94.918 resultaten
Filteren
van 9492
Generale Synode.

Generale Synode.

Vierde Zitting.
De zitting werd Woensdagmorgen geopend met het zingen van Ps. 84:3, het lezen van Ps. 87 en gebed van den Voorzitter.„De Wekker”.
De Hoofdredacteur van het kerkelijk blad „De Wekker&rd ...

14 september 1934
De Wekker
Prof. J.W. Geels.
8183 woorden
Dagen van Gemeenschap

Dagen van Gemeenschap

Met bovenstaande typering mogen de dagen, die 1 en 2 Juni in Apeldoorn gepasseerd zijn wel gekarakteriseerd worden.
Wat een ontmoetingen, wat een gesprekken, wat uitwisseling van gedachten, welk een besef van gemeenschap is daar weer gevoeld, bij alle verscheidenheid, die er overigens i ...

10 juni 1955
De Wekker
Prof. W. Kremer
7612 woorden
De generale synode van Rotterdam (5)

De generale synode van Rotterdam (5)

We vervolgen in dit nummer het verslag van de Rotterdamse synode, die op vrijdag 24 september uit elkaar ging tot 4 januari 1972 D.V. We hebben tot dusver de arbeid verslagen tot woensdagmiddag 15 september. Het verslag in ons blad duurt dus nog voort. De lezers van ons blad, die zich o ...

8 oktober 1971
De Wekker
Ds. J.H. Velema
6782 woorden
Generale Synode 1968 (III)

Generale Synode 1968 (III)

Israël
Op donderdagmorgen 19 september kwamen de zaken met betrekking tot de Evangelieverkondiging onder Israël aan de orde. Op deze zonnige herfstmorgen zongen we Ps. 19:1 en 4. Het Schriftgedeelte dat we hoorden — Rom. 11:25-36 — be ...

4 oktober 1968
De Wekker
Ds. J.H. Velema
6758 woorden
De Generale Synode zet haar arbeid voort

De Generale Synode zet haar arbeid voort

Dinsdagmorgen 18 september begon de Generale Synode aan de verdere afwerking van het agendum.
Al had de stralende zon van de eerste vergaderdagen in augustus, plaats gemaakt voor striemende regenvlagen, de Pniëlkapel te Santpoort bood eenzelfde feestelijke aanblik. De Aalsmeerse ro ...

28 september 1962
De Wekker
Ds. I. de Bruyne
6607 woorden
In de Pinksterweek te Apeldoorn

In de Pinksterweek te Apeldoorn

De Pinksterweek is sinds jaren voor ons kerkelijk leven van bijzondere beteekenis, en het centrum van dit leven is: Apeldoorn. Kan het ook anders? Sedert de Theologische School, onder de leiding der bijzondere voorzieningheid Gods, te Apeldoorn werd gevestigd, deelt ze in de groeiende belangstell ...

8 juni 1928
De Wekker
G.
6444 woorden
De Generale Synode in de hoofdstad (X)

De Generale Synode in de hoofdstad (X)

„die roemen bij elkeen . . ."
U weet uiteraard al wel, dat dit een gedeelte van een psalmregel is. Even denken . . . o, ja natuurlijk ps. 145:3
Zij zullen uit de volheid van 't gemoed
Gedachtig aan de milde overvloed
Van Uwe ...

8 november 1974
De Wekker
Ds. P.N. Ribbers
6141 woorden
Schooldag 1985

Schooldag 1985

Op 14 september hebben we de schooldag gehouden, ditmaal een gebeuren in een reeks van activiteiten rondom de Hogeschool van de kerken. Een week daarvoor de examens met de vergaderingen van het curatorium. In diezelfde week de academische herdenking van persoon en werk van de ontslapen ...

27 september 1985
De Wekker
Prof. dr. W. van 't Spijker
6106 woorden
Te Apeldoorn.

Te Apeldoorn.

De Pinksterweek 1931 behoort ook, gelijk zoovele andere, schoone dagen tot de historie. Niets is hier blijvend. Met verbijsterende snelheid vliegt de tijd heen. We zouden hem dan ook wel eens de vleugelen willen binden, om wat langer te genieten van het goede, dat de Heere schenkt. Maar ...

5 juni 1931
De Wekker
Ds. J.W. Geels
6105 woorden
Kerkdagen in Apeldoorn

Kerkdagen in Apeldoorn

Wanneer Calvijn in het vierde boek van zijn Institutie over de kerk spreekt, blijkt uit de wijze, waarop hij dat doet, dat hijzelf niet alleen hoge achting voor de kerk heeft maar deze ook bij zijn lezers zoekt te wekken.
Hij geeft haar vele schone namen. Moeder en voedster noemt hij ha ...

21 juni 1957
De Wekker
Prof. W. Kremer
6041 woorden
van 9492