94.722 resultaten
Filteren
van 9473
Marketing tegen wil en dank?

Marketing tegen wil en dank?

De commissie, belast met het uitbrengen van deze jubileum-uitgave, heeft mij verzocht een bijdrage te schrijven over de vraag of De Wekker ook aan marketing moet doen en als dat zo is, hoe daar inhoud aan gegeven wordt.
Daar wellicht niet bij iedere lezer het begrip marketing bekend is, wil i ...

25 oktober 1991
De Wekker
P.Th. Versteeg
1536 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Dr. Hoek is hoogleraar theologie en predikant in de Protestantse Kerk Nederland. Dit boek gaat in op de thema’s van het Bijbelboek Prediker. Dit Bijbelboek is een boek met een heel eigen karakter.
Dat laat dr. Hoek ook goed uitkomen. Hij laat zien dat Prediker in het geheel van de Bijbel zijn ...

14 april 2017
De Wekker
H. Polinder
178 woorden
Jeugdappel -16 Welkom!

Jeugdappel -16 Welkom!

Kom naar het Jeugdappel -16 en neem je vrienden en vriendinnen mee!
Op D.V. zaterdagmorgen 6 mei is het weer zover: het Jeugdappel -16! Dit jaar is het thema ‘Ontmaskerd!’. Dit thema wordt uitgewerkt in een introfilmpje en een korte lezing.Net als vorig jaar wor ...

14 april 2017
De Wekker
176 woorden
ABC van het geloof

ABC van het geloof

ABC van het geloof start crowdfundingsactie voor verdere uitbreiding.
“Wedergeboorte, verzoening, rechtvaardigheid … natuurlijk ken ik deze woorden. Ik hoor ze regelmatig in de kerk. Maar als ik uit moet leggen wat ze betekenen… dat vind ik lastig!”
We krijgen van jongeren vaak te horen d ...

10 november 2017
De Wekker
358 woorden
Afscheid ds. A. van der Zwan

Afscheid ds. A. van der Zwan

Ds. A. van der Zwan heeft op oudejaarsavond afscheid genomen van de Beth-El kerk te Sliedrecht. Hij heeft de gemeente 13 jaar gediend.
De scheidende predikant bediende het Woord uit Johannes 10: 41-42: “En velen kwamen tot Hem, en zeiden: Johannes deed wel geen teken; maar alles, wat Johann ...

8 januari 2016
De Wekker
137 woorden
Evangelie en Moslims

Evangelie en Moslims

De stichting Evangelie & Moslims – waarin deputaten evangelisatie participeren – zet zich in om via de plaatselijke kerken te bouwen aan respectvolle relaties met moslimmedelanders. Het is een beweging van christenen die in de ontmoeting met moslims in woorden en daden willen laten zien dat ...

8 januari 2016
De Wekker
138 woorden
Afscheid ds. D. Quant

Afscheid ds. D. Quant

Op 3 januari nam ds. D. Quant in verband met zijn emeritering afscheid als predikant van de kerk van Huizen. Deze dienst was gezamenlijk met de GKv van Bussum-Huizen, waarmee de kerk van Huizen nauwe contacten onderhoudt.
De tekst van de afscheidspreek was Psalm 36: 10a, ‘Bij U is de bron v ...

8 januari 2016
De Wekker
210 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

Tweetal
in Damwoude: ds. A.C. Uitslag, Urk (Eben- Haëzer) en ds. K. Visser, Barendrecht
in Sliedrecht (Beth-El): ds. C.P. de Boer en ds. H. Polinder, beiden Urk (Maranatha)Beroepen
in ‘s-Gravendeel: kand. H. Raveling ...

8 januari 2016
De Wekker
914 woorden
Pinksterappel 2018 – De werking van de Geest in het O.T.

Pinksterappel 2018 – De werking van de Geest in het O.T.

Op 2e Pinksterdag, maandag 21 mei, wordt ook dit jaar het Pinksterappel georganiseerd. Jongeren uit onze kerken worden hiervoor van harte uitgenodigd door de jeugdvereniging van de CGK Ouderkerk aan de Amstel. Het thema van dit jaar is De werking van de Geest in het O.T. ...

27 april 2018
De Wekker
130 woorden
Dagboeken

Dagboeken

Jaarlijks verschijnen diverse nieuwe dagboeken. Hieronder enkele recente uitgaven.di. P.D.J. Buijs, W.A. Capellen, A.G.M. Weststrate (red.), Goede Moed 2019. Uitgeverij Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2018, € 9,40, 189 pagina’s, ISBN 978 94 6369 0133 ...

7 december 2018
De Wekker
Dr. A. Versluis
263 woorden
van 9473