offeren. Wat in het hart van den va ...

13 september 1895
De Wekker
J. Wisse
8123 woorden
Kerkrecht (Kerkrecht en Kerkregeering XII)

Kerkrecht (Kerkrecht en Kerkregeering XII)

„Zijn er ook bepalingen welke betrekking hebben op wat men noemen kan: Verflauwing der grenzen, ten opzichte van hetgeen de eene plaatselijke gemeente tegenover de andere heeft in acht te nemen?” De nadere omschrijving dezer vraag deed ons duidelijk worden dat hetgeen de v ...

6 februari 1903
De Wekker
Ds. J. Wisse Czn.
7951 woorden
Dagen van Gemeenschap

Dagen van Gemeenschap

Met bovenstaande typering mogen de dagen, die 1 en 2 Juni in Apeldoorn gepasseerd zijn wel gekarakteriseerd worden.
Wat een ontmoetingen, wat een gesprekken, wat uitwisseling van gedachten, welk een besef van gemeenschap is daar weer gevoeld, bij alle verscheidenheid, die er overigens is. ...

10 juni 1955
De Wekker
Prof. W. Kremer
7610 woorden
De generale synode van Rotterdam (5)

De generale synode van Rotterdam (5)

We vervolgen in dit nummer het verslag van de Rotterdamse synode, die op vrijdag 24 september uit elkaar ging tot 4 januari 1972 D.V. We hebben tot dusver de arbeid verslagen tot woensdagmiddag 15 september. Het verslag in ons blad duurt dus nog voort. De lezers van ons blad, die zich ook vorige ...

8 oktober 1971
De Wekker
Ds. J.H. Velema
6801 woorden
Generale Synode 1968 (III)

Generale Synode 1968 (III)

Israël
Op donderdagmorgen 19 september kwamen de zaken met betrekking tot de Evangelieverkondiging onder Israël aan de orde. Op deze zonnige herfstmorgen zongen we Ps. 19:1 en 4. Het Schriftgedeelte dat we hoorden — Rom. 11:25-36 — bepaalde ons bij het volk Is ...

4 oktober 1968
De Wekker
Ds. J.H. Velema
6755 woorden
In de Pinksterweek te Apeldoorn

In de Pinksterweek te Apeldoorn

De Pinksterweek is sinds jaren voor ons kerkelijk leven van bijzondere beteekenis, en het centrum van dit leven is: Apeldoorn. Kan het ook anders? Sedert de Theologische School, onder de leiding der bijzondere voorzieningheid Gods, te Apeldoorn werd gevestigd, deelt ze in de groeiende belangstell ...

8 juni 1928
De Wekker
G.
6658 woorden
De Generale Synode zet haar arbeid voort

De Generale Synode zet haar arbeid voort

Dinsdagmorgen 18 september begon de Generale Synode aan de verdere afwerking van het agendum.
Al had de stralende zon van de eerste vergaderdagen in augustus, plaats gemaakt voor striemende regenvlagen, de Pniëlkapel te Santpoort bood eenzelfde feestelijke aanblik. De Aalsmeerse rozen en anje ...

28 september 1962
De Wekker
Ds. I. de Bruyne
6601 woorden
Leestafel.

Leestafel.

Nederlandsche Christelijke Radio Vereeniǵinǵ, Kalender voor 1935 met Premieboek. 
Prijs f 1,25. Adres Huize „Vooglenzanǵ” te Ede.
Dit is een pracht kalender met zeldzame mooie gekleurde platen. Het premieboek is hierbij onmisbaar, omd ...

23 november 1934
De Wekker
6263 woorden
Te Apeldoorn.

Te Apeldoorn.

De Pinksterweek 1931 behoort ook, gelijk zoovele andere, schoone dagen tot de historie. Niets is hier blijvend. Met verbijsterende snelheid vliegt de tijd heen. We zouden hem dan ook wel eens de vleugelen willen binden, om wat langer te genieten van het goede, dat de Heere schenkt. Maar de tijd k ...

5 juni 1931
De Wekker
Ds. J.W. Geels
6185 woorden
van 9473