94.918 resultaten
Filteren
van 9492
Allerlei

Allerlei

De zaak-Dreytus Advocaat Mornard eindigde zijn schitterend pleidooi in de zaak-Dreyfus aldus: sprekende van de smart, verduurd door de dappere vrouw, die het lot van haar man legt in de handen van het Hof, en protesteerende tegen het denkbeeld, dat voor de eer van het l ...

9 juni 1899
De Wekker
Ds. J. Wisse Czn.
556 woorden
Marketing tegen wil en dank?

Marketing tegen wil en dank?

De commissie, belast met het uitbrengen van deze jubileum-uitgave, heeft mij verzocht een bijdrage te schrijven over de vraag of De Wekker ook aan marketing moet doen en als dat zo is, hoe daar inhoud aan gegeven wordt.
Daar wellicht niet bij iedere lezer het begrip marketing beken ...

25 oktober 1991
De Wekker
P.Th. Versteeg
1538 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Dr. Hoek is hoogleraar theologie en predikant in de Protestantse Kerk Nederland. Dit boek gaat in op de thema’s van het Bijbelboek Prediker. Dit Bijbelboek is een boek met een heel eigen karakter.
Dat laat dr. Hoek ook goed uitkomen. Hij laat zien dat Prediker in het geheel van de ...

14 april 2017
De Wekker
H. Polinder
153 woorden
Leiding geven aan het kerkelijke en geestelijke leven

Leiding geven aan het kerkelijke en geestelijke leven

Ergens achter in onze kerkorde staat de instructie voor de commissie van redactie van „De Wekker". Daarin worden een aantal regels gegeven die voor het goed functioneren van ons blad onmisbaar zijn. Maar wie de moeite neemt om deze regels door te lezen zal - misschien tot zij ...

25 oktober 1991
De Wekker
Ds. A. Baars
1714 woorden
Kerkendag 2019

Kerkendag 2019

Veenendaal
Dit jaar is er een nieuwe locatie voor de kerkendag: de Pniëlkerk te Veenendaal. Toch een beetje het kloppend hart van ons kerkverband, omdat in hetzelfde gebouw het landelijk dienstenbureau gevestigd is. De Pniëlkerk is een nieuw gebouw met ee ...

15 maart 2019
De Wekker
539 woorden
ABC van het geloof

ABC van het geloof

ABC van het geloof start crowdfundingsactie voor verdere uitbreiding.
“Wedergeboorte, verzoening, rechtvaardigheid … natuurlijk ken ik deze woorden. Ik hoor ze regelmatig in de kerk. Maar als ik uit moet leggen wat ze betekenen… dat vind ik lastig!”
W ...

10 november 2017
De Wekker
361 woorden
Jeugdappel -16 Welkom!

Jeugdappel -16 Welkom!

Kom naar het Jeugdappel -16 en neem je vrienden en vriendinnen mee!
Op D.V. zaterdagmorgen 6 mei is het weer zover: het Jeugdappel -16! Dit jaar is het thema ‘Ontmaskerd!’. Dit thema wordt uitgewerkt in een introfilmpje en een korte lezing.Net als vorig ...

14 april 2017
De Wekker
174 woorden
Omhoogkijken op het Kinderappel!

Omhoogkijken op het Kinderappel!

Het Kinderappel van het LCJ komt er weer aan! Op D.V. 13 mei vindt het plaats in Noordeloos en 20 mei op Urk (Ichthuskerk).Dit jaar zullen we nadenken over het thema: ‘Kijk omhoog!’. De Bijbelse vertelling zal verzorgd worden door ds. T. Wijnsma in Noordeloos ...

14 april 2017
De Wekker
149 woorden
Pinksterappel 2018 – De werking van de Geest in het O.T.

Pinksterappel 2018 – De werking van de Geest in het O.T.

Op 2e Pinksterdag, maandag 21 mei, wordt ook dit jaar het Pinksterappel georganiseerd. Jongeren uit onze kerken worden hiervoor van harte uitgenodigd door de jeugdvereniging van de CGK Ouderkerk aan de Amstel. Het thema van dit jaar is De werking van de Geest in het O.T. In de ...

27 april 2018
De Wekker
132 woorden
Gebedsnacht voor jongeren

Gebedsnacht voor jongeren

Zaterdag 16 januari komen er door heel Nederland jongeren bij elkaar om samen te bidden, tijdens de jaarlijks terugkerende Prayer Night. Dit jaar is het thema: SPEAK UP. Christenen zijn geroepen om de grote daden van God te verkondigen en Hem te dienen. Jongeren met diverse kerkelijke ...

8 januari 2016
De Wekker
125 woorden
van 9492